RDW

Primăria Municipiului București supune dezbaterii publice proiectul pasajul rutier subteran din Piața Presei Libere

02---Aviatorilor-existent

Primăria Municipiului București a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Piața Presei Libere, sector 1, pasaj rutier subteran.

Proiectul poate fi consultat la adresa  http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php?catid=1023&termen=in&

Arhitectura a abordat acest subiect în articolele

ISTORIE ȘI PSEUDO-MODERNIZARE

„Bulevardul” de 40 km şi oraşul liniar

O pierdere pentru patrimoniul cultural Bucureștean

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de 18.07.2013, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

– prin site-ul www.pmb.ro;

– prin poştă pe adresa P.M.B. – str. Splaiul Independenţei rir. 291-293, sector 6 – Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică;

– depuse la Centrul de Informare – P.M.B.;

Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog