RDW

Locul public

The public space Locul public începe să fie deîndată ce, în afară de mine, mai apare şi altcineva pe un teritoriu dat şi, astfel, există posibilitatea ca nu numai să privesc împrejurul meu, dar, în acelaşi timp, să şi fiu eu însumi privit. Înspaţierea evenimentului de a privi şi de a fi privit este nivelul elementar al locului public.  Un asemenea loc, odată folosit în scopul arătat mai sus, trebuie să se plieze înapoi... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog