RDW

OAR lansează sesiunea de finanţare a proiectelor culturale

ordinul-arhitectilor-din-romania

Ordinul Arhitecţilor din România a lansat astăzi, 30 ianuarie, concursul pentru finanţarea de proiecte culturale din Fondul „Timbrul Arhitecturii”. Proiectele non-editoriale sînt aşteptate din partea filialelor OAR sau a asocierilor dintre acestea şi ONG-uri pînă pe 4 martie, iar cele editoriale, pînă pe 19 martie. Cele din urmă pot fi depuse prin parteneriate între edituri şi filialele OAR.

 

PROIECTE CULTURALE (non-editoriale)

Beneficiari eligibili și teme proiecte culturale
Programele şi proiectele culturale pentru care se solicită finanţare pot fi de interes local, naţional sau internaţional în domeniile: arhitectură, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi promovarea publică a arhitecturii, dezvoltare durabilă, diversitate culturală, patrimoniu cultural, intervenţie culturală. Organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ, cu activitate în domeniile enumerate anterior, pot accesa fonduri din timbrul arhitecturii numai dacă au încheiat un parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România sau cu o filială/mai multe filiale a/ale acestuia pentru organizarea şi derularea în comun a proiectului/programului cultural. Aplicanţii pentru anualele de arhitectură sunt numai filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România.

Plafoane finanțare
Fond finanţare proiecte culturale (exceptînd anualele): 600.000 lei, max. 120.000lei/proiect (20% din total)
Fond finanţare anuale de arhitectură: 450 000 lei, 90.000/proiect (20% din total)

 

Criterii de evaluare 

Nr. Criteriul Punctaj
1. Coerenţa concepţiei generale a proiectului (coerenţa activităţilor în concordanţă cu obiectivele propuse, perioada de desfăşurare şi anvergura proiectului/programului) 0 – 5 puncte
2. Claritatea viziunii cultural-artistice şi adecvarea activităţilor în funcţie de obiectivele programului/proiectului sau acţiunii culturale. 0 – 5 puncte
3. Caracterul inovator al programului cultural şi/sau originalitatea ideii/ temei/ subiectului abordat. 0 – 5 puncte
4. Relevanţa în raport cu contextul cultural (local/ regional/ naţional şi/sau european, după caz) 0 – 5 puncte
5. Măsura in care activităţile prevăzute în proiect conduc la satisfacerea nevoilor culturale identificate ale grupurilor ţintă alese, precum  şi relevanţa alegerii grupurilor ţintă în raport cu nevoile culturale identificate 0 – 5 puncte
6. Impactul proiectului asupra grupului/grupurilor ţintă şi relevanţa propunerii în raport cu necesităţile grupurilor ţintă 0 – 5 puncte
7. Măsura în care programul/proiectul şi-a adecvat activităţile la resursele existente – financiare, umane, logistice 0 – 5 puncte
8. Măsura în care proiectul/programul prevede o evaluare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor estimate 0 – 5 puncte
9. Măsura în care rezultatele aşteptate sînt durabile şi contribuie la:-     dezvoltarea socio-culturală şi comunitară;

–     promovarea identităţii culturale naţionale în context naţional şi universal;

–     promovarea culturii ca factor de coeziune civică;

–     dezvoltarea organizaţională;

–     implementarea strategiilor şi politicilor culturale la nivel local, regional, naţional şi/sau european, după caz.

0 – 5 puncte
10. Măsura în care raportul dintre cheltuielile estimate şi rezultatele aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate 0 – 2 puncte
11. Măsura în care cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare-cost 0 – 2 puncte
PUNCTAJ MAXIM 49 puncte
PUNCTAJ MINIM PENTRU ACORDARE FINANŢARE INTEGRALĂ 37 puncte
PUNCTAJ MINIM PENTRU ACORDARE FINANŢARE PARŢIALĂ 28 puncte

 

Calendar
Depunere proiecte: 4 martie, orele 17:00
Jurizare: 15-16 martie
Încheiere contracte: 10 iunie

 

PROIECTE EDITORIALE 

Beneficiari eligibili proiecte editoriale
Poate solicita finanţare nerambursabilă orice editură sau revistă cu activitate în domeniul arhitecturii şi disciplinelor conexe, numai pe bază de parteneriat cu OAR sau o filială a acestuia.

Plafoane finanțare
Fond finanţare proiecte editoriale: 500.000 lei, max. 70.000lei/carte şi max. 90.000lei/ max. 4 numere revista

Criterii de evaluare a proiectelor editoriale

Nr. Criteriul Punctaj
1. Anvergura proiectului editorial: 0-9 puncte:
A) justificarea proiectului
B) contribuţia colaboratorilor/autorilor/traducătorilor (după caz)
C) capacitatea de acoperire geografică/difuzare naţională, internaţională
0-4 puncte
0-2 puncte
0-3 puncte
2. Capacitatea organizaţională a solicitantului: 0-9 puncte:
A) Calitatea conţinutului: 0-5 puncte:
a) lista colaboratorilor/autorilor/traducătorilor/ilustratorilor importanţi
b) promovarea tinerilor
c) modalităţi de publicitate (pagină internet, alte instrumente de promovare)
0-2 puncte
0-2 puncte
0-1 puncte
B) Calitatea realizării tehnice (calitatea prezentării grafice, fotografie, tehnoredactare etc.) 0-5 puncte
C) Categorii de beneficiari 0-5 puncte
3. Structura bugetului: 0-10 puncte:
A) raportul costuri/valoare culturală
B) alte tipuri de finanţare
0-6 puncte
0-4 puncte
TOTAL PUNCTE PENTRU FINANŢARE MAXIMĂ 90% (din costurile totale de producţie)TOTAL PUNCTE PENTRU FINANŢARE 90% (din suma solicitată)

TOTAL PUNCTE PENTRU FINANŢARE 80% (din suma solicitată)

TOTAL PUNCTE PENTRU FINANŢARE 70% (din suma solicitată)

TOTAL PUNCTE PENTRU FINANŢARE MINIMĂ 60% (din suma solicitată)

32-34 puncte29-31 puncte

26-28 puncte

23-25 puncte

20-22 puncte

 

Calendar
Depunere proiecte: 19 martie, orele 17:00
Jurizare: 29-30 martie
Încheiere contracte: 10 iunie

Mai multe informatii
http://oar.squarespace.com/sesiune2014-finantare-proiecte/

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog