RDW

Proiect de diplomă: Centru Multimedia Lisabona

10 Randari_cmyk

Stud.-arh. Vlad POPA

Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, Iași

Ideea compozițională a proiectului este rezultatul interpretării contemporane a datelor de temă-program, în strânsă relație cu condițiile particulare ale amplasamentului. În consecință, se propune o structură coerentă, complex integrată în sit, cu rol de punte arhitectural-urbanistică aptă să îndeplinească un cumul de funcții: pol al vieții culturale și sociale, revitalizare zonală și valorificare a unor construcții industriale dezafectate, conectare interzonală și parcurs arhitectural stimulativ.

În lumea de azi, oamenii și interacțiunile lor sociale cunosc o dinamică specifică, manifestarea și evoluția lor făcând necesară crearea unui cadru urban funcțional, sănătos și expresiv, suport de calitate al emancipării culturale și participării sociale. De aici dezvoltarea actuală a programelor ample de spații publice, spații destinate atât socializării, unde oamenii se pot întâlni pentru a relaționa și a face schimb de informații și experiențe, cât și învățării. Se afirmă, astfel, rolul arhitecturii ca mijloc de relaționare între spațiu și trăirea umană, rol definit atât prin atributele ei utilitare și constructive, cât și prin cele informaționale, dar mai ales estetice.

Centrul multimedia propus în proiect asimilează spații ce reprezintă atât o bibliotecă media, cât și una clasică, spații expoziționale și zone de recreere − spații pentru spectacole, într-un cadru polarizant ce accentuează relația calitativă dintre om și mediul construit. Dezvoltarea acestui complex de funcțiuni în zona rezidențială din cartierul Oriente al Lisabonei propune revitalizarea și reconversia structurilor gazometrelor care au rămas în urma desființării Fabricii de gaz Matinha, realizându-se și o relaționare între acestea și esplanada care se întinde de-a lungul estuarului Tajo. Astfel, volumul este sculptat de o serie de parcursuri care urcă dinspre estuar spre structura destinată reconversiei și atrage fluxurile de circulație spre interiorul ansamblului, fără a le întrerupe. Pentru aceasta, funcțiunile majore sunt clar diferențiate la cota terenului amenajat, fiind însă conectate printr-o platformă unitară la etajele superioare. Parcurgând ansamblul dinspre apă, în volume se conturează succesiv zona de mediatecă, zona de bibliotecă, muzeul dedicat evoluției tehnologiei și sala de evenimente, ultimele două ocupând structurile gazometrelor. Parcursul culminează cu o grădină care se înalță pe cea mai amplă dintre acestea, cufundând-o în vegetație și făcând, în același timp, legătura cu funcțiunile de alimentație de la etajele superioare și cu acoperișul verde al volumului suspendat. Legăturile interioare sunt realizate prin galerii subterane – luminate prin conuri de sticlă ce creează mici curți de lumină – și prin structura care pare suspendată deasupra volumelor principale, funcțiunile fiind clar delimitate prin fluxurile de circulație.

Centrul multimedia propus devine astfel un nod urban care reunește o serie de funcțiuni publice de interes pentru Oriente și pentru Lisabona, în general, reprezentând mai mult decât reabilitarea unei zone cu potențial ridicat, care însă nu a reușit, până acum, să se integreze în dezvoltarea economică și social-culturală pe care a cunoscut-o capitala Portugaliei la începutul secolului al XXI-lea.

îndrumător: prof. dr. arh. Virgiliu ONOFREI

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog