RDW

Lecturi interpretative ale proiectelor de arhitectură industrială în perioada postbelică

Industrializarea anilor 1945-1989 a reprezentat un instrument util de consolidare a sistemului socialist şi dezvoltare a economiei planificate, dar şi de sistematizare şi transformare a teritoriului naţional.

Reconstrucția postbelică în „Revistele Tehnice AGIR – (Arhitectură și) Construcții” (1947-1949)

În martie 1947, „Cuvântul înainte” al „Revistelor Tehnice AGIR – Construcții” anunța intenția Consiliului de Administrație al Asociației Generale a Inginerilor din România de îmbunătățire a practicii editoriale prin publicarea mai multor buletine periodice pe specialități.

Revista „Arhitectura” și cultura arhitecturală interbelică

Îndelungata perioadă de apariţie a revistei „Arhitectura” este, în sine, un fapt remarcabil, care o înscrie printre cele mai longevive reviste de profil ale Europei. În acelaşi timp însă, existenţa ei nu poate fi desprinsă din contextul din care a făcut parte, al arhitecturii noastre din secolul al XX-lea şi începutul acestui secol.

Revista „Arhitectura”. Meritele începuturilor

Cu numărul 5-6/2016, revista „Arhitectura” marchează 110 de ani de apariție ca publicație dedicată domeniului și purtător de cuvânt oficial al organizației arhitecților din România1. În toți acești ani, cu câteva excepții reprezentate de numere scoase sub altă egidă (…)

Cheie de lectură

În numărul precedent, dosarul tematic al revistei „Arhitectura” a fost concentrat asupra aniversării a 125 de la înființarea Societății Arhitecților Români și, deloc imprevizibil, revista dedică dosarul tematic al numărului curent aniversării a 110 ani de la apariția primului său număr. Nu este pentru prima oară când o astfel de aniversare dă prilejul unei priviri […]

O fotografie la aniversarea Societății Arhitecților Români

Alocuțiunea președintelui Ordinului Arhitecților din România, Șerban ȚIGĂNAȘ, la Simpozionul dedicat împlinirii a 125 de ani de la înființarea Societății Arhitecților Români, București, BCU, 26 februarie 2016.

Continuitate prin re-inventare

Cum văd, în câteva rânduri, momentul în care ne aflăm? Ce are el specific, deci, demn de luare-aminte?

Parcurs în timp

Viorica CUREA, președinte UAR între 2012-2016: „Trecerea anilor nu a șters cu nimic mesajul transmis de înaintașii noștri. Pe data de 26 februarie 2016 am sărbătorit 125 de ani de la constituirea Societății Arhitecților Români, fondată în 1891…”

UAR: 1989-2016

Alocuțiune rostită de Peter DERER, președinte UAR între 2008-2012, la Simpozionul dedicat împlinirii a 125 de ani de la înființarea Societății Arhitecților Români, București, 26 februarie 2016

UAR, octombrie 1990-octombrie 1999, primii ani de după Revoluţie

Aceste pagini reprezintă o selecţie a ceea ce consider mai important de comunicat. Mi-ar trebui încă pe atâtea pentru a acoperi in extenso arborescentul cuprins al activităților noastre.

Scurtă privire asupra premiilor Uniunii Arhitecților (1957-1988)

Activitatea foarte variată, de altfel, a Societății Arhitecților Români, bine înscrisă în necesitățile profesiei din perioada în care a funcționat, nu a avut însă în vedere, decât indirect, calitatea efectivă a realizărilor arhitecturale.

Consacrarea fracturii – Momentul 1952

După instaurarea statului totalitar comunist, odată cu procesul de etatizare şi dirijare centralizată a economiei, va începe şi transformarea profundă a activităţilor de arhitectură şi urbanism. După modelul sovietic, acestea vor fi subordonate scopurilor politice şi economice ale noii puteri…

Tabloul Arhitecţilor

Tabloul celor înscrişi până la 20-30 noiembrie 1934 în Tabloul Arhitecţilor din România

Societatea Arhitecților Români și statutul arhitectului

Este, în general, cunoscut momentul înființării SAR, la 26 februarie 1891. Este, de asemenea, deseori invocată „provocarea” care ar fi putut rezulta din acel fragment al discursului lui Paul Wallot (arhitectul Reichstagului berlinez) la banchetul oferit în cinstea sa și a arhitectului francez Edmond de Joly (arhitectul Camerei Deputaţilor din Franţa), membri ai juriului concursului […]

Powered by Jasper Roberts - Blog