RDW

Despre patrimoniul Roșiei Montane, cu speranță

Despre patrimoniul Roșiei Montane, cu speranțătext: Claudia APOSTOL Nucleul central al Roșiei Montane, văzut de pe Masivul Șulei Dacă... Read More

On the Heritage of Roșia Montană, with Hope

On the Heritage of Roșia Montană, with Hopetext: Claudia APOSTOL The central nucleus of Roșia Montana, seen from the Șulei Massif If... Read More

VIAŢA NESIGURĂ A MONUMENTELOR DIN BUCUREŞTI

VIAŢA NESIGURĂ A MONUMENTELOR DIN BUCUREŞTI1text: Alexandru PANAITESCU Statuia Libertăţii sau „România deliverată” de Constantin Daniel Rosenthal, 1848 Încercând... Read More

THE FRAIL LIFE OF BUCHAREST MONUMENTS

THE FRAIL LIFE OF BUCHAREST MONUMENTS1text: Alexandru PANAITESCU Statue of Liberty or ”Romania set free” by Constantin Daniel Rosenthal, 1848 A... Read More

Parcelări istorice și comunități de vecinătate Sau cum să informezi 15.000 de bucureșteni despre istoria parcelării în care locuiesc

Parcelări istorice și comunități de vecinătateSau cum să informezi 15.000 de bucureșteni despre istoria parcelării în care locuiesctext: Andrei Răzvan Voinea, Irina Calotă ConceptProiectul... Read More

Historical allotments and proximity communities

Historical allotments and proximity communitiesOr how to inform 15.000 residents of Bucharest on the history of their allotment text: Andrei Răzvan Voinea, Irina Calotă The conceptThe... Read More

THE MODERNITY OF BUILT HERITAGE

THE MODERNITY OF BUILT HERITAGE 1 text: Kázmér KOVÁCS The Villa Müller by Adolf Loos, Prague (1928-1930), was used during the communist period as a luxury property destined for the party and state nomenclature. The furniture and the decorations have survived for the most part... Read More

MODERNITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

MODERNITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT1text: Kázmér KOVÁCS Villa Müller de Adolf Loos, Praga (1928-1930), a fost folosită în perioada comunistă ca locuință de lux pentru nomenclatura de partid și de stat. Mobilierul și amenajările au supraviețuit în mare parte, chiar dacă... Read More

Heritage Frustrations

Heritage Frustrationstext și foto: Irina POPESCU-CRIVEANU Anterioară Următoare Click for Romanian version Nearly... Read More

Frustrări patrimoniale

Frustrări patrimonialetext și foto: Irina POPESCU-CRIVEANU Anterioară Următoare Click for English... Read More

EXAMPLES, EXCEPTIONS AND MODELS FOR PROTECTING THE ROMANIAN CULTURAL HERITAGE

EXAMPLES, EXCEPTIONS AND MODELS FOR PROTECTING THE ROMANIAN CULTURAL HERITAGEtext: Sergiu NISTOR © Daniela Puia Click... Read More

EXEMPLE, EXCEPŢII ŞI MODELE ÎN PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ROMÂNESC

Dosar tematic EXEMPLE, EXCEPŢII ŞI MODELE ÎN PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ROMÂNESCtext: Sergiu NISTOR © Daniela Puia Click... Read More

DE PATRIMONIO. A BATTLE JOURNAL

Argument DE PATRIMONIO. A BATTLE JOURNALtext: Maria MĂNESCU © Daniela Puia Click... Read More

DE PATRIMONIO. JURNAL DE LUPTĂ

Argument DE PATRIMONIO. JURNAL DE LUPTĂtext: Maria MĂNESCU © Daniela Puia Click... Read More

« Pagina precedentăPagina următoare »

Powered by Jasper Roberts - Blog