RDW

Sinagogile din România. Trecut, prezent, viitor (?)

În 2012, Editura Hasefer, coordonată de Federaţia Comunităţilor Evreilor din România (FCER), a publicat o nouă variantă a impresionantului volum Sinagoga în România. Realizat de arhitecţii Aristide Streja şi Lucian Schwarz şi cuprinzând 276 pagini, format mare, cu numeroase ilustraţii, acesta fusese publicat iniţial în 2009, în română şi în engleză. Ediţia română din 2012, deşi pare neschimbată (număr de pagini, layout),... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog