RDW

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR 3-4/2016

S.A.R. ANIVERSARE 125 | SAR’S 125TH ANNIVERSARY

ACTUALITATEA INTERNĂ

Conferința Națională a Uniunii Arhitecților din România, 2016 – o perspectivă la „firul ierbii” I Monica LOTREANU

Zilele arhitecturii 2016 – Creative Research I Miruna MOLDOVAN

 

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ 

Premiile World Architecture Festival 2016 I Alex RETEGAN

 

NOTE DE PROIECT

Caimatei 10. Consolidare, restaurare, reconversie funcțională I Georgeta GABREA

Reframe: Amenajarea Centrului Arts and Crafts în Castelul Bánffy din Bonțida I Alexandru FLEȘERIU

 

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

TEKTUM Arhitectură & Artă I TÓTHFALUSI Gábor

 

PROMISIUNI

Proiect de diplomă: Centru de recalificare profesională, Hunedoara I stud.-arh. Sandra Nives-Șonei, UTCN, FAU, 2016

Proiect de diplomă: The Urban Path – Muzeul Epocii Eneolitice, Deva I stud.-arh. Fabian LUCA, UTCN, FAU, 2016

 

DESIGN

Imagine pentru arhitecți și ceva în plus I Cristina SABĂU

 

DOSAR TEMATIC

Invitație I Andrei PLEȘU

Argument I Nicolae LASCU

Scurt istoric al organizării profesiei de arhitect în România I Mariana CELAC, Alexandru PANAITESCU

Președinți ai SAR – UARPR/ UARSR – UAR I Simina STAN

Societatea Arhitecților Români și statutul arhitectului I Nicolae LASCU

Tabloul Arhitecților 1932

Consacrarea fracturii – momentul 1952 I Alexandru PANAITESCU

Scurtă privire asupra premiilor Uniunii Arhitecților (1957-1988) I Nicolae LASCU

UAR, octombrie 1990-octombrie 1999, primii ani de după Revoluţie I Alexandru BELDIMAN

UAR: 1989-2016 I Peter DERER

Parcurs în timp I Viorica CUREA

Continuitate prin re-inventare I Ileana TUREANU

O fotografie la aniversarea Societății Arhitecților Români I Șerban ȚIGĂNAȘ

 

INTERVIU

Arhitectul Francis Metzger I interviu realizat de Andrei Eugen LAKATOS

 

HIMERE DE CASE

Grădina Reședinței Liebrecht-Filipescu I Simina STAN, Alexandru MEXI

 

EFIGII

George Matei Cantacuzino sau atitudinea clasică I Dan TEODOROVICI

 

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Pinacoteca Municipiului București, un proiect interbelic I Liana IVAN-GHILIA

 

EX LIBRIS

București, Arhitectură. Un ghid adnotat de Mariana Celac, Nicolae Carabela, Marius Marcu-Lapadat I Kázmer KOVÁCS

LOCAL NEWS

Union of Romanian Architects (UAR) Convention, 2016 – an Insider Perspective I Monica LOTREANU

Architecture Week 2016 – Creative Research I Miruna MOLDOVAN

 

INTERNATIONAL NEWS

World Architecture Festival (WAF) Awards 2016 I Alex RETEGAN

 

PROJECT NOTES

Caimatei 10. Conservation, Rehabilitation, Refurbishment I Georgeta GABREA

Reframe: Project for an Arts and Crafts Centre at Bánffy Castle, in Bonțida I Alexandru FLEȘERIU

 

ARCHITECTURE ON THE RISE

TEKTUM Architecture & Art I TÓTHFALUSI Gábor

 

PROMISES

Diploma project: Professional Retraining Centre, Hunedoara I Sandra Nives-Șonei, UTCN, FAU, 2016

Diploma project: The Urban Path – Museum of the Copper Age, Deva I Fabian LUCA, UTCN, FAU, 2016

 

DESIGN

An Image for Architects and Something More I Cristina SABĂU

 

SPECIAL ISSUE

Invitation I Andrei PLEȘU

Argument I Nicolae LASCU

Brief History of the Architect Profession in Romania I Mariana CELAC, Alexandru PANAITESCU

Presidents Hall of Fame – SAR – UARPR/ UARSR– UAR I Simina STAN

Society of Romanian Architects and the Architect Profession I Nicolae LASCU

1932 Directory of Architects

Breaking up with the Past – 1952 Momentum I Alexandru PANAITESCU

Union of Romanian Architects Awards – an Overview (1957-1988) I Nicolae LASCU

Union of Romanian Architects (UAR), October 1990-October 1999, First Years after the 1989 Revolution I Alexandru BELDIMAN

Union of Romanian Architects (UAR): 1989-2016 I Peter DERER

Time Travel I Viorica CUREA

Continuity through Re-invention I Ileana TUREANU

An Anniversary Photograph of the Society of Romanian Architects I Șerban ȚIGĂNAȘ

 

INTERVIEW

Francis Metzger I interviewed by Andrei Eugen LAKATOS

 

CHIMERAS HOUSES

Liebrecht-Filipescu Residence Garden I Simina STAN, Alexandru MEXI

 

EFFIGIES

George Matei Cantacuzino or the Classical Approach I Dan TEODOROVICI

 

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

Bucharest Picture Gallery, a Project of the Interwar Period I Liana IVAN-GHILIA

 

EX LIBRIS

București, Arhitectură. Un ghid adnotat by Mariana Celac, Nicolae Carabela, Marius Marcu-Lapadat I Kázmer KOVÁCS

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog