RDW

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr 6/2015

coperta-6-2015

Spații destructurate

ACTUALITATEA INTERNĂ

BAV 2016: Cronologia pregătirii și desfășurării unui concurs național | Monica LOTREANU

Proiecte culturale UAR 2015

Networking și inspirație. RIFF 2015

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

Concursul internațional pentru extinderea clădirii Bauhaus-Archiv/ Museum für Gestaltung, Berlin | Monica LOTREANU

RIBA: Premiul Sterling 2015

Premiul global pentru arhitectură durabilă 2015

La méthode Piano

CIVIS

25 Explorarea spațiului pe nevăzute: SenseAbility I Andreea TĂNASE, Iris POPESCU

NOTE DE PROIECT

Tradecenter Oradea I SZŐKE Zoltán, Oliver NEMEȘ

Point – extindere și conversie I Tudor CIOCĂNESCU

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

D Proiect I Bogdan DEMETRESCU

PROMISIUNI

Consulatul României la Barcelona/ diplomă stud.-arh. Ana Maria OȚELEA, UAUIM București

Centrul de cercetare microbiologică a ecosistemului cavernicol „Movile”/ diplomă stud.-arh. Felicia MILITARU, UAUIM București

DESIGN

Magazin Roma ButiQ I Sabrina Ahmad, Mihaela ȘERBAN

DOSAR TEMATIC
Argument I KOVÁCS Kázmér

Revitalizarea malului sudic al Someşului, Satu Mare I Dana COSMA

Recuperarea malului apei, Ditrău, jud. Harghita I KÖLLŐ Miklós

Valorizarea spaţiilor uitate. Renaşterea fluidităţii spaţiilor I Bianca GIOADĂ, Elena MARCU, Andrei ȘTEFĂNESCU

[RE]Fabricăm orașul – trecutul ca viitor – Ansamblul Industrial Independența I Corina COSMESCU, Ana Maria NEGRU, Alexandra TUDOR, Elena BĂRBUȘ, Carmen MATIZ, SZŐKE Anikó

Cinema Popular, Brașov I Florina POP

Casa Tineretului Giurgiu I Cătălina VĂRZARU

Structură nestructură I Ioana TUDORA

De la căderea Zidului Berlinului la Memorialul Zidului Berlinului: povestea unui spațiu comemorativ intermediar I Günter SCHLUSCHE

GENERALŠTAB”. Memoria unei ruine I Alexandru DAMIAN

Sebeș 2.0 – despre locuri uitate I Dragomir (Mirel) DRĂGAN

INTERVIU

Interviu cu Miha Dešman, studio DANS arhitekti, Ljubljana, Slovenia I Dragoș DORDEA

EFIGII

Le Corbusier și arhitectura în România I Nicolas LUPU

Petre Antonescu. Particularități și stereotipii în arhitectura rezidențială I Ruxandra NEMȚEANU

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Expoziția-concurs de fotografie Octavian Radu Topai I Roxana PĂTRULESCU

HIMERE DE CASE

Gara regală de la Mogoșoaia (Băneasa) | Petru MORTU

EX LIBRIS

Silviu Aldea. Reinterpretând simbolurile socialismului I Lavinia POPICA

Repertoriul desenelor de arhitectură. Ioan Mincu I Elena OLARIU, Andreea POP

Destructured Spaces
LOCAL NEWS

BAV 2016: Organizing and carrying out the national competition. A cronicle | Monica LOTREANU

UAR Cultural projects 2015

Networking and inspiration. RIFF 2015

INTERNATIONAL NEWS

The international competition for the expansion of the Bauhaus-Archiv/ Museum für Gestaltung building, Berlin | Monica LOTREANU

RIBA: Sterling Prize 2015

The 2015 global award for sustainable architecture

The Piano method

CIVIS

SenseAbility: Exploring the space sightlessly I Andreea TĂNASE, Iris POPESCU

PROJECT NOTES

Oradea Tradecenter I SZŐKE Zoltán, Oliver NEMEȘ

Point – extension and conversion I Tudor CIOCĂNESCU

ARCHITECTURES ON THE RISE

D Proiect I Bogdan DEMETRESCU

PROMISES

Diploma project: Consulate of Romania building in Barcelona I stud.-arch. Ana Maria OȚELEA, UAUIM București

Diploma project: Microbiological Research Centre of “Movile” Cave Ecosystem I stud.-arch. Felicia MILITARU, UAUIM București

DESIGN

Roma ButiQ Shop I Sabrina Ahmad, Mihaela ȘERBAN

THEMATIC FILE

Argument I KOVÁCS Kázmér

The revitalization of the southern bank of Someş River, Satu Mare I Dana COSMA

Retrieval of water shore, Ditrău, Harghita county I KÖLLŐ Miklós

Capitalization of forgotten spaces. Rebirth of the fluidity of spaces I Bianca GIOADĂ, Elena MARCU, Andrei ȘTEFĂNESCU

[RE]Manufacturing the city – the past as future – Independența Industrial Complex I Corina COSMESCU, Ana Maria NEGRU, Alexandra TUDOR, Elena BĂRBUȘ, Carmen MATIZ, SZŐKE Anikó

Popular Cinema house, Brașov I Florina POP

Giurgiu’s Youth House I Cătălina VĂRZARU

Structure – Non-structure I Ioana TUDORA

From the Fall of the Wall to the Berlin Wall Memorial: The Story  of an In-between Commemorative Space I Günter SCHLUSCHE

“GENERALŠTAB”. Memory of a ruin I Alexandru DAMIAN

Sebeș 2.0 – on forgotten places I Dragomir (Mirel) DRĂGAN

INTERVIEW

Interview with Miha Dešman, DANS arhitekti studio, Ljubljana, Slovenia I Dragoș Dordea

EFFIGIES

Le Corbusier and architecture in Romania I Nicolas LUPU

Petre Antonescu. Specifics and stereotypes in the residential architecture I Ruxandra NEMȚEANU

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

Photoexhibition and contest Octavian Radu Topai I Roxana PĂTRULESCU

CHIMAERAS HOUSES

The Royal Railway Station of Mogoșoaia (Băneasa) | Petru MORTU

EX LIBRIS

Silviu Aldea. Reinterpreting socialist symbols I Lavinia POPICA

The repertoire of the architecture drawings. Ioan Mincu I Elena OLARIU, Andreea POP

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog