RDW

ALEGORIE, ALTERITATE sau imaginea fidelă a arhitecturii unei epoci?

Bodily Intercalculations AA School Paris Spring 2011 A inventa instrumente noi înseamnă a inventa spații noi. A se aventura în spații noi înseamnă a depăși limitele lumii cunoscute, existând chiar pericolul de a se pierde. Pe măsură ce tehnologia deschide noi domenii spațiale cu potențial de locuire, au loc noi transgresiuni, iar acestea pretind crearea de noi forme de arhitectură. Inevitabil, nefamiliarul devine familiar, pe măsură ce trecera timpului metabolizează... Read More

A apărut revista Arhitectura nr. 1/2012

ARGUMENT Françoise Pamfil   BREF Expoziţie – G. M. Cantacuzino, un modern hibrid – Architekturgalerie  Am Weissenhof, Stuttgart HORIA CREANGĂ – crezul simplităţii, expoziție retrospectivă. Muzeul Național de Artă Conferința Națională UAR   EVENIMENT Declarația de la București a Ordinului Arhitecților din România /Șerban Țigănaș Bienala Naţională de Arhitectură Bucureşti 2012, Calendar evenimente   ACTUALITATE CIVIS Retrospectiva... Read More

De la abstract la concret

Turnul Mănăstirii Golia din Iaşi Ce este alegoria? Un procedeu artistic constând în exprimarea unei idei abstracte prin mijloace concrete. Având în vedere echilibrul fragil dintre latura artistică a arhitecturii şi cea practică, putem concluziona că arhitectul are cea mai dificilă sarcină în găsirea armoniei. De-a lungul istoriei, arhitectura a reacţionat cel mai lent la schimbări de paradigmă, dar cu rezultatele cele mai stabile. De fiecare dată însă, curentele... Read More

ARGUMENT LA TEMĂ: Alegorii

MOTTO 1. The original interest in allegory is not linguistic, but optical. Walter Benjamin Interesul prim din alegorie nu este lingvistic, ci optic. 2. Allegories are, în the realm of thoughts, what ruins are în the realm of things. Walter Benjamin Alegoriile sunt în domeniul gândurilor, ceea ce sunt ruinele în domeniul lucrurilor. Alegoria este o reprezentare a unei idei abstracte în planul figurativ. Este prezentă abundent și fermecător în literatură, artă, arhitectură,... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog