RDW

MATERIALITATE = materialul + imaterialitatea lui = LOVE

Carlo Scarpa, Veneția / foto: Anca SANDU TOMAŞEVSCHI

Se spune că arhitectura ar fi făcut în Renaştere pasul de la activitate practică, manuală, la preocupare spirituală, abstractă. Ar fi trecut, cum ar fi, de la simplul gest ontic la creaţia luminată gnoseologic.

Architecture matters Pledoarie pentru o arhitectură grea de sens

Biserică de lemn construită în 2003 de Fundația Habitat și Artă în România la Muzeul Satului Vâlcean, Bujoreni. Autori: sculptorul Alexandru Nancu și arh. Augustin Ioan © Augustin Ioan

Mai mult decât alte arte, arhitectura se lasă greu reinventată integral. Durata stilurilor aici o depăşeşte pe cea din oricare alt domeniu artistic.

Avangardistul Marcel Iancu – arhitectul bine temperat1

Casa negustorului de vinuri Jean Fuchs, din 1927, este considerată prima casă cubistă din Bucureşti.

Marcel Iancu au participat la crearea dadaismului la Zürich, acea încântătoare adiere prin cultura Europei. Marcel Iancu a fost „autorul moral al modernismului în România”.

Concept întru arhitectura sacrului. Cum am conceput Catedrala

Pentru necesitatea temei de faţă, a caracterului conceptual al arhitecturii, m-am gândit că ar putea fi util să recapitulez gândirea dindărătul proiectului nostru, câştigător al concursului pentru Catedrala Patriarhală, din 2002.

Abstracţie şi conceptomanie

Întrebarea – retorică, de altfel – dacă există Arhitectură fără concept, e legitimă în deruta în care ne zbatem. De la înalta lui poziţie de concept filosofic, produs al gândirii multiplu distilate, termenul concept a fost democratizat cu inocenţă şi generozitate (nu zic vulgarizat), de către toţi producătorii de obiecte cu cât de mică natură creativă.

Vecinătatea: o definiție infantilă în trei timpi

Observ un copac. Pot să-l percep ca imagine: stâlp țeapăn în grădina luminii sau verde țâșnitor de blândețea azurului din fundal. Pot să-l simt ca mișcare: sistem de vase izbucnind năvalnic dintr-un nucleu fix și palpitând, absorbție a rădăcinilor, respirație a frunzelor, infinit schimb cu pământul și văzduhul – întunecata creștere însăși.

BOLSA PAMPULHA: experiențe, fricțiuni și juxtapuneri cu modernismul brazilian

Museu de Arte da Pampulha, 1960-1970 Arquivo Público Mineiro

Muzeul de Artă din Pampulha (Museu de Arte da Pampulha – MAP), aflat în orașul Belo Horizonte, Brazilia, s-a deschis în anul 1957, ca urmare a unei tendințe naționale de instituționalizare a artei, manifestate inițial în São Paulo (…)

Vecinătatea lui Dürer

Nürnberg, Albrecht Dürer’s native city

La noi, la arhitecţii generaţiilor post-structuraliste, conceptul de vecinătate poartă în el acel oniric sens pozitiv din vremea lumilor pierdute, sens recuperat de critica modernismului. Mulţi au încercat să-l reediteze de facto, începând cu Ebenezer Howard.

Paradisuri Verzi sau Ghetouri Cenuşii

1 Forme de locuire. Stradă în vremea lui Peter Bruegel cel Bătrân

„A-casă”, în apartament. Nu ştiu până unde s-ar cuveni ca locuirea să fie o problemă a oraşului, în raport cu iniţiativa privată. Cred totuşi că, dată fiind ponderea ei în oraş faţă de celelalte programe, ideal ar fi ca ea să rămână sarcina oraşului.

Desenul de arhitectură, liber şi angajat

Toată lumea ştie că azi nu-ţi mai trebuie talent la desen ca să fii arhitect. Păi, nu face azi toată lumea modelare 3D?

Toată lumea ştie că bunul gust, simţul formelor, al culorilor, al proporţiilor… se învaţă. Şi nimeni nu vrea să ştie exact cum le învaţă cel talentat şi cum se prind de cel modest.

Rescrierea istoriei arhitecturii, începând cu sfârșitul

Anul 2014 marchează cea de-a 25-a aniversare a începutului unei noi ere pentru Europa Centrală și de Est. Răsturnarea regimurilor socialiste a antrenat tranziția de la sistemele socialiste deficitare la o versiune imperfectă a capitalismului. La scară globală, sfârșitul Războiului Rece marchează un eveniment istoric important, care trebuie să fi constituit un moment definitoriu în viețile personale ale multor europeni.

Yesterday: yesterstep, yesterdream, yesterme. O viziune a traseului de la inspirațe la obiect

Se schimbă ceva dacă unei linii, care este formată dintr-o infinitate de puncte, îi adăugăm un punct? Nu se schimbă nimic. Putem să îi adaugăm zece, o mie, chiar încă o infinitate, însă ea tot linie va rămâne.

Scara măgarilor

În primele decenii postbelice, încă mai umbla o vorbă în Occident: Bigger is Better. Afirmaţia avea, pasămite, o mulţime de conotaţii, de la cea sexuală până la cultul creşterii infinite ca mijloc de progres al lumii. Ideea venea, bineînţeles, din America …

Ambiguitatea holistică a apropierii de peisaj

Sensul cuvântului englez „holistic” este același cu cel al cuvântului italian „Olistico”; ar putea părea că mă bazez pe un concept evident, însă știm cu toții că nu este adevărat. În limba engleză explicația este: „care are legătură cu sau se referă la entități întregi sau la sisteme complete mai degrabă decât la analiza, tratarea sau disecarea în părți componente.

Powered by Jasper Roberts - Blog