RDW

Proiect de diplomă: Reconversie Gara Filaret Muzeul Științelor și Tehnicii, București

Cmyk_Leonte Andrei_Muzeul stiintelor si tehnicii-1

Stud.-arh.: Andrei LEONTE

Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, Iași

În cadrul proiectului sunt abordate o serie de teme complexe ale arhitecturii: regenerarea urbană, revitalizarea construcțiilor de patrimoniu, raportul implantului urban cu fondul existent și spațiul public urban.

Gara Filaret, plină de istorie și semnificații, oferă spații generoase ce pot constitui nucleul unui ansamblu care să adăpostească un Muzeu al Științelor și Tehnicii.

Compoziția ansamblului se subordonează axelor majore definite, pe de o parte, de direcția de dezvoltare a volumului gării, pe de altă parte, de circulația majoră care limitează terenul spre est.

În cadrul ansamblului, alături de volumul existent al gării, se propun două volume majore din care unul paralel cu gara, dezvoltat liniar în plan secund, și unul masiv care încheie ansamblul spre sud, paralel cu circulația majoră. Volumele principale sunt articulate prin volume secundare care asigură fluența circulațiilor. Cele trei volume principale definesc un spațiu urban, format din două piațete situate la cote diferite, deschis spre artera principală.

Accesul principal în muzeu se face din piațeta Filaret, prin parterul clădirii existente în spațiul central al gării care adăpostea capătul liniilor și peroanele. Închis cu un mare perete de sticlă, acesta devine spațiul major de primire, informare și distribuție spre spațiile de expunere temporară din construcția existentă, dar și un punct de pornire pentru parcursul muzeal. Prelungirea planurilor de acoperire a spațiului central dincolo de planul vitrat direcționează spațiul interior spre spațiul de expunere exterior și creează un spațiu intermediar favorabil expunerii.

Din spațiul central, parcursul muzeal coboară generos la o cotă inferioară în spații destinate planetariului și expunerii, dar și circulației spre noul volum al muzeului. Dezvoltat de o parte și de alta a unui spațiu liniar iluminat zenital, muzeul este organizat pe planuri decalate, asigurând un traseu de întoarcere în spațiul major al gării.

Al doilea volum care cuprinde spații pentru informare, cercetare și administrație este deschis, la demisol, spre o curte de expunere în aer liber, spre care se orientează un amfiteatru, spații de alimentație și un ax de circulație din planul inferior de expunere.

Compoziția ansamblului, volumetria generală, arhitectura moderată propusă pentru clădirile noi și intervențiile asupra clădirii existente pot fi considerate rezolvări corecte și posibile ale temei alese.

îndrumător: șef lucrări arh. Daniel Vișan

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog