RDW

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR 1/2017

ACTUALITATEA INTERNĂ

Scenografie nocturnă pe Calea Victoriei. Festivalul SPOTLIGHT 2017 I Daniela MIHAI

Patrimoniul construit, reper fundamental al identităţii naţionale I Daniela PUIA

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

De la Pavilionul Barcelona la Premiul Mies van der Rohe. Premiul Uniunii Europene pentru Arhitectura Contemporană 2017 | Maria MĂNESCU

CIVIS

Așezările „umane vagi” și locuințele lor sustenabile I Lorin NICULAE

PROMISIUNI

Centrul de excelență și dezvoltare sustenabilă (CEDS) Hasdeu, Cluj-Napoca I Andrei BODNAR

Centru de dezvoltare tehnologică în IT, Berlin I Ion D. CIOBANU

NOTE DE PROIECT

Casa T, Cisnădioara, Sibiu I Tudor RĂDULESCU, VÁRGA Szabolcs

Casa J, Odorheiu Secuiesc, Harghita I BENEDEK István

Casa „fără calorifere”, Nazna, Mureş I Norana PETRE

Prodigy Dream House, Bragadiru, Ilfov I Marius ȘOFLETE

 

 

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

Inginerie Creativă. Provocarea ca o stare de facto în proiectare și implementare I Cătălin CARAZA, Marius ȘOFLETE, Octavian TIMU

 

DOSAR TEMATIC

Argument I Marius ȘOFLETE

Locuințe pasive în Marea Britanie I Diana DINA

Locuință unifamilială, Szada, Ungaria I SZEKÉR László

De la arhitectura sustenabilă la clădirea pasivă I Norana PETRE

Evohouse, Cluj-Napoca I TULOGDY László, Marius ȘOFLETE

Un experiment zero-energy în Timișoara I Dan STOIAN

Locuință în Sfântu Gheorghe, Covasna I Maria-Corina DUMITRESCU, Radu MATEI, VÁRGA Szabolcs

Casa I, Cluj-Napoca I Ede ABOS

 „Nu m-aș putea întoarce la o casă obișnuită.” Interviu cu proprietarii locuinţelor pasive

ESEU

Către o arhitectură pasivă I Dragoș ARNĂUTU

DESIGN

Design de obiect și meșteșug în relație cu patrimoniul de arhitectură: Vila Golescu și Colecția Honest Goods I Mirela DUCULESCU

Transformers I Maria DUDA

Studio mud. I Roxana BÂRĂ, Andrei TACHE

REAL UTOPIA

Studio Act sau nonconformismul utopic I Horia SPIRESCU

EFIGII

Victor Ştephănescu, între stilul naţional şi modernism. Proiecte pe litoralul românesc I Ștefan Radu CORNESCU

PROFIL

Tehnologia în slujba bunului simț. Dialog cu Arhitectul Ion Enescu

 

EX LIBRIS

Green Office a Meudon. Quand l’architecture devient positive I Maria MĂNESCU

LOCAL NEWS

Nocturnal Scenography on Calea Victoriei. SPOTLIGHT Festival 2017 I Daniela MIHAI

Built Heritage. Essential Benchmark of the National Identity I Daniela PUIA

INTERNATIONAL NEWS

From the Barcelona Pavilion to the Mies van der Rohe Prize / The European Union Prize for Contemporary Architecture 2017 I Maria MĂNESCU

CIVIS

”The Vague Human” Settlements and their Sustainable Dwellings I Lorin NICULAE

PROMISES

Hasdeu Centre of Excellence and Sustainable Development (CEDS), Cluj-Napoca I Andrei BODNAR

IT Centre of Technological Development, Berlin I Ion D. CIOBANU

PROJECT NOTES

T House, Cisnădioara, Sibiu I Tudor RĂDULESCU, VÁRGA Szabolcs

J House, Odorheiu Secuiesc, Harghita I BENEDEK István

The House ”without Radiators”, Nazna, Mureş I Norana PETRE

Prodigy Dream House, Bragadiru, Ilfov I Marius ȘOFLETE

 

ARCHITECTURES ON THE RISE

Creative Engineering. Challenge as a De Facto State in Design and Implementation I Cătălin CARAZA, Marius ȘOFLETE, Octavian TIMU

THEMATIC FILE

Argument I Marius ȘOFLETE

Passive Houses in the United Kingdom I Diana DINA

Single-Family House, Szada, Ungaria I SZEKÉR László

From the Sustainable Arhitecture to the Passive Building I Norana PETRE

Evohouse, Cluj-Napoca I TULOGDY László, Marius ȘOFLETE

A Zero-Energy Experiment in Timișoara I Dan STOIAN

House in Sfântu Gheorghe, Covasna I Maria-Corina DUMITRESCU, Radu MATEI, VÁRGA Szabolcs

I House, Cluj-Napoca I Ede ABOS

Interview with Some of the Passive Houses’ Owners

ESSAY

Toward a Passive Architecture I Dragoș ARNĂUTU

DESIGN

Object-Oriented Design and Crafts in Relation with the Architectural Heritage: the Golescu Mansion and the Honest Goods Collection I Mirela DUCULESCU

Transformers I Maria DUDA

Studio mud. I Roxana BÂRĂ, Andrei TACHE

REAL UTOPIA

Studio Act or the Utopian Non-Conformism I Horia SPIRESCU

EFFIGIES

Victor Ştephănescu, between the National Style and Modernism. Projects on the Romanian Seacoast I Ștefan Radu CORNESCU

PROFIL

Technology at the Service of Common Sense. Dialogue with architect Ion Enescu

EX LIBRIS

Green Office a Meudon. Quand l’architecture devient positive I Maria MĂNESCU 143

 

Comments

comments

Comments
2 Responses to “Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR 1/2017”
  1. Dan Mardale spune:

    Buna ziua!
    De unde pot cumpara acest numar la revistei?
    Multumesc!

  2. Florin Bănuță spune:

    Am platit abonamentul si nu am primit nicio revista. Unde si cui ma pot adresa pentru verificare?

Powered by Jasper Roberts - Blog