RDW

ARHITECTURA Magazine Contents, No.1-2 / 2020

Main Theme: Exodus

CURRENT
6 HOW WILL WE LIVE TOGETHER? National competition for the selection of the project representing Romania at the Venice Architecture Biennale 2020 / Alexandra FLOREA
16 AMA DESIGN won two awards at the German Design Awards 2020

THEMATIC FILE
20 Migration… Exodus… Hope / Ileana TUREANU
23 Why should I leave? Why would I stay? / Dragoș CIOLACU
24 Architects to and from Romania until 1940 / Alexandru PANAITESCU
34 „Architects and exile” / Adrian MAHU
38 Lapis exilis / Augustin IOAN
42 Canada. Dan Hanganu / Kenneth FRAMPTON
44 The language of Dan Hanganu / Susan BRONSON
46 Hanganu in Suceava. Novel
48 Greece. Dinu Gheorghiu
58 Switzerland. Nicolas Mircea Lupu. Chance
62 USA. Viorica & Victor Belcic. Our homes have „caught” the expression of our customers
68 Israel. Lucian Ghelerter. National urban renovation projects
72 USA. Dan Coma. A Cadillac with horns
76 Sorin Zdrahal. From Plato onwards, Atlantis makes us dream
80 Great Britain. Bogdan Zaha. With each project we push the limits
84 Great Britain. Tudor Rădulescu. Aiming at homo universalis
90 Great Britain. Oana Jackson. Biophilic design
94 Greece. Ruxandra Gheorghiu & Florin Grigore. Carrying on …
98 USA. Dan Bolohan. “Architect of record”
102 USA. Răzvan Voroneanu. Multifunctional infrastructure
108 Belgium. Dumitru Arnăutu. Expert in the capital of Europe
114 Great Britain. Andreea Felciuc. Augmented architecture
118 Great Britain. Silviu Pasargiu. Reconciliation with the environment

INTERVIEW
122 Three young people from Suceava at the forefront of hospital and cultural architecture.
Alexandra Schipor Mocanu – France, Paris; Alexandru Senciuc – Great Britain, London;
Sorin Tudor Bompa – Netherlands, Delft / Constantin GORCEA

Ephemeral ARCHITECTURE
132 Great Britain. Vlad Tenu. From architecture to fashion week
138 Anca Cioarec, Brîndușa Tudor. Topophilia
142 Alba Iulia. Fold, wall facade / Dorin Ștefan ADAM

ARCHITECTS IN AFFIRMATION
148 Italy. Sergiu Cernea La Kengo Kuma with the a.cròno team

PROJECT NOTES
154 Tulogdy László György. House F
160 Rehabilitation of the reformed church from Văleni, Cluj county

ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY
166 Germany. Laurian Ghinițoiu. A picture … as a thousand words / Dragoș CIOLACU

ACTUALITATE
6 HOW WILL WE LIVE TOGETHER? Concursul național pentru selectarea proiectului care reprezintă România la Bienala de Arhitectură de la Veneția 2020 / Alexandra FLOREA
16 AMA DESIGN a câștigat două premii la German Design Awards 2020

DOSAR TEMATIC
20 Migrația… Exodul… Speranța / Ileana TUREANU
23 De ce să plec? De ce-aş rămâne? / Dragoș CIOLACU
24 Arhitecți spre și dinspre România până în 1940/ Alexandru PANAITESCU
34 „Arhitecții și exilul” / Adrian MAHU
38 Lapis exilis / Augustin IOAN
42 Canada. Dan Hanganu / Kenneth FRAMPTON
44 Limbajul lui Dan Hanganu / Susan BRONSON
46 Hanganu la Suceava. Inedit
48 Grecia. Dinu Gheorghiu
58 Elveția. Nicolas Mircea Lupu. Șansa
62 SUA. Viorica & Victor Belcic. Casele noastre „au prins” expresia clienților noștri
68 Israel. Lucian Ghelerter. Proiecte naționale de renovare urbană
72 SUA. Dan Coma. Un Cadillac cu coarne
76 Sorin Zdrahal. De la Platon încoace, Atlantida ne face să visăm
80 Marea Britanie. Bogdan Zaha. Cu fiecare proiect forțăm limitele
84 Marea Britanie. Tudor Rădulescu. Țintind către homo universalis
90 Marea Britanie. Oana Jackson. Proiectarea biofilică
94 Grecia. Ruxandra Gheorghiu & Florin Grigore. A duce mai departe…
98 SUA. Dan Bolohan. “Architect of record”
102 SUA. Răzvan Voroneanu. Infrastructura multifuncțională
108 Belgia. Dumitru Arnăutu. Expert în capitala Europei
114 Marea Britanie. Andreea Felciuc. Arhitectura augmentată
118 Marea Britanie. Silviu Pasargiu. Împăcarea cu mediul

INTERVIU
122 Trei tineri suceveni în avangarda arhitecturii spitalicești și culturale.
Alexandra Schipor Mocanu – Franța, Paris; Alexandru Senciuc – Marea Britanie, Londra;
Sorin Tudor Bompa – Olanda, Delft / Constantin GORCEA

ARHITECTURA EFEMERĂ
132 Marea Britanie. Vlad Țenu. De la arhitectură la săptămâna modei
138 Anca Cioarec, Brîndușa Tudor. Topophilia
142 Alba Iulia. Faldul, fațadă zid / Dorin Ștefan ADAM

ARHITECȚI ÎN AFIRMARE
148 Italia. Sergiu Cernea La Kengo Kuma cu echipa a.cròno

NOTE DE PROIECT
154 Tulogdy László György. Casa F
160 Reabilitarea bisericii reformate din Văleni, județul Cluj

FOTOGRAFIA DE ARHITECTURĂ
166 Germania. Laurian Ghinițoiu. O imagine… cât o mie de cuvinte / Dragoș CIOLACU

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog