RDW

Locuirea – între proiect şi decizie politică. România 1954-1966 – Adnotări la cartea Mirunei Stroe

Lipsa de poziţie a arhitecţilor întreţinea o confuzie greu definibilă, care arunca tot ce se construise după război sub oprobriul (public?) faţă de fostul regim şi îi lipea automat eticheta (difamantă?) de ,,arhitectură comunistă”, care înlocuia asertoric orice judecată de valoare. O spuneau studenţii, cărora încă li se vorbea prea puţin despre arhitectura perioadei; o spuneau însă cu aceeași uşurătate şi personalităţi... Read More

Locuirea ca program prioritar la nivel național, destinat maselor, nu doar elitelor. Franța secolelor al XX-lea și al XXI-lea

Imagine de ansamblu a expoziției Paris Habitat de la Pavillon de l’Arsenal © Antoine Espinasseau În ultimul secol, Franța s-a remarcat în mod special prin preocupările la nivel național în ceea ce privește locuința ca „bun curent”, tendință menținută de-a lungul anilor independent de culoarea politică a celor aflați la putere. Acest fapt este cât se poate de evident acum, mai ales că 2015 a fost desemnat pentru celebrarea eforturilor... Read More

Programul de locuire, de la învăţământ la realitate

Housing – from Education to Reality „A proiecta în şcoala de arhitectură înseamnă a-ţi pune întrebări, a te apropia, a înconjura şi a găsi propriul tău răspuns cu ajutorul profesorului. De fiecare dată din nou.”1În secolul al XVI-lea, studiul corpului uman a devenit fundamental pentru învăţământul artistic din Europa. Acesta era considerat, pentru artiști şi arhitecţi, o emblemă de intelectualitate. Erau formele... Read More

A locui în casele de patrimoniu

Fațadă către Bulevardul Lascăr Catargiu, înainte de restaurare „Patrimoniu. Acest frumos și străvechi cuvânt era legat, la origine, de structurile familiale, economice și juridice ale unei societăţi stabile, înrădăcinate în spațiu și timp.”Françoise Choay, Alegoria Patrimoniului, Editura Simetria, 1998 Poate aceasta este atracția pe care unii dintre locuitorii orașelor o simt, fără o motivație aparentă, faţă de casele... Read More

Politica de locuințe, între concept și practică – Fișă-studiu de caz

Housing Policy between Concept and Practice Case Study Sheet Relevanța fișei Utilitatea unei politici rezidă din integrarea măsurilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul soluţionării problemelor de politici publice sectoriale, identificate în scopul asigurării dezvoltării necesare în domeniul locuirii, având în vedere atât locuinţa (construcţie/ imobil), cât şi măsurile necesare... Read More

ARHITECTURA Magazine Contents, no. 2/2015

Main Theme: HOUSING POLICIESLOCAL NEWSNAG # 9 at the Cultural Center of the Architects’ Union of RomaniaGraphic design contest for a new visual identity of the UAR publicationsGIS International Expo-conferenceThe meeting of the UAR leading committees... Read More

Sumarul revistei ARHITECTURA, nr 2/2015

Politici de locuințe  ACTUALITATEA INTERNĂ NAG #9 la Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Arhitecților din România Concurs de design grafic pentru noua identitate vizuală a publicațiilor UAR Expo-conferința internațională GIS Reuniunea forurilor de conducere ale UAR la Alba Iulia Concurs Extindere Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR Romanian Design Week 2015 Zilele Arhitecturii Cluj/ Forumul de Peisaj LE:NOTRE Conferința... Read More

Ruine urbane în transformare

„Diagrama celor trei ouă” (Three Eggs Diagram), caricatură de Cedric Price, Waldheim, Charles (2006), The Landscape Urbanism Reader, New York: Princeton Architectural Press, p. 56 În dorința de a face o scurtă trecere în revistă a unor aspecte ale contracției urbane, remarcate cu ocazia unei recente vizite în fascinantul nucleu urban aproape golit al Detroitului, vom deschide această dezbatere teoretică cu o ironică, dar relevantă,... Read More

Vecinătăți poetice – Casa și stelele

©Alexandru Crișan   „Pe lângă faptul că arhitectura ne face să locuim în spaţiu, ea ne relaţionează şi în timp; articulează spaţiul nelimitat natural şi conferă timpului fără sfârşit o măsură umană. Arhitectura ne ajută să depăşim «teroarea timpului», pentru a folosi o expresie a filosofului Karsten Harries.”1  (Juhani Pallasmaa)  Vecinătăţi… vecinătățile contextualizează, ancorează într-un loc... Read More

Ghetoul şi vicierea vecinătăților urbane

Valea Cascadelor, București ©Adrian Bălteanu Ghetoul Termenul ghetou poate să facă referire la diferite lucruri1. Poate să reprezinte un spaţiu rezidenţial sărac2 ori, după cum concluzionează Massey şi Denton3, poate să descrie realitatea unui spaţiu rezidenţial omogen din punct de vedere rasial. Pentru Statele Unite, potrivit lui Ward4, conţinutul termenului s-a extins şi restrâns succesiv în raport cu abordările elitelor politice... Read More

Vecinătate de calitate în marile ansambluri – se poate!

În 2009, pe lângă finalizarea lucrării de doctorat1, am făcut parte dintr-o echipă de consultanță care a lucrat pentru o Metodologie de ameliorare a calității spațiilor publice din marile ansambluri. Era un studiu de cercetare aplicată realizat la comanda Ministerului Dezvoltării Regionale care, la acea dată, avea numele de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței. Am lucrat ca reprezentant ATU – Asociația pentru Tranziție... Read More

Periferizarea locuirii oraşului Bucureşti din perspectiva dinamicii urbane diferenţiate

Morfologia oraşelor din ultimii  50 de ani a demonstrat o tendinţă comună de extindere prin transferul limitelor teritoriale către exterior, ca proces mai mult sau mai puţin controlat de strategii şi politici de dezvoltare urbană. Suburbanizarea/periurbanizarea1 reprezintă un fenomen în plină derulare, prezent şi în cazul Bucureştiului, ca efect al dezechilibrelor interne acumulate în structurile urbane, de-a lungul stadiilor evolutive... Read More

Paradisuri Verzi sau Ghetouri Cenuşii

1 Forme de locuire. Stradă în vremea lui Peter Bruegel cel Bătrân   Green Paradises or Gray Ghettos „A-casă”, în apartament. Nu ştiu până unde s-ar cuveni ca locuirea să fie o problemă a oraşului, în raport cu iniţiativa privată. Cred totuşi că, dată fiind ponderea ei în oraş faţă de celelalte programe, ideal ar fi ca ea să rămână sarcina oraşului. Dacă ar putea programele iniţiate de autorităţi să asigure... Read More

Locuirea azi

Dacă m-ar pune cineva să vorbesc liber despre chestiunea locuirii astăzi, cu accent mai cu seamă pe locuirea colectivă, ar trebui să ating, oricât de scurt, măcar următoarele lucruri, pe care le las ca un punctaj care, poate, va naște discuții: 1. Criza conceptuală a locuirii colective (la toate nivelurile locuirea asistată, comunitară, condiţionată de nivelul ridicat de urbanizare, criză a modelului modernist, eşec al gândirii... Read More

Pagina următoare »

Powered by Jasper Roberts - Blog