RDW

Andreea Grigorovschi, Mircea Grigorovschi

Website:

Profile: Andreea Grigorovschi este ahitect-urbanist; asistent la ENSAS (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg); doctorand în arhitectură, urbanism şi amenjarea teritoriului la Université de Strasbourg, Franţa; cercetător al laboratorului AMUP (Architecture Morphologie Urbaine et Projet), ENSAS. / Mircea Grigorovschi este lector dr. arh. la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din Iaşi.

Posts by Andreea Grigorovschi, Mircea Grigorovschi:
Powered by Jasper Roberts - Blog