RDW

Fragmentul dada rearticulat

Un dadaism genuin, ca o enzimă corozivă, marcă a timpului nostru, se ascunde în orice destin de creator modern care se joacă cu fragmente, încalcă regnurile şi regulile, destructurează şi restructurează (mai mult sau mai puţin), vizând un anume şoc al incongruităţii. Pe o scală de nuanţări ale dominantelor stilistice aplicabile anistoric (clasic-baroc-manierist-romantic), trebuie adăugat dadaismul, pentru posteritatea sa insidioasă... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog