RDW

Recuperarea Lacului Morii. Strategie spaţială de dezvoltare urbană

Recovery of Morii Lake

Spatial strategy for urban development

Prezentul articol face referire la o lucrare realizată în anul 2005, în cadrul Masterului de Arhitectură în Aşezări Umane (Master of Architecture in Human Settlements), la Katholieke Universiteit Leuven, sub îndrumarea profesorilor Jef Van Den Broeck şi Bruno De Meulder, de la Catedra de Arhitectură, Design Urban şi Planificare Spaţială Regională.
Articolul explorează tematica periferiei Bucureştiului (zona Lacul Morii), relaţia dintre teritoriu şi oraş, propunând o viziune strategic spaţială pentru dezvoltarea durabilă, bazată pe o metodologie de lucru ce depăşeşte limitele administrative ale oraşului.

Folosind metoda research by design, lucrarea doreşte să devină o bază de negociere pentru un viitor proiect urban, o platformă pentru experimen-
tarea de soluţii inovatoare bazată pe schimbul între experienţa practică şi cercetarea academică.

1. Introducere. 

Câteva noţiuni teoretice despre planificarea spaţială1

Importanţa designului urban în procesul de dezvoltare durabilă 

În contextul ultimelor decenii, al procesului de descentralizare administrativă, privatizare, al dinamicii sociale şi al problemelor legate de energie şi protecţia mediului înconjurător, practica planificării strategice spaţiale a început să fie, treptat, oficializată în societăţile pregătite să pună în scenă procesul de coproducţie urbană. 

Astfel, noi practici de planificare urbană alternativă au dus la dezinstituţionalizarea planificării rigide de tip master planning, înlocuind petele de culoare ale planurilor de tip PUG (plan urbanistic general) cu un proces bazat pe dinamica spaţială a activităţii umane contemporane. 

Pe scurt, planurile de dezvoltare ce reprezentau interesele unui singur actor urban au devenit o platformă de lucru durabilă, ce integrează (contrabalansează) interesele comune ale societăţii şi ale diferiţilor actori urbani publici şi privaţi. Bineînţeles că acest lucru a fost posibil în societăţi unde competenţele sunt clar definite şi pare mai dificil de realizat în contexte cum este cel românesc, unde rolurile sunt adesea inversate, iar limita dintre interesul public şi privat pare deseori o iluzie. Planificarea spaţială a permis depăşirea limitelor administrative în favoarea unei lecturi coerente a structurii teritoriale. Nevoia de a înţelege oportunităţile şi potenţialul resurselor locale într-un context atât local, cât şi global au necesitat o nouă metodologie bazată pe analiză multicriterială şi cooperare multidisciplinară. 

Printr-o viziune clară, repoziţionarea în context regional sau naţional se poate realiza prin acţiuni strategice durabile de dezvoltare, prin identificarea de politici şi definirea de proiecte, și prin corelararea acțiunilor și competențelor instituționale. Astfel, proiectele urbane au devenit instrumente de evaluare şi articulare a viziunii propuse şi a proceselor coproductive2

 

Designul urban este o unealtă pentru planificarea strategică, având capacitatea de a explora soluţii inovatoare  de articulare spaţială, de cuantificare a proiectului urban şi a viziunilor, a calităţii spaţiilor publice în relaţie cu cel privat. Proiectul urban este limbajul comun ce adună la masa negocierilor principalii actori urbani. 

Permite o abordare calitativă şi nu cantitativă, ca în cazul planificării comprehesibile, şi asigură platforma necesară implicării şi dialogului cu populaţia în procesul de modelare urbană. 

Într-o astfel de configuraţie, practica cercetării prin design devine o necesitate. Gândirea critică despre procesul spaţial (istoric, cultural şi instituţional), corelarea inovaţiilor tehnice, a studiilor despre mediu sunt necesare ca bază a fundamentării unei astfel de practici. Nu întâmplător aceleaşi societăţi, care au implementat planificarea spaţială, au validat această nouă abordare academică „research by design” şi nu este de mirare că iniţiativele din România nu şi-au găsit, în anii 2000, interlocutorii potriviţi şi pregătiţi3

 

2. Lacul Morii – research by design. 

Metodologie 

Proiectul propune un exerciţiu de redefinire a periferiei bucureştene folosind din context elemente-cheie (calităţile naturale şi spaţiale, mixitatea ţesuturilor urban şi social, mobilitatea şi oportunităţile de dezvoltare), în scopul de a crea o relaţie durabilă între oraş şi teritoriu. Obiectivul principal este de a găsi acel gest structurant care să poată lega periferia de oraş, să medieze între apă (Dâmboviţa) şi mediul construit fragmentat şi să realizeze tranziţia între periferie şi teritoriu prin ranforsarea structurii eco-peisajere existente.

În cadrul proiectului, sistemul hidrologic regional, topografia sunt văzute ca potenţial pentru aducerea şi reconstruirea naturii în oraş printr-un proces inversat celui de „urban sprawl”: nature sprawl.

Identificarea acţiunilor strategice şi a intervenţiilor capabile de restructurare şi renovare a zonei şi cu impact în dezvoltarea oraşului necesită o analiză a fenomenului urban pe care oraşul l-a suferit în ultimele decenii.

Schimbările politice, sociale şi economice au creat condiţii pentru noi tipuri de manifestare urbană, care trebuie decodate şi manipulate în mod strategic spre o viziune globală a oraşului.

În consecinţă, trei tematici principale care se regăsesc în elementele structurante ale zonei Lacului Morii (key issues) au fost analizate critic:

1.
Relaţia apă – oraş: studiul celor două râuri principale, Dâmboviţa şi Colentina, care traversează oraşul Bucureşti pentru a defini abordarea în viitoarele intervenţii asupra Lacului Morii şi asupra oraşului.

2.
Relaţia teritoriu – oraş: felul în care oraşul îşi consumă limitele şi teritoriul, poziţia sa în raport cu natura/felul în care natura a influenţat istoric organizarea mediului construit, relaţia de subordonare între natural/artificial sunt importante de analizat pentru a găsi alternative la dezvoltarea actuală.

3.
Relaţia între diferitele ţesuturi urbane:
studiul relaţionării sociale între locuitori, dentificarea elementelor lipsă ce pot structura şi conecta
diver-sitatea într-un gest coerent cum ar fi potenţialul lacului de a-şi legaliza şi ranforsa vocaţia de spaţiu public local. (Actualele proiecte sunt mai mult orientate spre o viziune la nivelul întregului oraş şi mai puţin locală.)

 

Proiectele de infrastructură prevăzute în 2005 au fost considerate proiecte cu o capacitate de a schimba structural zona (proiectul legăturii dintre oraş şi autostradă, proiectul de canalizare a satului Giuleşti) şi reprezintă oportunităţi de a gândi aceste intervenţii din punct de vedere ecologic şi social. În 2012, criza economică ar trebui să ofere timpul necesar pentru a se preocupa de spaţiul public părăsit şi pentru a evalua potenţialul acestuia de a îmbunătăţi calitatea vieţii. 

 

Citiți textul integral în numărul 6/2012 al revistei Arhitectura.  

 

Autoarea le mulțumește pentru sprijinul acordat în elaborarea acestui proiect de cercetare: prof. dr. arh. Florinel Radu, EIA, Freiburg; prof. dr. arh. Augustin Ioan, UAUIM, București; arh. Anojie Amerasinghe și cercetător Monica Busuioc.

Note

1.
Conceptul de „structural strategic planning” a făcut obiectul
mai multor cursuri ţinute de prof. Jef  Van den Broeck, prof.
Louis Albrechts, iar textul scris cuprinde esenţa celor parcurse
la KU Leuven, cât şi experienţa din ultimii ani în cadrul diferitelor proiecte la care am participat în Belgia şi a concursurilor realizate în România.

2.
Urban Trialogues vision_projects_co-productions, Localising Agenda 21, André Loecks, Kelly Shannon, Rafael Tuts, Han Verschure (eds), Strategic structural planning by Jef Van den Broeck, p. 169/172.

3.
Referire la articolul lui Augustin Ioan
http://atelier.liternet.ro/articol/12050/
Augustin-Ioan/Research-by-design.html, 

accesat 15 august 2012.

 

Bibliografie 

Augustin, Ioan, Bizanţ după Bizanţ după Bizanţ (Teme ale arhitecturii în secolul XX. Cazul Românesc), Exponto, Constanţa, 2000.

Dogaru, Dumitru, Monografia Satului Giuleşti din judeţul Ilfov, Arhivele Naţionale, 1942.

Ghenciulescu, Ştefan, Identitate şi continuitate în plan urban şi teritorial. 2 studii de caz: Bucureşti şi Elveţia, Teză de doctorat. Îndrumător: prof. dr. arh. Alexandru Sandu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 2003.

Harhoiu, Dana, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident,
Editura Simetria, Bucureşti, 1997.

Ioanid, Radu, Urbanizarea în România, Implicaţii social-economice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978.

Ionnescu-Gion, G. I., Istoria Bucureştilor, Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, Strada Berzei, No. 59, 1899.

Majuru, Alexandru, Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mijloc de existenţă, Editura Compania, Bucureşti, 2003.

Mihăilescu, Vintilă, Nincola, Viorica, Gheorghiu, Mircea, Olaru, Costel, Le bloc 311, „Revista de cercetări sociale”, 1/1994.

Noica, Nicolae, Între istorie şi actualitate. Politici de locuire în România, Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 2003.

Pippidi, Andrei, Bucureşti între istorie şi urbanism,
Editura Do-MinoR, Iaşi, 2002.

Potra, George, Din Bucureştii de altădată, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

Predescu, Alexandru, Dâmboviţa, apă dulce…, Editura Albatros, 1970.

PUG – Planul Urbanistic General al oraşului Bucureşti, 2002.

Vasilescu, Gheorghe, Din Istoricul Cartierului Giuleşti, seminar, Museum of History of Bucharest, 1966.

Vatamanu, Nicolae, Istorie Bucureşteană,
Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1973.

 

Concursuri

Bucureşti 2000 – Concurs internaţional de Urbanism
(Concours international d’Urbanisme, International Urban planning Competition), Editura Simetria.

Cataloage prezentare concurs:

Concurs internaţional de Urbanism – Bucureşti 2000 -, 1995, 1996, realizat de Guvernul României, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi Uniunea Arhitecţilor din România.

 

Piaţa Revoluţiei Bucureşti, Concurs de idei realizat de
Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul Culturii şi Uniunea Arhitecţilor din România.

 

Ilustrații

1) Preziosi, Bucureştii în 1889 (acuarele).

2) PUZ Morii Lake. 

3) PUG Bucharest. 

 

Bibliografie Sistemul Hidrografic

Abduraim R., engineer, chief engineer at Morii Lake project, Interview 2005-01-13 from 10:30 -11:30. 

Abduraim R. www.oar-bucuresti.ro/
evenimente/
simpozion_axe/axe.03.htm, 03.03.2004.

Conference on Bucharest’ Axis 

Badea, Ioan, Marinescu, Petre, Rememorări din Epopeea Dâmboviţei, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1998.

BEYOND DAM, Option & Alternatives, a Report by American Rivers & International Rivers Network.

International Architecture Biennale Rotterdam the flood catalogue, 2005. www.itcnet.ro/hystory/archive/
mi1999/current2/mi28.htm 31 iulie 2005

Lacul Morii Dam, report of the Ministry of Water and
Environment, 2001.

Stematiu, Dan, professor PhD, rector of the University of Hydrotechnics Bucharest Consultation 25.07.2005 from 11:00-12:00

 

 

Bibliografie Planificare Urbană

Benedek, J., Urban Policies and urbanization in the transition Romania, in Romanian Review of Regional Studies vol. II, 1,
51-64, 2006.

Buck, M., Planwerk studio de fundamentare pentru planul urbanistic general al municipiului Sibiu, Arhitectura – iulie 2004, p. 52-57 (planwerk first phase study for the general urban plan of Sibiu).

Cupers, K., Miessen, M., Spaces of Uncertainty, 2002.

Mihăilescu, V., The city and the neighbourhood, Public and Private in Bucharest, Revista de cercetări sociale, 2004, p. 5.

Radu, F., Bucharest Complex(c)ités naturelles, Méandre Penser le paysage urbain, Pieter Versteegh, et al., 2005. 

Urban Trialogues vision_projects_co-productions, Localising Agenda 21, André Loecks, Kelly Shannon, Rafael Tuts, Han Verschure (eds), Strategic structural planning by Jef Van den Broeck, p. 169/172.

PUZ – DIRECTOR ZONA „BUCUREŞTI 2000” ETAPA I , PROIECT NR.:

60/2002

Proiectant: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu”, Bucureşti 

Rector: prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu

Şef proiect: conf. dr. arh. Constantin Enache

Beneficiar: Primăria Municipiului Bucureşti – Departamentul
de urbanism şi amenajarea teritoriului, 2002

Studiul de marketing socio-urban pentru zona de studiu Bucureşti 2000 + Dr. arh. Nicolae Ţarălungă Director general,
Dr. arh. Sorina Racoviceanu Director ştiinţific,
Proiect 103/2002
© Dreptul de autor aparţine IHS Romania srl 

Interviews

Patroescu, M., Interview 05.01.2004 member of NGO
Centrul Carpato Danubian de Ecologie.

Marin, V., Interview 05.01.2004 director of ATU
(Asociaţia pentru Tranziţie Urbană).

This paper refers to a “research by design” study completed in 2005 at Katholieke Universiteit Leuven, as part of the Master of Architecture in Human Settlements programme, guided by Professors Jef Van den Broeck and Bruno De Meulder, Department of Architecture, Urbanism and Planning (ASRO). 
It addresses the topic of the relation between territory and the city in the Bucharest periphery (Morii Lake Area). It proposes a strategic spatial vision for sustainable development, based on a methodology that is an alternative to the traditional planning approach that is stranded by administrative limits. This work is a potential starting point for a document, that could form the basis for advocacy and negotiation for a future urban project in Bucharest. It is an attempt to prove the importance of research, alignment of professional experience, innovation and co-operation necessary for any urban project to critically address the complex nature of Bucharest.

1. Introduction. 

Some theoretical notions about spatial planning1

The importance of urban design in the process of sustainable development

In the last decades wide ranging economic changes have given rise to a redefinition of the public and private realms; a profound modification of administration and its apparatus leading to decentralisation; increased social and physical mobility and a grave concern
for energy and environment. These changes have brought about the widespread practice of structural strategic planning.  

This gradually became an official tool in contexts ready to put into practice the co-production process, establishing new types of relations between different levels of administration, people and  political institutions, public and private sectors. Innovative  urban practices have taken a comprehensive master planning approach, replacing traditional land use planning with a process incorporating the phenomena of changing spatial dynamics. Development plans used to promote singular stakeholder interests have evolved to become a mechanism for integrating and balancing the common interests of civil society and other stakeholders involved in the city making process. This has become common practice in contexts where competencies are well
defined and developed. However it remains more
difficult to develop as a practice in contexts such as Romania where stakeholder roles remain poorly
defined and the limits between public and private
realms ambiguous. 

In this attempt to push planning towards new frontiers, the strategic spatial planning appoach can provide a valid basis for transforming the territorial structure. 

The need to expand the definition of development site(s) with respect to new opportunities, local strengths and resources in a wider regional and national context necessicitates not only a new approach but new methodologies and tools. Analysis of a range of new criteria, as well as multidisciplinary co-operation, consequently shaped the proposal along new lines. 

Ultimately the development of a clear vision made up of sustainable strategic urban actions, identification of urban policies and formulation of urban projects, as well as correlating actions and insitutional competencies broadly define how the process can work to reposition the city in terms of a dynamic new regional and national context. Within this framework the urban projects are used as strategic interventions that articulate, test and eventually correct long term visions about a desired urban future […].2

Urban design is a tool of strategic spatial urban planning. It has the capacity to produce innovative spatial solutions, by giving form to urban projects and visions using a common language, and to explore new tensions that define new public and private realms. It integrates challenges of the whole urban process, making use of its assets as a medium of cooperation and negotiation. It permits a qualitative approach rather than a quantitative master plan approach. 

In this configuration research by design becomes a necessity. The critical thinking about the spatial process (historical, cultural and institutional), as well as the integration of innovative technical and design solutions as part of wider environmental strategy are fundamental to the planning approach.

It is not by chance, that the same contexts, which implemented spatial planning, have opted for the academic methodology research by design. And explains why such initiatives in Romania have not yet found the proper partners for development.3

2.
Morii Lake
– research by design methodology

The project proposes a redefinition of the periphery making use of the specific dynamic realities of the context. Natural assets, spatial structure, mix of fabric, and socio economic opportunities are seen as key issues in creating a sustainable relation between city and territory.

The main aim of the thesis project is to find the structuring gesture that can link the periphery to the city, to mediate between the water and built social environment, and to organise the transition between city and territory by reinforcing the landscape structure. In the case of the Morii Lake project, water systems and topography are seen as important elements that have the potential to bring the nature again inside the city reversing the process of urban sprawl into “nature sprawl”.

The new urban phenomena, that Bucharest experiences (2005) in a fast way requires careful spatial analyses. Political and social changes and the current financial crisis have given rise to new urban phenomena that have yet to be decoded and manipulated in strategic ways to produce a coherent vision for the city. This stresses the necessity to correlate the site to neighbourhood, city and territory.

Structuring elements on the site address three major themes. These are critically analysed and explored in the present study.

1.
Relation between city – water: Exploring the development of the two rivers that flow through the city: Dâmbovița and Colentina, in order to define strategies for Morii Lake and the city.

2.
Relation between territory – nature – city:
The way the city is consuming the territory and is stating its opposition to nature, as well the way nature influences the built environment has to be explored and used to develop alternatives to present development models.

3.
Relation between different urban fabrics:
Identifying missing elements that can structure and link the diverse built environments, and the capacity of the lake to reinforce its function as a social intergrator.

In 2005 the proposed projects for the future in the area were considered to have the capacity to change the existing spatial structure.  Also embeded in the project of infrastructure of Giulești Sârbi neighbourhood, for example, was the opportunity to rethink these interventions from a social and an environmental point of view: specifically that of the new speedway, allowing fast connections between  the city, country and Europe. In 2012 the economic crisis could offer an opportunity to re-launch the debate about derelict public space and its capacity to improve the quality of life in the city.

Read the full text in the print magazine.
The author is grateful for their support in developing this research project to Prof. PhD. Arch. Florin Radu, EIA, Freiburg; Prof. PhD. Arch. Augustin Ioan, UAUIM, Bucharest; Arch. Anojie Amerasinghe and Researcher Monica Busuioc.

 

1.
Folows experience and “structural strategic planning”
courses from KU Leuven,  Jef  Van den Broeck,
prof. Louis Albrechts, 

2.
Urban Trialogues vision_projects_co-productions,
Localising Agenda 21, André Loecks, Kelly Shannon,
Rafael Tuts, Han Verschure (eds), Strategic structural
planning by Jef Van den Broeck, p. 169/172.

3.
Augustin Ioan
http://atelier.liternet.ro/articol
/12050/Augustin-Ioan/Research-by-design.html,
15 august 2012.

 

Comments

comments

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by Jasper Roberts - Blog