RDW

Trienala „Interarch 2015”

Academia Internațională de Arhitectură, Uniunea Arhitecților din Bulgaria și Universitatea de Arhitectură, Construcții și Geodezie din Sofia anunță organizarea Trienalei „Interarch 2015”, sub egida UNESCO, între 17-20 mai 2015. Interarch – Sofia, acum trienală, este o activitate bine stabilită în societatea arhitecturală mondială, din 1981, și o contribuție bine apreciată la nivel internațional la sinteza diverselor domenii... Read More

Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial

Cu exact 10 ani în urmă, la 17 octombrie 2003, după laborioase și îndelungi negocieri, Conferința Generală a UNESCO, reunită la Paris, a deschis spre semnare Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Convenția este instrumentul legal prin care Statele Părți își asumă obligația de a proteja patrimoniul cultural imaterial, sub toate formele sale: tradiţii şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului... Read More

ARGUMENT LA TEMĂ: Patrimoniul în dezbatere. Câteva constatări privind protecţia patrimoniului construit în România

Heritage on debate Franţa a ajuns la performanţă în protecţia patrimoniului construit, după anii ’60 ai secolului al XX-lea, prin voinţa unei personalităţi de talia lui André Malraux și cu sprijinul preşedintelui republicii, Charles de Gaulle. Problema protecţiei monumentelor istorice şi a zonelor protejate în România este, în principal, o problemă de voință politică şi de cultură a majorităţii populaţiei, dar mai ales... Read More

Zona protejată Mănăstirea Humor

România a aderat la Convenţia UNESCO pentru patrimoniul mondial, natural şi cultural (Paris, 1972) prin Decretul Preşedintelui CPUN nr. 187, din martie 1990. În deceniul următor, 30 de monumente istorice româneşti au fost recunoscute ca parte a patrimoniului cultural mondial. Printre acestea, biserica Mănăstirii Humor, ctitorită la 1530 – sub Petru Rareş şi cu ajutorul acestuia – de marele logofăt Toader Bubuiog. Obţinerea... Read More

Powered by Jasper Roberts - Blog