RDW

IOANA GRIGORESCU Tradiție şi modernitate

IOANA GRIGORESCUTradiție şi modernitatetext: Alexandru PANAITESCU Autoportret 1956 REPERE BIOGRAFICENăscută în Bucureşti la 4 martie 1915, Ioana Sabina Grigorescu a absolvit în 1941 Facultatea de Arhitectură, iar în 1947... Read More

Horia Teodoru – Reper al școlii românești de restaurare

Fundația Dalles, București, arh. Horia Teodoru, fotografie de epocă, Emil Prager, Betonul armat in România, Vol. I, Ed. Științifică, 1979, pg. 258. În anul 2014, Institutul Național al Patrimoniului a inițiat un ciclu de proiecte culturale intitulat „Restauratori români”, menit să reconsidere și să pună în valoare opera înaintașilor arhitecți, reprezentanți de seamă ai școlii românești de restaurare, care au activat în... Read More

Radu Patrulius. Omul și vremurile

Radu Patrulius, cca. 1975. Sursa: arhiva familiei În 1988, anul morții lui Radu Patrulius, prietenul său arhitectul Ion Mircea Enescu (și el, între timp, plecat dintre noi) își încheia astfel necrologul din revista Arhitectura1: „Și, dacă toate acestea se pot uita, dispărând odată cu martorii vieții sale, nu se poate, însă, uita ceea ce a realizat cu diligență și cu răbdare, lăsând în urma sa jaloane de preț pentru cercetătorul... Read More

Lajos Szántay

Palatul Cultural Promotor al unei arhitecturi monumentale, impunătoare, sobre, elegant proporționată, care amintește de grandoarea imperială, cu prezențe neașteptate în interior, unde niciun rafinament nu îi era străin, Lajos Szántay1 este unul dintre arhitecții celebri ai Aradului de altădată. Palatul Cultural, Biserica luterană, Gara, Palatul Cenad, imobilele de raport: Szántay, Bohuș, Kohn sau Lloyd se numără printre cele mai... Read More

KÓS KÁROLY

Kós Károly a avut o prodigioasă carieră de arhitect, de peste 70 de ani, s-a născut în Timişoara în 1883 şi s-a stins la 93 de ani, în 1977, la Cluj. Iniţial a studiat ingineria la Universitatea Tehnică din Budapesta, între anii 1902-1904, după care s-a transferat la secţia de Arhitectură, pe care a absolvit-o în 1907. După încheierea studiilor, a lucrat cu arhitecţi cunoscuţi ca: Moric Pogany, Dénes György şi Géza Mároti,... Read More

Cezar Lăzărescu, povestea unui arhitect

Orașul muncitoresc, Hunedoara, fotografie din perioada anilor 50. Autori: Gustav Gusti, Corina Gusti, Dorian Hardt, Cezar Lăzărescu. Sursa: arhiva foto a UAR, fond Arhiva de imagine a revistei Arhitectura Fără îndoială că o simplă înșiruire a lucrărilor aflate sub semnătura lui Cezar Lăzărescu ar putea acoperi întreg spațiul destinat articolului de față. Este la fel de adevărat că în tot atâtea rânduri se pot aduna comentariile,... Read More

Itinerar de arhitect: State Baloșin

#gallery-10 { margin: auto; } #gallery-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 1. Wilson Palace sau Imobilul Creditul Rural, Bd. N. Bălcescu 25 colț cu strada Dem. Dobrescu... Read More

State Baloșin

Pe Bd. I.I.C. Brătianu, actual N. Bălcescu, la sfârșitul anilor 1930, erau trei imobile realizate de State Baloșin: Creditul Minier, Blocul Wilson și Blocul Pherekyde, cel de-al patrulea blocul Leonte nu a mai fost construit. Imobilele Wilson, Creditul Minier și Pherekyde, de pe Bd. N. Bălcescu, sunt clădiri-reper ale Bucureștiului, numărându-se printre cele mai cunoscute lucrări ale arhitectului State Baloșin (1885-1953). În ciuda... Read More

Virginia Haret. Cine are ceva de spus?

Proiect de diplomă –Școala de Arte Frumoase, susținut în 6/13 iulie 1919 și distins cu Premiul Ministerului Educației și Învățământului Prezentarea realizată de arhitecta Henrietta Delavrancea-Gibory a fost susținută la Sesiunea de comunicări a Academiei R.S.R. din 5-7 mai 1976. Textul scris de Henrietta Delavrancea se păstrează în manuscris la Biblioteca Academiei Române, Secția Manuscrise, Arhiva Radu Haret. Şi fir a... Read More

Nicolae Nenciulescu (1879-1973)

Fiul unui funcționar la Tribunal, Nicolae Nenciulescu s-a născut pe 6 septembrie 1879, în Bucureşti. Între anii 1887-1910 a urmat Liceul Sfântul Sava din București și apoi Şcoala Naţională Superioară de Belle Arte din Paris, obținându-și diploma în 1910. Din 1912, după satisfacerea stagiului militar, având gradul de căpitan, se încadrează în Ministerul de Război, ca arhitect clasa II (prin concurs), de la 1 aprilie 1912 până... Read More

Cristofi Cerchez (1872-1955)

Vila dr. Nicolae Minovici, 1905, strada Nicolae Minovici nr. 1 Arhitectul și inginerul român de origine armeană Hristea „Cristofi” Cerchez s-a născut la 4 iulie 1872, în comuna Băneasa-Herăstrău, după cum rezultă din documentele de familie1 (și nu în Bolintin Deal, cum s-a scris de nenumărate ori). Monumentul de care se leagă numele său este vila dr. Nicolae Minovici, construită în 1905, în comuna Băneasa. Cerchez a făcut școala... Read More

Pagină deschisă spre opera lui George Matei Cantacuzino

“Ca şi perspectivele spaţiale, perspectivele timpului au deformaţiile lor după punctul de vedere al celui care le priveşte.”(G.M. Cantacuzino, Introducere la cercetarea textelor lui Vitruviu”, Ed. Meridiane, 1983, p. 17) […] Cel mai bine îl pot caracteriza pe GMC câteva mărturisiri de credinţă, pasaje dintr-o scrisoare adresată lui Marcel Iancu, principalul promotor al funcţionalismului în România, în care sunt expuse principii... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog