RDW

Un secol de sculptura romaneasca / A Century of Romanian Sculpture

Enciclopedie on-line bilingvă de sculptură românească

Fundația Culturală META are plăcerea de a vă invita la lansarea enciclopediei on-line bilingve de sculptură românească – _UN SECOL DE SCULPTURĂ ROMÂNEASCĂ (A – M)_.

UN SECOL DE SCULPTURĂ ROMÂNEASCĂ

LANSAREA VA AVEA LOC JOI, 24 OCTOMBRIE, ORA 18:30, LA CEAINĂRIA LIBRĂRIEI CĂRTUREȘTI VERONA.

(Str. Arthur Verona 13-15, Sector 1, Bucureşti; Tel.: 021.317.34.59)

Fundația Culturală META a reluat anul acesta, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) și în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Universitatea Națională de Arte (UNArte), proiectul _Un secol de sculptură românească_. Acesta a fost inițiat la începutul anilor 2000, iar prima etapă s-a materializat în 2001 odată cu apariția dicționarului _Un secol de sculptură românească (A – D)_, publicat în Colecția „Sinteze”, Editura META.

Ediția on-line din acest an este o enciclopedie virtuală de artă românească cu acces liber dedicată sculptorilor români (sau de origine română) și reunește fișele a peste 500 de artiști, aflați în țară sau în străinătate, care au activat în domeniul artistic în ultimii 100 de ani. Fenomenul sculpturii este abordat dintr-o perspectivă contemporană, dicționarul propunându-și să ofere o imagine largă a acestui termen. Discursurilor artiștilor absolvenți ai secțiilor de sculptură, care apelează în primul rând la materialele tradiționale (lemn, piatră, bronz ș.a.), li se alătură acum discursurile altor artiști, preocupați la rândul lor de problematica tridimensionalului, care folosesc tehnici diverse, de la ceramică la instalații, și care, prin lucrările lor, abordează conceptul existenței obiectului în spațiu.

Enciclopedia nu va constitui numai un instrument de lucru realizat sub forma unei baze de date, util tuturor studenților, profesorilor, cercetătorilor, teoreticienilor, istoricilor și iubitorilor de artă, ci va cuprinde și un aparat critic, comentariile fiind semnate de un colectiv de critici și istorici de artă din care fac parte Alexandra Titu, Constantin Prut, Ioana Vlasiu, Mariana Tomozei Cocoș, Elena Mihuț, Alexandra Rus, Tudor Stavilă, Luiza Barcan, Magda Predescu, Corina Teacă, Mica Gherghescu și Andra Miruna Stancu (studentă la Istoria și Teoria Artei, coordonată de Mirela Dăuceanu).

_Un secol de sculptură românească_ va rămâne un proiect deschis, sub forma unei platforme _work in progress_, care va putea fi permanent actualizată cu informații chiar și de către vizitatorii săi. Aceștia vor putea completa fișele accesând meniul „Contribuie” disponibil pentru fiecare pagină în parte, iar după verificarea informațiilor de către membrii echipei noastre, acestea vor fi introduse în enciclopedie.

Enciclopedia _Un secol de sculptură românească (A – M) _poate fi accesată la adresa WWW.SCULPTURE.RO [6]

 

 

Online Romanian sculpture encyclopedia
META Cultural Foundation is pleased to invite you to attend the official opening of the online bilingual encyclopedia of Romanian sculpture – _A CENTURY OF ROMANIAN SCULPTURE (A – M)_.

A CENTURY OF ROMANIAN SCULPTURE

THE OFFICIAL OPENING WILL TAKE PLACE THURSDAY, ON THE 24TH OF OCTOBER, AT 18:30 – CARTURESTI – VERONA TEAHOUSE, BUCHAREST

(13-15 Arthur Verona Str., District 1, Bucharest; Tel.: 021.317.34.59)

This year, with financial support from the Administration of the National Cultural Fund and in partnership with National University of Arts in Bucharest and the Romanian Fine Arts Union, META Cultural Foundation resumed the project _A Century of Romanian Sculpture_. The latter was initiated in 2000, and its first stage was released in 2001 with the publishing of the dictionary _A Century of Romanian Sculpture (A – D)_, in the „Syntheses” collection of the META Publishing House.

This year’s online edition is a free-access encyclopedia of Romanian art dedicated to Romanian (or Romanian origin) sculptors and it comprises the files of over 500 artists, from the country or from abroad, who worked in the art field over the past 100 years. The sculpture phenomenon is viewed from a contemporary perspective and the dictionary aims at providing an ample image for this term. The discourses of artists who graduated sculpture departments in Fine Arts Academies and Universities and mainly work with traditional materials (wood, stone, bronze etc.) are now joined by the discourses of other artists, also interested in three-dimensionality, artists preoccupied by the _object existence in space concept,_ who use various techniques, from ceramics to installations.

The encyclopedia will not only contain systematic information, becoming an useful working instrument for students, professors, researchers, theorists, historians and art lovers, but will also have a critical apparatus signed by a collective of Romanian art critics and art historians consisting of Alexandra Titu, Constantin Prut, Ioana Vlasiu, Mariana Tomozei Cocoș, Elena Mihuț, Alexandra Rus, Tudor Stavilă, Luiza Barcan, Magda Predescu, Corina Teacă, Mica Gherghescu and Andra Miruna Stancu (third year student at the National University of Fine Arts in Bucharest, History and Theory of Art Department, coordinated by Mirela Dăuceanu).

_A Century of Romanian Sculpture _will remain an open project, a _work in progress_ platform that will be permanently updated with new information even by its visitors. They will be able to fill in the files accessing the “Contribute” menu available on every page. Afterwards, the members of our team will review the received information and will insert the data accordingly.

The dictionary can be accessed at WWW.SCULPTURE.RO

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog