RDW

Concurs pentru postul de redactor sef al revistei Arhitectura

  Uniunea Arhitecţilor din România organizează concurs în vederea angajării unui REDACTOR-ŞEF pentru revista ARHITECTURA, publicaţie a UAR, fondată în 1906. A. SCOPUL POSTULUI elaborarea conceptului publicaţiei şi urmărirea implementării acestuia; organizarea şi coordonarea activităţii editoriale; transformarea revistei ARHITECTURA într-un organism care să se autosusţină financiar.   B. SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI organizarea... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog