RDW

Locuințe individuale sau colective?

Perspective teoretice asupra locuirii bucureștene în prima jumătate a secolului al XX-lea În cele ce urmează, ne propunem să conturăm o scurtă imagine istorică asupra principiilor teoretice care au ghidat dezvoltarea Capitalei în prima jumătate a secolului al XX-lea, analizate prin prisma unei teme cu impact asupra configurării țesutului urban. Fără pretenții de exhaustivitate, în continuare va fi discutată poziția pe care teoreticienii... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog