RDW

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr 2/2016

arhitectura-2-2016

Bienala de la Veneția | Venice Biennale

ACTUALITATEA INTERNĂ

Nedespărțite Daruri. Arhitectură. Desen. Pictură I Militza SION

Noul MNIR, concurs internațional de soluții I Monica LOTREANU

Vizită la fabrica Huf Haus din Germania și două case Huf în România I Monica LOTREANU

Digitalism la ZA16 Cluj-Napoca I Zoran POPOVICI

Sticlă și (în) Arhitectură – INGLASS 2016 I Monica LOTREANU

În primul rând, Privește Orașul I Oana SIMIONESCU

 
 

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

Serpentine Galleries 2016 I Simina STAN

Europan 13, Walzer I Mihai BUȘE, Márton TÖVISSI

Europan 13, Preparing density I Oana SIMIONESCU

Europan 13, The Ends of the City I Adrian PHIFFER, Dimitrios KAROPOULOS, Liusaidh MACDONALD

 

CIVIS

Șansa reabilitării faţadelor clădirilor istorice. Modificarea Legii 153/ 2011 I Violeta MIHALACHE

 
 

NOTE DE PROIECT

Capela ortodoxă a Bisericii „Pogorârea Sf. Duh, Sf. Nicolae”, Militari I Radu TEACĂ

Casa de ceai a Reginei I Remus HÂRȘAN

Grădina Divan. Reactivarea spațiilor nefolosite I Alexandra STOICA, Lorant Mark MIHAT

 

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

Resilient design I Esenghiul ABDUL , Christian BEROS

 

PROMISIUNI

Țiglăria de la Filitelnic, diplomă I stud.-arh. Romina PASCULOVICI, UPT – FAU Timișoara, 2015

Centru spa la Jigodin-Băi, jud. Harghita, diplomă I stud.-arh. Noémi BUTOI, UPT – FAU Timișoara, 2015

 

DESIGN

Tot ce avem, de fapt, e timpul I Alexandru PINTEA

Texturi cu forme complexe I Octavia LOIȘ, Lucian LOIȘ

 

DOSAR TEMATIC

Turist pe front, selfie-uri la Bienală I Cristian BLIDARIU

Unfolding Pavilion. Arhive curatoriate I Davide Tommaso FERRANDO, Daniel Tudor MUNTEANU

Descoperirea frontului I interviu cu Daniel Tudor MUNTEANU realizat de Cristian BLIDARIU

 
 
 

INTERVIU

Designul interior umanizează spitalele I interviu cu Rai Pinto realizat de Monica LOTREANU 

 

ESEU

Texturi – Bienala de la Veneția I Ovidiu MICȘA 

 

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Un MAsterplan pentru Artă I Cristian BLIDARIU

 

EFIGII

George Damian și arhitectura de inspirație mediteraneană I Dragoș POPESCU

 

EX LIBRIS

Evoluția urbanistică a Clujului interbelic I Vasile MITREA

Ferestre spre furnalul roșu. Urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan I Mara MĂRGINEAN

LOCAL NEWS

Unseparated Gifts.  Architecture.  Drawing.  Painting I Militza SION

New MNIR, international design competition I Monica LOTREANU

A visit to Huf Haus Factory in Germany and two Huf houses in Romania I Monica LOTREANU

Digitalism at ZA16 Cluj-Napoca I Zoran POPOVICI

Glass and (in) Architecture – INGLASS 2016 I Monica LOTREANU

In the First Place, Look into the City I Oana SIMIONESCU

 

INTERNATIONAL NEWS

Serpentine Galleries 2016 I Simina STAN

Europan 13, Walzer I Mihai BUȘE, Márton TÖVISSI

Europan 13, Preparing density I Oana SIMIONESCU

Europan 13, The Ends of the City I Adrian PHIFFER, Dimitrios KAROPOULOS, Liusaidh MACDONALD

 

CIVIS

Rehabilitate the façades of historic buildings. A chance due to changes in the Law 153/ 2011 I Violeta MIHALACHE

 

PROJECT NOTES

Orthodox Chapel of the “Holy Spirit and St. Nicholas” Church, Militari I Radu TEACĂ

Queen’s Tea House I Remus HÂRȘAN

The “Divan” Garden. Activation of unused urban spaces I Alexandra STOICA, Lorant Mark MIHAT

 

ARCHITECTURE ON THE RISE

Resilient design I Esenghiul ABDUL, Christian BEROS

 

PROMISES

Tiles factory in Filitelnic, diploma I stud.-arch. Romina PASCULOVICI, UPT – FAU Timișoara, 2015

Spa Centre in Jigodin-Băi, Harghita, diploma I stud.-arch. Noémi BUTOI, UPT – FAU Timișoara, 2015

 

DESIGN

In fact, all we have is Time I Alexandru PINTEA

Complex-shaped Textures I Octavia LOIȘ, Lucian LOIȘ

 

THEMATIC FILE

Tourist on the Font, selfies at the Bienale I Cristian BLIDARIU

Unfolding Pavilion. Curated Archives/ Casa alle Zattere I Davide Tommaso FERRANDO, Daniel Tudor MUNTEANU

Unfolded Fronts I interview with Daniel Tudor MUNTEANU by Cristian BLIDARIU

 

INTERVIEW

Interior Design Humanises Hospitals I interview with Rai Pinto by Monica LOTREANU

 

ESSAY

Textures – Venice Biennale I Ovidiu MICȘA

 

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

A MAsterplan for the Arts I Cristian BLIDARIU

 

EFFIGIES

George Damian and the Mediterranean-inspired Architecture I Dragoș POPESCU

 

EX LIBRIS

The Urbanistic Evolution of Interwar Cluj I Vasile MITREA

Windows to the Red Furnace: Urban Planning and Everyday Life in Hunedoara and Călan I Mara MĂRGINEAN

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog