RDW

A locui în casele de patrimoniu

Fațadă către Bulevardul Lascăr Catargiu, înainte de restaurare

„Patrimoniu. Acest frumos și străvechi cuvânt era legat, la origine, de structurile familiale, economice și juridice ale unei societăţi stabile, înrădăcinate în spațiu și timp.”

Relativitatea unui concept: densitatea urbană

Puține sunt conceptele care sunt criticate de atât de multă vreme și totuși continuă să își păstreze centralitatea în cadrul unui domeniu, precum densitatea urbană.

Periferizarea locuirii oraşului Bucureşti din perspectiva dinamicii urbane diferenţiate

Morfologia oraşelor din ultimii 0 de ani a demonstrat o tendinţă comună de extindere prin transferul limitelor teritoriale către exterior, ca proces mai mult sau mai puţin controlat de strategii şi politici de dezvoltare urbană.

Părăsind cazarma: locuințe-tip pentru militari în Parcelarea Drumul Sării – Poligonul de Tragere (1914-1941)

Începând din 1912, Societatea Comunală pentru Locuințe Eftine încheie o serie de colaborări cu diversele instituții ale statului în vederea construirii de locuințe sociale pentru funcționari.

Locuințe individuale sau colective?

În cele ce urmează, ne propunem să conturăm o scurtă imagine istorică asupra principiilor teoretice care au ghidat dezvoltarea Capitalei în prima jumătate a secolului al XX-lea, analizate prin prisma unei teme cu impact asupra configurării țesutului urban.

Căutări, exemple, tendinţe în proiectarea actuală a locuințelor colective

arh. Herzog & De Meuron, Schutzenmattstrasse 11, la Basel

Adăpostirea, element definitoriu în evoluţia omenirii, este în coordonate moderne și contemporane un spaţiu destinat siguranţei, relaxării şi sănătăţii individuale. Deși aparent locuirea presupune satisfacerea acelorași necesități de bază, în prezent, modul de ocupare al clădirilor de locuit este într-o permanentă schimbare.

Powered by Jasper Roberts - Blog