RDW

CÂMPINEANU 2, PRIMA RECONSTRUCŢIE IN STYLE

Dosar Tematic

CÂMPINEANU 2, PRIMA RECONSTRUCŢIE IN STYLE

text şi foto: Georgeta GABREA

Imobilul din strada Ion Câmpineanu nr. 2 este amplasat într-unul din cele mai vizibile și tranzitate locuri din București, în plină zonă centrală, în vecinătatea Hotelului Intercontinental, a Teatrului Național, a Sălii Dalles, în apropierea Palatului Suțu – Muzeul de Istorie a Municipiului București, la intersecția dintre strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Nicolae Bălcescu.
Actuala stradă Ion Câmpineanu figurează pentru prima dată aproximativ pe traseul actual și se intersectează cu bulevardul, în planul G. A. Orăscu din anul 1893 figura ca strada Regală, nume pe care l-a purtat până în prima jumătate a secolului al XX-lea.
Clădirea din strada Ion Câmpineanu nr. 2 a fost inaugurată în 1925, mai puţin etajele 5 și 6 (cele retrase), care au fost finalizate într-o perioadă ulterioară. Proprietarul clădirii era locotenent-colonel Gheorghe Vizanti, personaj cu o solidă carieră militară, dar care nu s-a făcut remarcat în niciun fel în viața publică a epocii. Imobilul era o „clădire de raport” care respecta regulamentul de alinieri al bulevardului și al străzii Regale, precum și prevederile pentru clădirile amplasate la intersecția cu bulevardul. Arhitect a fost I. Fonescu, „diplomat al școalei din Paris”, așa cum reiese din antetul proiectului.

Începutul

Proiectul actual pentru imobilul din strada Ion Câmpineanu constituie poate o premieră în modul de abordare și tratare a unui monument de arhitectură care, din cauze independente de voința proprietarilor, ar fi putut fi distrus.
Proiectul a fost demarat în 2003, a avut prima autorizație de construire în 2004, când s-a hotărât păstrarea și sprijinirea fațadelor și desființarea elementelor structurale și de compartimentare din interior. Din cauza condițiilor neprielnice de sprijinire (lipsa spațiului pe trotuarele adiacente), s-a păstrat o travee, pe toate nivelele, pe strada Ion Câmpineanu și pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, care să ajute la sprijinirea fațadelor.
Actualii proprietari ai clădirii au preluat imobilul de la foștii proprietari în 2002, într-un stadiu foarte avansat de degradare. În 1998, foștii proprietarii realizaseră un proiect de consolidare în urma unei expertize. Se pare că proiectul fusese abandonat, la fel și lucrările de construcție începute, extrem de invazive. Acesta a fost momentul în care au fost distruse aproape toate elementele decorative de pe faţada de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, iar balcoanele continue, cu baluștri, au fost redesenate, în sensul că parapetele au fost înlocuite cu unele din beton armat, cu desene geometrice care reprezentau o înșiruire de pătrate. La interior se turnaseră mai multe diafragme până la etajul 3. De la etajul 3 în sus erau făcute golurile în plăci pentru turnarea pe sus a diafragmelor, dar, odată cu sistarea lucrărilor, totul a rămas în voia sorții: începând de la acest nivel în sus, plăcile nu mai aveau continuitate și erau un adevărat pericol public.

Proiectul nostru a început la finele anului 2013. Clădirea are o suprafață construită desfășurată de cca. 5.000 mp și o suprafață construită la sol de 550 mp. De-a lungul timpului, această clădire a adăpostit funcțiuni multiple și diferite, ceea ce a determinat beneficiarul să opteze pentru realizarea unei teme de proiectare pentru o clădire multifuncțională. Clădirea are două subsoluri, parter, mezanin și 6 etaje. La subsolul 2 sunt comasate funcțiunile tehnice. Subsolul 1, parterul și etajul 1 sunt destinate magazinului Collective, etajele 2-5 au fost proiectate să găzduiască birouri open-space, iar etajul 6 funcționează ca spațiu de club, restaurant, cafenea. Amenajarea interioară a magazinului Collective surprinde consumatorul prin contrastul cu exteriorul, întrucât fiecare nivel a beneficiat de o atenție deosebită acordată detaliilor, iar elementele clasice se îmbină spectaculos cu cele moderne și minimaliste.
Readucerea acestei clădiri în parametri funcționali și reînscrierea sa în frontul Bulevardului Nicolae Bălcescu, rănit atâta amar de vreme, s-a realizat prin refacerea fațadelor cu elementele de arhitectură valoroase ale monumentului, cât și prin introducerea unor elemente de arhitectură și tehnologie contemporană, astfel încât clădirea să poată fi folosită de cel puțin o generație după noi. În acest sens, instalațiile și intervențiile de arhitectură contemporană au încercat să se subordoneze valorii monumentului și, în același timp, să asigure confortul și calitatea spațiului contemporan. Învelitoarea din tablă a fost înlocuită cu sticlă, iar structura podului și a cupolei au fost înlocuite cu o structură din lemn triplu stratificat, care a respectat volumetria inițială și care sporește valoarea spațiului interior. De la acest nivel se deschide o perspectivă frumoasă asupra orașului și, în mod special, asupra Bulevardului Nicolae Bălcescu de la Piaţa Romană până spre Piața Unirii.
Prin măsurile luate în timpul realizării proiectului, s-au păstrat elementele valoroase autentice ale fațadelor monumentului. Acestea au fost extrase cu grijă, cele care au putut fi restaurate au fost restaurate, iar cele care lipseau la momentul începerii lucrărilor au fost realizate în conformitate cu detaliile originale. Zidăria fațadelor era foarte deteriorată, mortarul care lega cărămizile se alterase și își pierduse capacitatea portantă și de liant al cărămizilor, astfel încât era o permanentă amenințare atât pentru pietoni, cât și pentru vehiculele din trafic.

Autenticitatea în discuţie

Dacă se pune în discuţie autenticitatea clădirii, trebuie remarcată refolosirea tuturor ornamentelor de fațadă care au putut fi recuperate și restaurate, apoi reinserate pe pozițiile inițiale. Acolo unde lipseau, ornamentele au fost refăcute conform detaliilor originale și reaşezate în pozițiile originale. În plus, după desființarea fațadelor, s-au recuperat cărămizile care corespundeau din punct de vedere al rezistenței mecanice și al controlului biochimic, fiind apoi re-țesute cu cărămizile noi. La etajul 1, în interior, pe fațada din strada Ion Câmpineanu se poate vedea un fragment din zidăria originală a fațadelor.
Pentru exterior şi pentru structură, instalații și finisaje interioare s-au folosit materiale de cea mai bună calitate, care să aducă clădirea mai aproape de standardele internaționale ale anului 2016 și de sufletele noastre, să ne simțim bine când îi trecem pragul. A fost o dorință generală să depășim mentalitățile din anii 1925, când clădirile „de raport” erau atent finisate la exterior, dar la interior erau tratate foarte simplu, chiar sărăcăcios.
În același timp, clădirea trebuia să se ridice la valoarea amplasamentului ei în oraș și să devină un posibil reper. S-a folosit sticlă Saint-Gobain, cu calități și tratamente deosebite pentru a asigura confortul la interior şi la exterior.
Din punct de vedere tehnic, atât pentru noi, cât și pentru echipa care a realizat proiectul tehnologic și execuția zonelor din sticlă, mai ales la acoperiș și cupolă, acest proiect a constituit o mare provocare. Realizarea din sticlă a unor geometrii anterior construite din materiale mult mai ușor de modelat a fost delicată și dificilă. Toate intersecțiile dintre corpuri geometrice curbe, cu geometrii neregulate au fost elemente de mare rafinament tehnic, greu de executat.
La etajul 6 s-a prevăzut un luminator mare, retractabil, cu o structură din lemn triplu stratificat, care permite realizarea la acest nivel a unei curți interioare, sub cerul liber, de aproape 16 mp.
Tâmplăria a fost realizată din lemn triplu stratificat, cu ferestre și uși mobile,așa cum erau în clădirea inițială, respectând cu strictețe geometria tâmplăriei originale. Realizarea şi montarea acestei tâmplării cu multe curburi și detalii specifice, cu glafuri interioare din lemn, a fost, de asemenea, un proces dificil.
Pe lângă preocuparea pentru păstrarea autenticității, a refacerii imaginii clădirii istorice, un palier important în realizarea acestui proiect a fost preocuparea de a răspunde exigențelor de design și tehnologie contemporane, de la realizarea detaliilor de design modern, la exterior și la interior, în spațiile Magazinului Collective și în birouri, în holul de acces la birouri, conformarea spațiului interior și a structurii din lemn triplu stratificat la etajul 6, cupolă și luminator, și până la ultimul detaliu de arhitectură, de finisaj. De asemenea, întreaga clădire, din punctul de vedere al instalațiilor, este prevăzută cu instalații high-tech. Nu a fost proiectată ca o clădire inteligentă, dar s-au luat toate măsurile să fie echilibrată și economică din punct de vedere energetic. Clădirea are sistem B.M.S.
Panourile video de mari dimensiuni din vitrina de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, panoul video de la recepția și casa magazinului, precum și cel adiacent ascensoarelor din holul de acces la birouri sunt dovezi suplimentare că este posibilă convieţuirea vechiului cu noul, că o clădire veche poate fi pregătită pentru a face faţă exigențelor zilelor noastre.

Amenajarea holului de intrare,
birourilor şi restaurantului

Accesul la nivelurile de birouri și la spațiul clubului se face printr-un spațiu dedicat, din strada Ion Câmpineanu. Amenajarea acestui spaţiu a căutat o notă personală, dar şi o integrare în limbajul estetic al clădirii în ansamblu, din punct de vedere cromatic, al materialelor folosite și din punct de vedere formal și tehnologic.
Am ales să marcăm acest acces printr-o ramă continuă de leduri – pardoseală, pereții laterali și plafon, pe care am considerat-o poartă de intrare și pe care, din cauza configurației, am denumit-o „poarta stelară”. Acest element individualizează spațiul. Cromatica aleasă este tot pe nuanțe reci – alb, negru, gri-închis (petrol), cu contraste atent alese și marcate ale parcursului.
Biroul de recepție este format din două corpuri, așezate la înălțimi diferite și de culori diferite (alb și negru), ridicate de la nivelul pardoselii prin intermediul unor elemente-suport din sticlă care dau o senzaţie de imponderabilitate și lărgesc din punct de vedere vizual spațiul recepției. Realizarea plafonului și dispunerea elementelor de iluminat urmăresc același scop.
Am încercat realizarea unor detalii discrete, tocmai pentru a marca eleganța spațiului amenajat. Ușile de la intrare, din sticlă securizată (intervenţie nouă pe fațada istorică), au mânere din fier forjat care au preluat și stilizat detalii ale confecțiilor din fier forjat de pe porțile metalice originale ale clădirii.
Prin realizarea acestui proiect am urmărit redarea memoriei orașului, redarea clădirii orașului, bulevardului și, nu în ultimul rând, locuitorilor săi, care o pot folosi și se pot bucura de ea în fiecare zi.
Nu am dorit să realizăm un proiect total ancorat în trecut, ci unul care să aducă bucurie prin însăşi existența sa. Este primul proiect autorizat și realizat în acest fel, de reconstrucţie In Style.

Realizarea sa în forma actuală a fost posibilă datorită încrederii reciproce deosebite între beneficiar și proiectantul general (șeful de proiect) și unei colaborări de excepție între toți membrii echipei, care au contribuit la depășirea problemelor tehnice deosebite și a tuturor obstacolelor de pe parcurs.

Specificaţii tehnice, colectiv de proiectare antreprenori

Proprietar/Beneficiar: FF GROUP ROMÂNIA SRL
Proiectant general: Capitel Avangarde SRL; șef de proiect: arh. Georgeta Gabrea
Arhitectură: arh. Georgeta Gabrea, arh. Cristina Sternatis, arh. Radu Antonescu, arh. Maria-Cristina Răchitan-Gabrea, arh. Cristina Sîrbu, arh. Simona Dimitriu (Rusen), arh. Venera Trișnevschi
Studiu istoric: prof. dr. arh. Anca Brătuleanu
Structură: Popp&Asociații – ing. Traian Popp, ing. Mădălin Coman, ing. Mihai Biță, ing. Dan Sinu
Instalații generale: Addict Invest – ing. Alin Ungureanu (coordonator proiect), ing. Ovidiu Ganea, ing. Ioana Nisiparu, ing. Bogdan Chirasnel
Amenajări interioare spațiu comercial: Design Team Atena – arh. Nikos Theodorakopoulos, Chrissa Theodorakopoulos, arh. Georgeta Gabrea, arh. Radu Antonescu
Amenajare hol acces birouri: Capitel Avangarde – arh. Georgeta Gabrea, arh. Radu Antonescu
Project management: Vitalis Consulting – Cristian Gavrilă, ing. George Manea, ing. George Șerban
Antreprenor general: Conarg AG – project manager ing. Horia Novăceanu, ing. Paul Ilie, șef de șantier arh. Dan Gorgoș
Subantreprenori instalații: Modulex – ing. Ionuț Popescu, Selco Pitești
Subantreprenor fundații speciale – Apolodor SA
Subantreprenor execuție structură lemn triplu stratificat etaj 6 și cupolă: Tehnica Schweiz Timișoara
Subantreprenor refacere fațade istorice, decorații și restaurare confecții metalice istorice: BTM Proconstruct
Subantreprenor iluminat exterior: IDT – arh. Adrian Bălășoiu
Subantreprenor acoperiș, cupolă sticlă, vitrine: Industrial Conex Ploiești – ing. Cosmin Popovici Confecții titan-zinc cupolă, fațade: Acopero SRL
Confecții fier forjat noi, confecții fier forjat interioare: Vietta SRL, Ploiești
Tâmplărie lemn triplu stratificat, exterioară și interioară, scări și finisaje scări și trepte lemn: Avrom SRL Piatra Neamț – Vasile Apostol

Comments

comments

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by Jasper Roberts - Blog