RDW

„Numărul de mașini pe bulevardul Buzești-Berzei va ajunge undeva la 3.000-3.200 de mașini pe oră, pe sens”

– Ion Dedu, șeful Direcției de Infrastructură  din cadrul Primăriei Capitalei

De aproape o lună, Tribunalul Bucureşti a suspendat, pe motive de legalitate, Planul Urbanistic Zonal în baza căruia Primăria construia Diametrala N-S (Buzeşti-Berzei-Uranus). Pe lângă ravagiile pe care le-a făcut în rândul patrimoniului construit, foarte multe voci din societatea civilă şi experţi europeni în trafic susţin că această axă nu va rezolva nici măcar problemele de trafic, ducând chiar la blocarea oraşului. Câte maşini vor circula pe oră, pe acest nou bulevard? Va aduce această arteră atât de mult trafic cât s-a speculat? Cu ce scop a fost creată ea de către primărie? Răspunsul la aceste întrebări îl dă chiar directorul Direcţie de Infrastructură din cadrul Primăriei Capitalei, Ion Dedu.

Câte maşini/oră vor circula pe Diametrala N-S

Catiuşa Ivanov: Care este scopul Diametralei Buzeşti-Berzei, din punctul de vedere al traficului?
Ion Dedu: Diametrala N-S se constituie ca o variantă la axa Piaţa Victoriei – Piaţa Unirii – Piaţa Sudului şi are ca scop reducerea distanţei între zona Rahova-Giurgiului şi Piaţa Victoriei. Scopul ei este acela de a crea, în primul rând, o linie de transport public, şi mă refer aici la o linie separată pentru tramvai, astfel încât să nu fie afectat de traficul rutier. Aşa cum ştim, înainte, pe linia de tramvai circulau şi maşinile, motiv pentru care nu se putea discuta de o linie de transport public care să funcţioneze în parametrii fireşti. Pe de altă parte, ne gândim că pe Magheru, o zonă reprezentativă pentru centrul oraşului, trotuarele sunt foarte mici. Toată lumea şi-ar dori să aibă nişte spaţii mai generoase, mai vaste, în special la trotuarul care merge spre Universitate. În plus, acolo ar trebui să punem o linie de transport electric, de troleibuz. Aşa este prevăzut în strategia Municipiului Bucureşti. Dacă aţi observat, a fost adus troleibuzul până la Piaţa Unirii, de la Piaţa Sudului. Lărgirea axei Buzeşti-Berzei face posibilă realizarea unei zone pietonale mai extinse pe Bd. Magheru şi pe Calea Victoriei. Nu va deveni toată strada pietonală, dar ne dorim să reducem lăţimea zonei carosabile, să creăm benzi pentru transportul public şi, în acest sens, era nevoie să se descarce traficul de pe cele două artere pe un alt tronson, iar pe Buzeşti am găsit cele două benzi. Reamintesc, pe Buzeşti-Berzei sunt doar două benzi pe sens, plus linia de tramvai. În rest, ne dorim să facem piste pentru biciclete şi trotuare cât mai generoase.

CI: Câte maşini pe oră estimaţi că vor circula pe Buzeşti-Berzei?
ID: Având în vedere că vorbim de oraş, unde se circulă cu o viteză destul de mică, şi de un bulevard fără prioritizări, gen intersecţii denivelate, probabil că numărul de maşini pe Bd. Buzeşti-Berzei va ajunge undeva la 3.000-3.200 de maşini pe oră, pe sens.

CI: Sunt foarte mulţi specialişti europeni care spun că, pe măsură ce construieşti mai multe drumuri, aduci mai multe maşini şi traficul se blochează. Care ar fi riscurile acestui proiect?
ID: Am spus-o de la început, în primul rând acest proiect îşi dorește să creeze o linie de transport public, cu un minimum de reţea stradală de-a stânga şi de-a dreapta. Nu puteam să ne gândim să facem bulevardul cu o singură bandă pe sens, pentru că investeam nişte bani ineficient. Nu am făcut nici trei benzi pe sens, nici patru benzi pe sens, ca să creăm o arteră majoră care să atragă un trafic foarte mare. Deci, părerea mea este că această arteră nu va fi foarte încurajantă pentru şoferi, mai ales că timpul de parcurgere a distanţei între cele două extremităţi, în afară de tunelul de sub Parlament, va fi relativ mare. Vorbim de un bulevard cu semafoare, pe care viteza va fi destul de redusă. De-a lungul acestui drum sunt foarte multe intersecţii: Piaţa Victoriei, intersecţia cu Sevastopol, Polizu, Calea Griviţei, avem intersecția unde iese Bd. Gării de Nord în arteră, avem Piaţa Virgiliu, unde vom avea două semafoare. Mai departe o să avem Cobălcescu şi mai departe o să avem Calea Plevnei. Deci ea o să fie plină de semafoare, iar aceste semafoare le vom introduce în sistemul de management al traficului ca să reglăm fluxurile, aşa încât să nu se circule cu viteză. În acelaşi timp, odată cu închiderea inelului de circulaţie, care creează posibilitatea unei viteze comerciale mult mai mari şi timpi de parcurgere mult mai mici, acest trafic, şi mă refer în mod special la traficul de tranzit, dinspre Ploieşti către Berceni, se distribuie pe inele, urmând ca această arteră să preia traficul local, sau în orice caz un trafic limitat. Acum, legat de creşterea traficului, de tendinţa oamenilor de a-şi utiliza foarte mult maşina proprietate personală, ne gândim la nişte măsuri de descurajare, care constau în realizarea unui număr limitat de locuri de parcare şi stabilirea unor tarife care să nu fie neapărat descurajante, că avem nevoie să ocupăm şi parcările, dar care să regleze numărul de maşini care intră în centrul oraşului.

CI: Ca să înţeleg mai bine, această arteră nouă va descongestiona traficul sau nu?
ID: Va ajuta la descongestionarea lui prin ceea ce v-am spus. Ea va prelua o parte din traficul de pe Magheru şi va ajuta la redistribuirea fluxurilor. Cei care vin pe Magheru şi pe Cantemir vor să ajungă în Giurgiului şi pe Olteniţei, urmând ca la Şerban Vodă să se împartă în două. Când va exista Buzeşti-Berzei, şoferii se vor împărţi în două încă de la Piaţa Victoriei.

CI: Veţi face recurs la decizia Tribunalului Bucureşti, în procesul cu Asociaţia Salvaţi Bucureştiul?
ID: Cred că am făcut deja recurs. De fapt, cred că în momentul de faţă se va judeca şi fondul. Este foarte aproape termenul. Trebuie vorbit la juridic, ca să vedeţi când se produc aceste evenimente.

CI: S-a spus de foarte multe ori că proiectul este ilegal, nefolositor, că nu face decât să blocheze centrul oraşului. Au venit foarte multe acuze: că nu aţi făcut consultare publică, că nu aţi explicat ce se întamplă acolo. Cum comentaţi?
ID: S-a făcut un PUZ care a fost aprobat de Consiliul General. Deci a avut dezbatere publică. Acest PUZ a avut un acord de Mediu, deci a avut şi acolo dezbatere publică. Acest PUZ a fost contestat pe anumite motive, aşa-zis tehnice. Cred că în ţara asta, oricând, la orice lucrare, poţi să găseşti o hibă. Suntem, cum să spun, într-o administraţie cu oameni şi fiecare poate să greşească. Asta nu înseamnă să o exploatezi, dar ideea este că, în momentul în care un Consiliu General, ales de un oraş, aprobă PUZ-ul, indicatorii tehnico-economici, exact ca la lege, practic declară lucarea de utilitate publică, înseamnă că acel Consiliu reprezintă cetăţenii oraşului şi ei îşi doresc acea lucrare. Sigur, sunt nişte lucruri de genul „vrem să salvăm un anumit lucru, vrem să salvăm altceva”, dar lucrurile astea trebuie foarte bine definite. Nu putem să ne întoarcem pur şi simplu împotriva lucrării. Este hilar. ONG-iştii s-au dus şi au atacat autorizaţia de construire, între Piaţa Victoriei şi Polizu. Acolo nu am demolat nimic. Nici măcar un copac. În dorinţa de a bloca acea lucrare, s-au dus şi au atacat şi zona aia. Zona aia ce are? Că e aproape gata. De ce trebuie să sufere cetăţenii că a zis cineva: “domnule, să atacăm autorizaţia”?

CI: Acum se lucrează pe Buzeşti-Berzei?
ID: Da, pe tronsoane, unde este autorizaţie. Pe zona care nu a fost atacată. În rest, se lucrează la protejare şi conservare.

CI: Cine va răspunde pentru eventualele întârzieri? Pentru că, din cauza litigiilor, sigur vor fi întârzieri şi vor trebui plătiţi bani în plus.
ID: Cine pierde, normal. Dacă ei vor pierde, ne vom întoarce împotriva lor. Este o chestiune juridică.

For almost a month, Bucharest Tribunal has suspended, on grounds of legality, the General Urban Plan on the basis of which the City Hall built the North-South diametral road (Buzeşti-Berzei-Uranus). Many voices from the civil society and European traffic experts have argued that such road, in addition to the devastation caused to the built heritage, will not even solve the traffic problems and will cram the city even more. How many cars will drive per hour on this new boulevard? Will this road bring as much traffic as it was speculated? Why was it created by the City Hall? The answers to all these questions are provided by the Head of the Bucharest City Hall’s Infrastructure Directorate himself, Mr. Ion Dedu.

How many cars per hour will drive on the North-South Diametral Road

Catiuşa Ivanov: What is the purpose of the Buzeşti-Berzei Diametral Road, from a traffic perspective?
Ion Dedu: The N-S diametral road represents an alternative to the axis Victoriei Square – Unirii Square – Sudului Square and is aimed at reducing the distance between the Rahova-Giurgiului area and Victoriei Square. Its primary purpose is to create a public transportation line, and I am referring here to a separate tramway line, so as not to affect car traffic.  As we know, cars used to also drive on the tramway line, for which reason we could not talk about a public transportation line operating normally. On the other hand, we took into account that the sidewalks of Magheru, a representative area for the city center, are extremely narrow. Everybody would like vaster, more generous spaces, especially when it comes to the sidewalk leading to University Square. In addition, we should set up an electric transportation line there, a trolley-bus line, according to the Bucharest Municipality Strategy. I don’t know if you noticed, but the trolley-bus was brought to the limit of Unirii Square, from Sudului Square. The enlargement of the Buzeşti-Berzei axis enables the creation of a wider pedestrian area on Blvd. Magheru and Calea Victoriei. We shall not turn the entire street into a pedestrian area; however, we do want to reduce the width of the passable portion and to create lanes for public transportation, and to that end the traffic on the two roads had to be optimized and directed towards another section, and it was on Buzeşti that we found the two necessary traffic lanes. Please note that on Buzeşti-Berzei there are only two traffic lanes per direction, plus the tramway line. Apart from that, we strive to create sidewalks and bicycle tracks that would be as spacious as possible.
CI: How many cars per hour do you estimate will drive on Buzeşti-Berzei?
ID: Considering that we are in a city and therefore the traffic speed is fairly low, and this is a boulevard without too many special portions, such as uneven crossroads, the car traffic on Buzeşti-Berzei Boulevard will probably reach 3,000-3,200 cars per hour, per direction.

CI: Many European specialists say that, as you build more roads, you also bring more cars there and traffic gets stuck. What would be the risks of this project?
ID: We said it from the beginning; this project is primarily aimed at creating a public transportation line with a minimum street network to the left and to the right. We couldn’t have made a boulevard with just one traffic lane per direction, because we would have used the money inefficiently. We did not create three or four lanes per direction to avoid constructing a major road that would attract high traffic. So, in my opinion, this road will not be particularly enticing for drivers, especially that a lot of time will be required to travel the distance between its two extreme points, leaving aside the Parliament tunnel portion. We are talking about a boulevard with traffic lights, on which the car speed will be fairly low. There are many crossroads across this boulevard: Victoriei Square, thecrossroad with Sevastopol, Polizu, Calea Griviţei, then we have the crossroad with Gării de Nord Boulevard, then Virgiliu Square, where two traffic lights will be placed. Then, there will be Cobălcescu and Calea Plevnei. So the boulevard will be strewn with traffic lights, and we shall insert such traffic lights in the traffic management system to regulate traffic flow and prevent speeding. Concurrently, along with the closure of the traffic ring, which enables higher commercial speed and smaller traffic time, this traffic, especially transit traffic from Ploieşti to Berceni, will be distributed on rings, while this boulevard will take over local traffic, or a limited traffic anyway. In relation to the traffic increase and people’s tendency to use their private cars excessively, we are envisaging several dissuading measures, which consist in the arrangement of a limited number of parking places and the fixing of rates which won’t necessarily be discouraging, because we also need to occupy the parking lots, but which should regulate the number of cars entering the city center.

CI: So I am not sure I understand this, will this new road optimize the traffic or not?
ID: It will help optimizing it by what I already mentioned. It will take over part of the Maghery traffic and will help in redistributing the traffic flow. Those who come on Magheru and Cantemir want to reach Giurgiului and Olteniţei, and will split in two branches at Şerban Vodă. When the Buzeşti-Berzei Boulevard is in place, the drivers will split in two flows from the Victoriei Square already.

CI: Will you file a second appeal against the decision issued by the Bucharest Tribunal, in the lawsuit with the Save Bucharest Association?
ID: I believe we already appealed it. I think the case is actually being judged on the merits. The hearing is very close. You need to contact the legal department, to find out when these events are scheduled.

CI: It was said on several occasions that the project is illegal and useless, that it only blocks the city center. Many accusations were launched: that you did not organize public consultations, that you did not explain what is happening there. How do you comment?
ID: There was a PUZ [General Urban Plan] which was approved by the General Council. So, there was public debate. The PUZ benefited from an environmental approval, so there was public debate in that case, as well. The PUZ was challenged on so-called technical reasons. I think in this country one can find a fault with any works, at any time. We are part of an administrative system operated by people, and each of them can make a mistake. This does not mean one should exploit it; however, when a General Council, elected by the city, approves the PUZ and the technical-economic indicators, according to law, practically declaring that work to be of public utility, it means that the Council at issue represents the City’s inhabitants and they want that work. Of course, there are those who say “we want to save this, we want to save that”, but these things need to be very well defined. We cannot simply turn against the works. It is absurd. The NGOs attacked the building permit for the portion between Victoriei Square and Polizu. We did not demolish anything there; we didn’t even fell a tree. In their desire to block the works, they attacked that area as well. What is wrong with that area? That it is almost finished. Why should the citizens suffer because someone said: why don’t we challenge the permit?

CI: The works are now in progress along the Buzeşti-Berzei portion?
ID: Yes, on several sections, for which we hold permits, in the non-challenged portions. As for the rest, we are performing protection and preservation works.

CI: Who will be held liable for any potential delays? Because litigation means delays, and extra money will need to be paid.
ID: Obviously, whoever loses the trial. If they lose, we shall bring legal action against them. It is a legal matter.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog