RDW

Sumarul revistei Arhitectura nr 2/2015

coperta-Arhitectura-2-2015

Politici de locuințe 

ACTUALITATEA INTERNĂ

NAG #9 la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România

Concurs de design grafic pentru noua identitate vizuală a publicațiilor UAR

Expo-conferința internațională GIS

Reuniunea forurilor de conducere ale UAR la Alba Iulia

Concurs Extindere Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR

Romanian Design Week 2015

Zilele Arhitecturii Cluj/ Forumul de Peisaj LE:NOTRE

Conferința ICAR 2015 – Daniel COMȘA

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

VENTURA LAMBRATE, Fuorisalone, Milano 2015 – Anca Cioarec , Brîndușa Tudor

Premiul Mies van der Rohe

Premiile JIA 2015

Concursul internațional „LIGET BUDAPEST” – finalizat, fără proiect adjudecat – Monica LOTREANU

Problematica transformării birourilor în locuințe în Franța anului 2015 – Irina ROTARU

NOTE DE PROIECT

Teatrul Național „I. L. Caragiale”, București – Romeo BELEA

Casa cu blazoane din Chiojdu – Restaurare, consolidare și punere în valoare – Călin HOINĂRESCU

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

INSERT STUDIO – Mihai ROȘCA

PROMISIUNI

Centru Multimedia Lisabona/ diplomă stud.-arh. Vlad POPA (UTI FAGMC Iași)

Reconversie Gara Filaret – București/ diplomă stud.-arh. Andrei LEONTE (UTI FAGMC Iași)

DESIGN

Stardust Architects* I Anca CIOAREC, Brîndușa TUDOR

DOSAR TEMATIC

Argument: Locuința, un subiect vechi, cunoscut, dar imposibil de abandonat – Nicolae ȚARĂLUNGĂ

Locuință: terminologie, FIȘĂ

Politici de locuințe: Componentele politicii de locuințe – Nicolae ȚARĂLUNGĂ

Locuința în Europa – date comparative, FIȘĂ – Nicolae ȚARĂLUNGĂ

Politica de locuințe între concept și practică, FIȘĂ-STUDIU DE CAZ – MDRT

Locuința și dezvoltarea urbană – Sorina RACOVICEANU în dialog cu un grup de arhitecți: Michael ENGEL, Doina BUBULETE, Simona MUNTEANU, Miruna GRIGORESCU

Oamenii fac centrul orașului, Studiu de caz – Rotterdam, FIȘĂ – Andreea CHINĂ

Demografia, densitatea urbană și suprafața orașelor, Studiu de caz – România, FIȘĂ – N. ȚARĂLUNGĂ

Documentar fotografic, Locuințe în București

A locui în casele de patrimoniu – Cătălina PREDA

Programul de locuire de la învățământ la realitate – Adrian Spirescu

Locuirea ca program prioritar la nivel național, destinat maselor, nu doar elitelor. Franța secolelor al XX-lea și al XXI-lea – Irina ROTARU

INTERVIU

Hagy Belzberg, interviu realizat de Monica LOTREANU la GIS 2015

EFIGII

Le Corbusier 50, „Mesures de l’homme”: o retrospectivă sub semnul Modulor-ului I Eliza CULEA

Cincinat Sfințescu, inginer-urbanist I Andreea UDREA

ARHITECȚI LA RADIO

Către un stil Carol II în arhitectura românească I Ion D. ENESCU I (coord. Simina STAN)

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Sibiu, orașul-scenă, interviu cu Constantin CHIRIAC, președintele FITS

Dialogurile Hélènei Binet – Simina STAN

EX LIBRIS

Vederi încântătoare: Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60-’70 – Dana VAIS

HOUSING POLICIES
LOCAL NEWS

NAG # 9 at the Cultural Center of the Architects’ Union of Romania

Graphic design contest for a new visual identity of the UAR publications

GIS International Expo-conference

The meeting of the UAR leading committees in Alba Iulia

Contest for the extension of UAR’s Centre for Architectural Culture

Romanian Design Week 2015

Days of Architecture in Cluj/ LE:NOTRE Landscape Forum

ICAR 2015 Conference – Daniel COMȘA

 

INTERNATIONAL NEWS

VENTURA LAMBRATE, Fuorisalone, Milan 2015 – Anca Cioarec , Brîndușa Tudor

Mies van der Rohe Award

JIA 2015 Awards

The international „LIGET BUDAPEST” design contest I Monica LOTREANU

Issues relating to the conversion of offices in apartment blocks in 2015 France I I. ROTARU

 

PROJECT NOTES

“I. L. Caragiale” National Theater, Bucharest – Romeo BELEA

The „Coat of Arms” House in Chiojdu – Călin HOINĂRESCU

 

ARCHITECTURES ON THE RISE

INSERT STUDIO – Mihai ROȘCA

 

PROMISES

Diploma project: Multimedia Center in Lisbon/ Vlad POPA (UTI FAGMC Iași)

Diploma project: Reconversion of the Filaret Railway Statio/ Andrei LEONTE (UTI FAGMC Iași)

 

DESIGN

Stardust Architects* – Anca CIOAREC, Brîndușa TUDOR

 

THEMATIC FILE

Argument: The Housing: a Well-known Old Topic Impossible to Abandon – Nicolae ȚARĂLUNGĂ

The dwelling: terminology, SHEET

Housing policies: The Constituents of a Housing Policy – Nicolae ȚARĂLUNGĂ

Housing Units in Europe – comparative data, SHEET – Nicolae ȚARĂLUNGĂ

The Housing Policy between Concept and Practice, CASE STUDY SHEET – MDRT

The Dwelling and Urban Development – Sorina RACOVICEANU in dialogue with a group of architects: Michael ENGEL, Doina BUBULETE, Simona MUNTEANU, Miruna GRIGORESCU

The People Make the City Center, Case Study – Rotterdam, SHEET – Andreea CHINĂ

Demographics, Urban Density and City Area, Case Study – Romania, SHEET – Nicolae ȚARĂLUNGĂ

Photo-documentary, Dwellings in Bucharest

Living in Heritage Buildings I Cătălina PREDA

The Housing Program from Education to Reality – Adrian Spirescu

Housing as a national priority program, intended for the masses, and not just for the elites. XXth and XXIst century France I Irina ROTARU

 

INTERVIEW

Hagy Belzberg, interviewed by Monica LOTREANU at GIS 2015

 

EFFIGIES

Le Corbusier 50, „Mesures de l’homme”: a retrospective under the auspices of the Modulor – Eliza CULEA

Cincinat Sfințescu, Engineer and Urban Planner – Andreea UDREA

 

ARCHITECTS ON THE RADIO

Towards a Carol II Style in Romanian Architecture – Ion D. ENESCU I coord. Simina STAN

 

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

Sibiu, the City as Stage, an interview with Constantin CHIRIAC, FITS President

The dialogues of Hélène Binet – Simina STAN

 

EX LIBRIS

Enchanting Views: Romanian Black Sea Tourism Planning and Architecture of the 1960s and 1970s – Dana VAIS

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog