RDW

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR.6/2018

Coperta Revistei Arhitectura nr.6/2018

„NOUA” PARADIGMĂ A LOCUIRII

EVENIMENTE

6 Urban Thinking Festival – Brașov 2018. Primul festival de reflecție urbană din România / Matei COCHECI, Gabriel PASCARIU, Natalia ONESCIUC, Miruna DRĂGHIA
10 Mnemonics, Game Over / Maria Mănescu
11 Jocuri de copii la Veneția / Bogdan TOFAN
13 We Will Always Have Venice! Câteva gânduri la sfârșitul jocului / Romeo CUC, Raluca SABĂU, Roxana POP, Irina GUDANĂ,Mihai GHEORGHE, Vlad TOMEI, Attila KIM

PROMISIUNI
16 Locuire și muncă pentru nomazi urbani / Silviu PAPUC

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE
22 O nouă(9) opţiune / Daniela PUIA

DOSAR TEMATIC
36 Live & work, o nouă paradigmă a locuirii? / Mihaela PELTEACU
41 Docteur / Visites / Service I Dan MARIN
60 Gesamtkunstwerk. Casa Storck, locuință pentru artiști. Impresii de vizitator / Mihaela DUMITRU-TRANCĂ, Kázmér KOVÁCS
68 O poveste despre locuire, muncă și patrimoniu. Restaurantul Caru’ cu bere / Daniela PUIA
82 Locuință-birou în București. Apartamentul arhitectului Rudolf Fränkel / Mihaela PELTEACU
90 Mixitate funcțională în perioada interbelică. Imobilul Union / Daniela PUIA
98 Proiect-eseu pentru o casă cu „nimic special”
sau cum să furi o oră de trăit în plus în fiecare zi / Monica SACHE
110 Flexibilitatea ca suport al mixității.
Imobil de apartamente, birouri și spații comerciale pe Calea Dudești / Mihai DUȚESCU
116 „Faceți o casă așa cum vreți voi!” O casă unifamilială cu spațiu de lucru / Mihai ENE
122 Arhitectură rezidențială comunitară în Zürich, Elveția.
Urbanitate introvertită / Mihaela PELTEACU

ESEU
132 Despre efemeritatea locuirii. Casa Arapu / Adrian SPIRESCU

EX LIBRIS
137 Publicații de arhitectură la Bienala Națională de Arhitectură 2018

„NEW” PARADIGM OF HOUSING (English Version)

EVENTS
6 Urban Thinking Festival – Brașov 2018.
First Festival of Urban Reflection in Romania / Matei COCHECI, Gabriel PASCARIU, Natalia ONESCIUC, Miruna DRĂGHIA 
10 Mnemonics, Game Over / Maria MĂNESCU 
11 Kids Games in Venice / Bogdan TOFAN
13 We Will Always Have Venice! Some Thoughts at the End of the Game / Romeo CUC, Raluca SABĂU, Roxana POP, Irina GUDANĂ, Mihai GHEORGHE, Vlad TOMEI, Attila KIM

PROMISES
16 Live and Work for Urban Nomads / Silviu PAPUC 

ARCHITECTURES ON THE RISE
22 A new(9) OPTION Architects / Daniela PUIA 

THEMATIC FILE
36 Live & Work, a New Paradigm of Housing? I Mihaela PELTEACU 
41 Docteur / Visites / Service I Dan MARIN 
60 Gesamtkunstwerk. Storck House Artists’ Home. A Visitor’s Impression/ Mihaela DUMITRU-TRANCĂ, Kázmér KOVÁCS 
68 A story on Living, Work and Heritage. Beer Cart Restaurant / Daniela PUIA 
82 Studio Dwelling in Bucharest
The Apartment of Architect Rudolf Fränkel / Mihaela PELTEACU 
90 Functional Mix in Inter-War Bucharest. Union Building / Daniela PUIA 
98 An Essay-Project for a „Perfectly Ordinary” House or how to Steal an Hour’s Living Every Day I Monica SACHE 
110 Flexibility in Support of Functional Mix Residential, office and commercial building on Dudeşti Road / Mihai DUȚESCU 

116 „Build a house the way you like!”
A single-family house with workplace / Mihai ENE
122 Co-operative Housing in Zürich, Switzerland
Introverted Urbanity / Mihaela PELTEACU 

ESSAY
132 On the Ephemerality of Housing. Arapu House / Adrian SPIRESCU 

EX LIBRIS
137 Architecture Publications at the National Architecture Biennale 2018 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog