RDW

Sumarul Revistei ARHITECTURA, NR.2-3/2018

Coperta Revista Arhitectura nr.2-3/2018

ARHITECTURA PARTICIPATIVĂ

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
8    Pavilioanele Bienalei. Repere istorice I Daniela Puia
16    Pavilionul României la Bienala de la Veneţia 2018. Freespace cu-cheia-de-gât I Maria Mănescu
24    Mnemonics, o viziune ludică asupra libertății I Maria Mănescu (selecție texte și imagini)
24    După blocuri I Romeo Cuc
25    Faceți LOC! I Vintilă Mihăilescu
29    Blocuri trecute, blocuri viitoare I Ana Maria Zahariade
32    Non-public. Spațiul public în București, după 1989 I Ștefan Ghenciulescu
36    Addenda: stai la curte sau la bloc? I Maria Mănescu
38    Premiile Bienalei de Arhitectură de la Veneţia, 2018 I Daniela Puia
44    Spaţiul limbo, interspaţiu sau spaţiu de tranzit? Greenhousetalks 2018 I Maria Mănescu

ESEU FOTO
58    Bienala de la Veneţia 2018

 

NOTE DE PROIECT
66    STUDIOBASAR. Către o practică angajată I Alex Axinte, Cristi Borcan

PROMISIUNI
72    Proiect de diplomă, UAUIM 2016. Construire urbană în satul Bărcuț I Irina SCOBIOLA

DOSAR TEMATIC
84    Participare, Ab urbe condita I Lorin NICULAE
90    Arhitectura participativă și locuirea de masă I Lorin NICULAE
112    Arhitectura participativă și conflictul „participativ” dintre imagine și structură în spațiul citadin I Maria-Roxana BISCHIN
118    Evoluția Cadrului Legislativ al Metodei Participative – O Analiză Comparată între Berlin, Belo Horizonte și București I Simona GRÜTER-BÎRGĂOANU
125    Integrarea bunului comun: practici socio-spaţiale în Bogotá I Klaske HAVIK, Tom AVERMAETE, Jorge MEJÍA HERNÁNDEZ
134    Lupta cu limitele: o arhitectură scrisă de oameni I Alexandra PURNICHESCU
140    Povești din București. Oameni ai marginilor I Andrei MĂRGULESCU, Oana Maria ANGHEL, Andreea DOBRESCU, Ioana IORDACHE, Andreea MORO, Eliza PALOȘ, Ioana RIZEA, Tudor RUSU, Patricia SAVU
150    Pedagogie urbană la București: URBOTECA I Vera Marin, Daniela CALCIU
154    Arhitecți și comunități I Augustin Ioan

ESEU
160   Culorile Bărăganului I Alexandra PURNICHESCU, Lorin NICULAE

DESIGN
164   Despre cum ne-am apucat să reparăm un grup sanitar
după ce am umplut curtea de cărbune  I Justin BARONCEA

PARTICIPATORY ARCHITECTURE

INTERNATIONAL NEWS
 8  The pavilions of the Biennale. Historical landmarks I Daniela Puia 

16  Romanian Pavilion at the Venice Architecture Biennale 2018. Freespace with the keychain-around-the-neck  I Maria Mănescu   
24  Mnemonics, a ludic vision of freedom  I Maria Mănescu   
24  Beyond the blocks   I Romeo Cuc  
25  Make a PLACE!  I Vintilă Mihăilescu   
29  Blocks from the past, blocks in the future  I Ana Maria Zahariade   
32  Non-public. Urban space in Bucharest after 1989  I Ștefan Ghenciulescu   
36  Addenda: Do you live in a house with a yard or in a block! I Maria Mănescu   
38   Prizes at the Venice Architecture Biennale 2018  I Daniela Puia   
44   Limbo Space, interspace or transition space? Greenhousetalks 2018  I Maria Mănescu   

 

PHOTO ESSAY
58  Venice Architecture Biennale 2018   

 

PROJECT NOTES
66  STUDIOBASAR. Toward an engaged practice  I Alex Axinte, Cristi Borcan

 

PROMISES  
72  Diploma project, UAUIM 2016. Community building in Bărcuț village  I Irina SCOBIOLA 

THEMATIC FILE
84     Participation, Ab urbe condita I Lorin NICULAE
90     Participatory architecture and mass housing I Lorin Niculae 
112  Participatory architecture and the ”partipatory” conflict between image and structure in urban space  I Maria-Roxana BISCHIN
118  The regulatory framework of the participative approach – a compared analysis between Berlin, Belo Horizonte and Bucharest I Simona GRÜTER-BÎRGĂOANU 
125   Accommodating the Commons: Social-Spatial Practices in Bogotá I Klaske HAVIK, Tom AVERMAETE, Jorge MEJÍA HERNÁNDEZ 
134  Fighting the limits: an architecture written by people I Alexandra PURNICHESCU 
140   Stories from Bucharest. Marginal people I Andrei MĂRGULESCU,Oana Maria ANGHEL, Andreea DOBRESCU, Ioana IORDACHE, Andreea MORO, Eliza PALOȘ, Ioana RIZEA, Tudor RUSU, Patricia SAVU
150    Urban pedagogy in Bucharest: URBOTECA by ATU  I Vera Marin, Daniela Calciu
154    Architects and communities  I Augustin IOAN

ESSAY
160    The colors of Bărăgan I Alexandra PURNICHESCU, Lorin Niculae

DESIGN
164    About how we managed to repair a lavatory after staffing the yard with charcoal  I Justin BARONCEA

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog