RDW

Propunere legislativă: autorizațiile de construire ar putea fi eliminate

Autorizaţiile de construire ar putea eliminate, conform unui proiect de lege înaintat Parlamentului de patru depuţati PDL. Astfel, pentru efectuarea lucrărilor de construire ar putea fi nevoie doar de avizele şi acordurile care stau, în acest moment, la baza actului administrativ. În lipsa autorizaţiei, casele ar urma să se facă după nişte proiecte de arhitectură tip, aprobate în prealabil de Ministerul Dezvoltării.

Iniţiativa legislativă le aparţine deputaţilor PDL Petru Călian, Mircea Giurgiu, Stelian Fuia şi Marian Avram şi a fost deja depusă la Parlament. Actul nu a fost încă dezbătut şi aprobat în cele două camere decizionale.

Aleşii consideră că în acest fel cetăţenii nu vor mai plăti proiectul de arhitectură şi vor scăpa de birocraţie. «Persoanele fizice şi juridice care deţin minimum 400 metri pătraţi de teren în regim de proprietate sau concesionare pot efectua construcţii, cu acordarea de facilităţi, în condiţiile respectării unei variante de construcţie din cele 10 modele de proiecte pentru executarea lucrărilor de construcţii, afişate pe site‑ul Ministerului Dezvoltării Regionale. Prin derogare de la prevederile Legii­ nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, executarea lucră­rilor de construcţii este permisă fără deţinerea autorizaţiei de construire, în condiţiile respectării unui model de proiect emis de Ministerul Dezvoltării şi a Planului Urbanistic General al localităţii”, se arată în propunerea legislativă. Fac excepţie de la prevederile aliniatului de mai sus obţinerea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorizaţiilor pentru protecţia mediului.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog