RDW

Restaurarea peisagistică a grădinii istorice Liebrecht-Filipescu

Casa monument istoric Liebrecht-Filipescu1 cu imensa sa grădină, situate între străzile Dionisie Lupu, Arthur Verona și Jean Louis Calderon, reprezintă unul dintre simbolurile Bucureștiului, având un imens potențial cultural, istoric, arhitectural, peisagistic și, nu în ultimul rând, financiar2. Vechea proprietate Liebrecht-Filipescu este, în prezent, alcătuită din două entități: Casa și Grădina Universitarilor din București și […]

Restaurarea peisagistică a grădinii istorice Liebrecht-Filipescu din strada Dionisie

Casa monument istoric Liebrecht-Filipescu cu imensa sa grădină, situate între străzile Dionisie Lupu, Arthur Verona și Jean Louis Calderon, reprezintă unul dintre simbolurile Bucureștiului…

Curtea domnească de la Potlogi

În 1698, pe moşia de la Potlogi, era finalizată construirea primei curţi patronate de Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Destinate de domnitor fiului cel mare, Constantin (n. 1683), casele domneşti1 au marcat un punct de cotitură în evoluţia arhitecturii rezidenţiale din Valahia.

Gara regală de la Mogoșoaia (Băneasa)

Despre Gara Băneasa, pe care bunicii noştri au cunoscut-o cu numele de Gara Mogoşoaia, se știu destul de puţine lucruri, deşi este una dintre clădirile emblematice ale oraşului.

Reședința Ilie I. Niculescu-Dorobanțu, monument istoric

Înscrisă în Lista monumentelor de cultură din R.P.R. întocmită în 1955, poziția 18, și în LMI 2004, poziţia 1413, cod B-II-m-A-19131, clădirea Niculescu-Dorobanțu este astăzi în pericol de prăbușire.

Reședința Ștefan Minovici din Popa Rusu nr. 24

© Dincolo de fațade. https://www.facebook.com/dincolodefatade

Familia Minovici, istoria medicinei și cea a arhitecturii din București au câteva lucruri în comun, fie că este vorba de muzeele înființate de Nicolae Minovici și Dumitru Furnică Minovici, de clădirea Institutului de Medicină Legală sau de colecțiile de specialitate și bibliotecile personale donate facultăților de Medicină și Farmacie din București.

Câteva cuvinte şi despre educaţie sau „Aici a locuit Spiru Haret”… dar nu în clădirea aceasta 1

În anul 1941 Societatea Arhitecţilor Români celebra o jumătate de veac de la înfiinţare, un moment potrivit pentru priviri retrospective precum cea publicată de I. D. Enescu în numărul jubiliar al revistei Arhitectura.

Basile Gh. Assan

Industriaș, inginer, explorator, comerciant, inventator, Basile Gh. Assan (1 august 1860-16 iunie 1918) a fost o personalitate captivantă. A rămas în istorie ca fiind primul român care a ajuns la Polul Nord și, de asemenea, primul român care a făcut înconjurul lumii (1897-1898).

Vila Assan din strada Scaune

„Cassa B. C. Assan”, realizată de arhitectul Marcel Kammerer din Viena – după cum era consemnat pe faţada ei vestică – urma, în conformitate cu proiectul datat în anul 19061, să se ridice în mijlocul unei amenajări elaborate, era situată pe strada Scaune, numărul 21, actuală strada Tudor Arghezi.

Casa Basile Assan

Bucureştenii privesc cu uimire şi curiozitate noua construcţie care este vila Assan, un edificiu rectangular, cochet şi de un alb strălucitor, operă a arhitectului vienez Marcel Kammerer – unul dintre elevii consilierului superior Wagner – care a fost finalizată la cinci ani de la demararea lucrărilor de execuţie.

Casa Ștefan Vlădoianu strada Sălciile, numărul 1

Arhitectul Ion Mincu a realizat puține lucrări în București: casa Vitzu1 (1884), casa Lahovary (1886), Școala Centrală de Fete (1890), Bufetul de la Șosea (1892), casa Robescu (1890), casa Petrașcu (1904), extinderea reședinței sale (1900).

Acum 26 de ani… Piața Unirii

Piața Unirii a reprezentat și reprezintă un punct central al vieții bucureștene. Odinioară o frumoasă colecție de edificii de valoare artistică incontestabilă, piața a avut ghinionul de a se situa în calea planurilor de sistematizare concepute pentru a satisface grandomania cuplului dictatorial.

Casa arhitectului Grigore Cerkez

In anul 1977 eram student în anul V la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti. Era anul cutremurului care zguduise ţara şi afectase puternic Bucureştiul. Îmi aduc aminte ca şi cum ar fi fost ieri.

Powered by Jasper Roberts - Blog