RDW

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr.6/2017-1/2018

Coperta Revista Arhitectura nr.6-2017/1-2018

POST-RESTAURARE
Coordonator: Kazmer KOVACS

ACTUALITATEA INTERNĂ
10  2018, Anul European al Patrimoniului Cultural / Maria MĂNESCU
16 Autorul Colectiv. Istorii private ale arhitecturii publice / Călin DAN, Celia GHYKA , Interviu: Simina STAN

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ
19 Luigi Snozzi: despre un modernism contextualizat. Workshop la Monte Carasso / Andrei Eugen LAKATOS
25 Pritzker Prize 2018. Balkrishna Doshi / Maria MĂNESCU
31 Leul de Aur pentru Kenneth Frampton la Bienala de la Veneţia 2018 / Maria MĂNESCU
32 Salonul de mobilă de la Milano, Săptămâna Designului, Milano 2018 / Ioana BELEA JACKSON

NOTE DE PROIECT
36 Trei proiecte de design interior. Anda Ştefan, DSBA / Anda ŞTEFAN, Maria MĂNESCU

PROMISIUNI
42 Restaurarea şi refuncţionalizarea imobilului de pe strada Avram lancu, nr. 7, Sibiu / Nicholas CANTINO

DOSAR TEMATIC
50 După restaurare. Ipotetice evoluţii ale conceptului de monument istoric / Kazmer KOVACS
56 Raporturile dintre Ruskin şi Viollet-le-Duc sau longevitatea ideilor primite de-a gata / Francoise CHOAY
66 Reintegrarea şi reutilizarea adaptabilă a golurilor urbane în centrele istorice/ Fernando VEGAS & Camilla MILETO
76 Unde s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Reflecţii asupra reconstrucţiei nucleelor istorice ale oraşelor
distruse în urma cutremurului din 2016 din Italia Centrală / Stefano D’AVINO

84 Metode moderniste de conservare a patrimoniului architectural din Ungaria / ADAM Arnoth
94 Gânduri şi griji despre post-restaurare / KOLLO Miklos
104 Post-restaurare, în cer şi pe pământ / Irina POPESCU-CRIVEANU
109 Casa Albă din Viscri / Daniela PUIA
118 Câmpineanu 2, prima reconstrucţie IN STYLE / Georgeta GABREA
128 Palatul Telefoanelor, acum şi atunci / Niels AUNER
138 Mănăstirea Văcăreşti, un tezaur risipit / Alexandru PANAITESCU
154 Muzeu comunitar la Chiojdu. Idei şi studiu de atelier / Daniela PUIA, Mihaela PELTEACU

ESEU FOTO
160 De la Bursa Mărfurilor la THE ARK / Andrei MĂRGULESCU

PROIECTE CULTURALE
168 „Arhiva Cezara Mucenic”. Adevărul se găseşte în arhive / Loredana BRUMĂ
174 Bucureşti, Straturi şi Perspective. între Realitate şi Ficţiune, între Literatură şi Arhitectură.De la literatură în stradă si înapoi / losif KIRALY

ESEU
180 Cruci. Pledoarie pre-restaurare / Mihaela DUMITRU TRANCĂ

EX LIBRIS
188 Kengo Kuma, ANTI-OBIECT / Dorin ŞTEFAN

POST-RESTORATION

INTERNAL NEWS
 2018, European Year of Cultural Heritage / Maria MĂNESCU 10
Collective Author. Private Histories of Public Architecture I Călin DAN, Celia GHYKA, Interview: Simina STAN 16

INTERNATIONAL NEWS
Luigi Snozzi: about a Contextualized Modernism. Workshop at Monte Carasso / Andrei Eugen LAKATOS 19
Pritzker Prize 2018. Balkrishna Doshi / Maria MĂNESCU 25
The Golden Lion for Kenneth Frampton at the Venice Biennale 2018 / Maria MĂNESCU 31
Milan Furniture Fair, Milan Design Week, 2018 / Ioana BELEA JACKSON 32

NOTE DE PROIECT
Three Interior Design Projects. Anda Ştefan, DSBA / Anda ŞTEFAN, Maria MĂNESCU 36

PROMISES
Restoration and Refunctionalization of the Building on 7, Avram lancu Street, Sibiu / Nicholas CANTINO 42

THEMATIC FILE
After Restoration. Hypothetical Evolutions of the Concept of Historical Monument / Kazmer KOVACS 50
The Relations between Ruskin and Viollet-le-Duc or the Longevity of the Taken-for-Granted Ideas/ Frangoise CHOAY 56
Reintegration of Urban Lacunae and Adaptive Reuse in Historic Centers / Fernando VEGAS & Camilla MILETO 66
Where Did it Happen? How Did it Happen? Reflections on the Reconstruction of the Historic Cores
of Towns Destroyed by the 2016 Earthquake in Central Italy / Stefano D’AVINO 76
For a Reconsideration of the Modernist Way of Conserving Monuments as a Part of the Architectural Heritage in Hungary / ADAM Arnoth 84
Thoughts and Cares about Post-Restoration / KOLLO Miklos 94
Post-Restoration, in Heaven and on Earth / Irina POPESCU-CRIVEANU 104
The White House in Viscri / Daniela PUIA 109
2 Câmpineanu, the First IN STYLE Reconstruction / Georgeta GABREA 118
The Telephone Palace, Now and Then / Niels AUNER 128
Văcăreşti Monastery, a Wasted Treasure / Alexandru PANAITESCU 138
Community Museum in Chiojdu. Ideas and School Study / Daniela PUIA, Mihaela PELTEACU 154


PHOTO ESSAY
From the Freight Stock to THE ARK / Andrei MĂRGULESCU 160


CULTURAL PROJECTS
“Cezara Mucenic” Archive. The Truth Lies in the Archives / Loredana BRUMĂ 168
Bucharest, Layers and Perspectives. Between Reality and Fiction, Literature and Architecture.From Literature to the Street and Back / Iosif KIRALY 174

ESSAY
Crosses. Plead for Pre-Restoration / Mihaela DUMITRU TRANCĂ 180

EX LIBRIS
Kengo Kuma, ANTI-OBJECT / Dorin ŞTEFAN 188

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog