RDW

Fragmentul dada rearticulat

Un dadaism genuin, ca o enzimă corozivă, marcă a timpului nostru, se ascunde în orice destin de creator modern care se joacă cu fragmente, încalcă regnurile şi regulile, destructurează şi restructurează (mai mult sau mai puţin), vizând un anume şoc al incongruităţii. Pe o scală de nuanţări ale dominantelor stilistice aplicabile anistoric (clasic-baroc-manierist-romantic), trebuie adăugat dadaismul, pentru posteritatea sa insidioasă în a doua jumătate a... Read More

Fondul documentar de arhitectură din România

Raport preliminar de politicã culturalã Mirela Duculescu, editor Simetria, Bucureşti, 2011 Recent apărutul volum editat de Mirela Duculescu face parte dintre acele rare cărți despre care se poate afirma de la-nceput, fără riscul de a greși, că erau necesare. Chiar dacă, în ultimii douăzeci de ani îndeosebi, numărul lucrărilor de și despre restituire a crescut îmbucurător, literatura română, în general, și cea de istorie și teorie arhitecturală, în particular,... Read More

ROMANIAN MODERNISM, THE ARCHITECTURE OF BUCHAREST 1920-1940

Luminita Machedon and Ernie Scoffham MIT PRESS 1999 După aproape 12 ani de la editarea cărţii Romanian Modernism, The Architecture of Bucharest 1920-1940, o nouă prezentare ar avea poate un caracter redundant, având în vedere că, în acest răstimp, cei interesaţi de subiect au putut lua contact nemijlocit cu conţinutul ei.Poate mai interesant ar fi de comentat apariţia acestei cărţi, remarcile criticilor internaţionali, mai puţin cunoscute publicului românesc,... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog