RDW

„Peisajul ca arhivă”: istoria structurării peisajului de vilegiatură sinăian

Fig.2 Compoziţia peisajului de vilegiatură sinăian din anul 1900, reflectând prima parcelare a Eforiei Spitalelor Civile pe moşia Furnica, văzută de la chioşcul (punct de belvedere amenajat) Piscul Câinelui; Sursa: arhiva personală a autorilor Peisajul este o creaţie a timpului care reclamă privirea retrospectivă asupra teritoriului modelat odată cu dezvoltarea comunităţilor umane. Peisajul natural a fost transformat în mod progresiv, nevoile sociale determinând... Read More

Metodologia de identificare şi evaluare a peisajului

Pe 23 iulie 2002, în Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000. Prin această acţiune, România s-a angajat să „armonizeze implementarea” Convenţiei „prin politici proprii şi fără derogări de la prevederile acesteia”. Angajarea presupune recunoaşterea juridică a peisajului, stabilirea şi implementarea „politicilor care au... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog