RDW

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR.4-5/2018

Coperta Revistei Arhitectura nr.4-5/2018

DE PATRIMONIO

14 Premiul revistei Arhitectura la BNA 2018 I Maria MĂNESCU

DOSAR TEMATIC
16 De Patrimonio. Jurnal de luptă I Maria MĂNESCU
22 Exemple, excepţii şi modele în protejarea patrimoniului cultural românesc I Sergiu NISTOR
28 Frustrări patrimoniale I Irina POPESCU CRIVEANU
40 Modernitatea patrimoniului construit I Kázmér KOVÁCS
50 Parcelări istorice și comunități de vecinătate sau cum să informezi 15.000 de bucureșteni
despre istoria parcelării în care locuiesc I Andrei Răzvan VOINEA, Irina Calotă
62 Viața nesigură a monumentelor din București I Alexandru PANAITESCU
88 Scrisoare deschisă către Ministerul Culturii și Identității Naționale
92 Despre patrimoniul Roșiei Montane, cu speranță I Claudia APOSTOL
100 Cum a devenit Petrila o Planetă. De la activism la program de regenerare a patrimoniului
prin inițiative culturale I Mihai DANCIU, Loredana GAIŢĂ
110 HerculaneProject. Povestea noastră I Oana CHIRILĂ
128 Un mod(el) de revitalizare a patrimoniului cultural cu rădăcini europene:
Ville de Laval, Québec, Canada I Ana MANESCU
136 Universitatea de Vară Bucium.
Model de regenerare a patrimoniului cultural rural I Mihaela HĂRMĂNESCU
150 Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară Dealu Frumos.
O lecție vie de patrimoniu I Ioana ZACHARIAS VULTUR
160 Arhivele ca patrimoniu I Nicolae LASCU

ESEU
168 Binarii şi trinarii. O recapitulare a valorilor patrimoniale I Anca Sandu TOMASZEWSKI

EX LIBRIS
172 Ioana Grigorescu. Calea sincerității I Anca FILIP

DE PATRIMONIO (English Version)

14 Arhitectura Magazine Award, BNA, 2018 I Maria MĂNESCU 
THEMATIC FILE
16 De Patrimonio. A Battle Journal I Maria MĂNESCU 
22 Examples, Exceptions and Models
for Protecting the Romanian Cultural Heritage I Sergiu NISTOR 
28 Heritage Frustrations I Irina POPESCU CRIVEANU 
40 The Modernity of Built Heritage I Kázmér KOVÁCS 
50 Historical Allotments and Proximity Communities or How to Inform 15.000 Residents of Bucharest on the History of their Allotment I Andrei Răzvan VOINEA, Irina Calotă 
62 The Frail Life of Bucharest Monuments I Alexandru PANAITESCU 
88 Open Letter to the Ministry of Culture and National Identity 
92 On the Heritage of Roșia Montană, with Hope I Claudia APOSTOL 
100 How Petrila turned into a Planet. From Activism to a Culturally-Based Heritage
Regeneration Programme I Mihai DANCIU, Loredana GAIŢĂ 
110 HerculaneProject. Our Story I Oana CHIRILĂ 
128 A Mode(l) for the Revitalization of the European-rooted Cultural Heritage:
Ville de Laval, Québec, Canada I Ana MANESCU 
136 Bucium Summer University.A Model for the Regeneration of Rural Cultural Heritage I Mihaela HĂRMĂNESCU 
150 The Centre for Vernacular Architecture Studies in Dealu Frumos.
A Living Example of Heritage I Ioana ZACHARIAS VULTUR 
160 Archives – An Architectural Heritage I Nicolae LASCU 

ESSAY
168 Binaries and Trinaries. A Summary of the Heritage Values I Anca SANDU TOMASZEWSCHI 

EX LIBRIS
172 Ioana Grigorescu. The Path of Sincerity I Anca FILIP 

Comments

comments

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by Jasper Roberts - Blog