RDW

Tabloul Arhitecţilor

Tabloul celor înscrişi până la 20-30 noiembrie 1934 în Tabloul Arhitecţilor din România este reprodus după lucrarea LOCUINŢA URBANĂ. Directive în concepţie şi în realizare de Ioan Sachelarie, Victor Vijoli şi Mircea Moroianu, prefaţă de prof. ing. Cincinat Sfinţescu, publicată de Uniunea Oraşelor din România, Institutul Urbanistic al României, 1935    Read More

Societatea Arhitecților Români și statutul arhitectului

Alexandru Săvulescu (preşedinte SAR 1895-1900), Palatul Poştei, Bucureşti, 1894-1900 (carte poştală) Este, în general, cunoscut momentul înființării SAR, la 26 februarie 1891. Este, de asemenea, deseori invocată „provocarea” care ar fi putut rezulta din acel fragment al discursului lui Paul Wallot (arhitectul Reichstagului berlinez) la banchetul oferit în cinstea sa și a arhitectului francez Edmond de Joly (arhitectul Camerei Deputaţilor din Franţa), membri... Read More

Președinți ai SAR – UARPR / UARSR – UAR

Președinți ai Societății Arhitecților Români #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ Alexandru ORĂSCU 1891-1894 Alexandru SĂVULESCU... Read More

Scurt istoric al organizării profesiei de arhitect în România de la „Regulamentulu” lui A. I. Cuza și M. Kogălniceanu până în prezent1

1864 Regulamentul lui A. I. Cuza din 1864 La propunerea lui Mihail Kogălniceanu, ministru de stat la Departamentul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice, domnitorul Alexandru Ioan Cuza „dă Înalta Approbare” pe „Regulamentulu pentru organisarea Serviciului de Architectură allu Bastimenteloru Civile”.   1866,  februarie, 11 / 23 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza este obligat să abdice. Principele Carol de Hohenzollern este ales domnitor şi, din 10 mai... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog