RDW

Casa din strada Sabinelor

Intervenția într-un ţesut dens de case dă seamă calităților unui proiect de arhitectură. Premisele acestuia sunt conturate de construcţia veche, mică, ce are două calcane complete şi un calcan parțial, de bugetul mic (300 euro/mp) şi de nevoia de reabilitare şi mansardare, pentru a putea funcţiona ca locuinţă pentru o familie.

GARA FILARET – Centru regional de excelență

Oraşul este o pânză de suprapuneri fie naturale, fie forţate, în care nu există o ierarhie bine stabilită. În funcţie de momentul istoric predomină anumite criterii ce se răsfrâng asupra oraşului prin factori perturbatori şi arii perturbate.

GARA FILIARET – Youth Center

Proiectul YOUTH CENTER își propune să rezolve problema discrepanțelor între dezvoltarea economică, socială și de edificare între zona de nord și cea de sud a Bucureștiului, prin inserarea unui spațiu amenajat ca liant între doi poli…

GARA FILARET – Pajiște urbană

Pajiștea urbană este sinonimă cu unificarea spațiului adiacent arcului supraelevat din stradă prin inundarea zonei cu vegetație. La nivelul orașului, ideea de progres implementează un nou concept.

GARA FILARET – Centru de industrii creative

În Bucureşti se simte lipsa unor spaţii dedicate dialogului între domeniile industriei creative. De aceea, au apărut alternative ca squatting-ul, luarea în posesie a unor spaţii neconvenţionale şi utilizarea lor ca spaţii de exprimare şi dialog.

GARA FILARET – Pol urban

PROGRES înseamnă SUSTENABILITATE – Sustenabilitatea se realizează cu ajutorul tehnologiei. Nivelul superior al existenţei umane poate fi atins şi fără tehnologie, dar tehnologia este catalizatorul dezvoltării.

GARA FILARET – Laborator al cunoașterii

Situat în zona Filaret, în apropierea Parcului Carol, proiectul intitulat Laborator al Cunoaşterii reprezintă o platformă interactivă care urmărește educarea şi informarea noilor generaţii în ştiinţă şi tehnologie.

GARA FILARET – atelier Dorin ȘTEFAN

În octombrie 1869, prima locomotivă cu abur intra triumfal în Gara Filaret, anunţând o nouă eră în existenţa oraşului, dar şi a ţării. Nu cu mult timp înainte, pe promontoriul cornişei care înainta spre viitorul Parc Carol erau plantaţii de viță-de-vie.

regresul la o stare inferioară de dezvoltare?

încerc şi mă încearcă o altă perspectivă asupra lucrurilor (de la mic la mare, dar nu numai). ne-am întrebat vreodată dacă nu cumva materialul este cel care conduce rostuirea artefactului şi nu inteligenţa umană?

AM CRESCUT DEJA. Corp și scară – viziune și perspectivă corporală

„Primul lucru pe care trebuie să-l fac, își spuse Alice ei înseși – în timp ce hoinărea prin pădure – este să cresc din nou la mărimea mea corectă, al doilea lucru este să-mi găsesc drumul în această grădină minunată. Cred că acesta ar fi cel mai bun plan.”

… în absenţa realităţii

Când oraşul, strada, clădirea sunt într-o stare constantă de dematerializare sub amprenta tendinţelor din arhitectura modernă, tehnologia vine cu o extindere a modalităţii de percepere a limbajului arhitectural pur.

Viitoare arhitecturi adaptabile cu densitate ridicată

În prezent, creșterea populației este una dintre problemele globale a cărei severitate este potențată în relație cu scăderea resurselor. Din perspectiva acestei creșterii continue, generarea unor medii construite capabile să adăpostească întreaga populație și care să fie adaptate corect la context este o provocare majoră a arhitecturii contemporane.

Scări dincolo de intuiția noastră

Dimensiunile și complexitatea clădirilor pe care le proiectăm și le construim nu au fost niciodată mai ample decât în ziua de azi. O clădire poate să aibă dimensiunile unui cartier, un oraș poate fi asamblat aproape peste noapte.

Powered by Jasper Roberts - Blog