RDW

Minimal Complexity

Minimal Complexity, 2012 ©Rebecca Stelea „Minimal Complexity” este rezultatul unui proiect de cercetare în design arhitectural privind metode digitale de modelare în 3D și de fabricație a suprafețelor minimale. Deși acestea sunt concepte matematice ale căror geometrii sunt obținute cu ajutorul unor ecuații diferențiale, proiectul abordează o metodă alternativă computațională de simulare a acestor suprafețe. Partea practică a... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog