RDW

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr. 5-6/2022 / Table of contents Revista Arhitectura, no. 5-6/2022

CUPRINS nr. 5-6 /2022

CONTENTS no. 5-6/2022

     6 Arta mea și sionismul I Marcel Iancu
   12 Omul de artă total I Anca Sandu Tomaszewski
  30 Rememorare I Alexandru Beldiman
  44 Iancu dezlănțuit, sau cum să faci o expoziție grozavă I Andy Arif
  52 Drumul meu către Marcel Iancu I Jan Koneffke
  56 Arhitectură în eseuri I Nicolae Lascu
  62 Proiecte de arhitectură I Anca Bocăneț, Ana Maria Zahariade
202 O clădire necunoscută I Nicolae Lascu
208 Marcel Janco Reloaded I Augustin Ioan
220 De la arhitectura modernă din România la colonia de artiști Ein Hod I Nicolae Lascu
228 Fiecare își urmează călătoria I Ana Maria Zahariade
248 Corespondența inedită Marcel Iancu – Lucian Boz I Cristinel Popa
256 Memoria liniei I Adrian Buga

     6 My art and Zionism I Marcel Iancu
   12 The ultimate arts person I Anca Sandu Tomaszewski
   30 A Recollection I Alexandru Beldiman
   44 Janco Unchained or how to make a great exhibition I Andy Arif
   52 My itinerary to Marcel Iancu I Jan Koneffke
   56 Essays on Architecture I Nicolae Lascu
   62 Architecture projects I Anca Bocăneț, Ana Maria Zahariade
202 An unknown building I Nicolae Lascu
208 Marcel Janco Reloaded I Augustin Ioan
220 From the modern architecture of Romania to the artists colony in Ein Hod I Nicolae Lascu
228 Each follows their journey… I Ana Maria Zahariade
248 Unpublished Correspondence: Marcel Iancu – Lucian Boz I Cristinel Popa
256 The memory of the line I Adrian Buga

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog