RDW

Să vorbm despre oraș. Inteligent.

www.atu.org.ro

ATU este un grup de reflexie (think-tank) pe teme urbane: dezvoltare și politici urbane, culturăurbană și patrimoniu, spa]iu public, locuire colectivă și combaterea excluziunii sociale. Constituit ca asociație non-guvernamentală în 2001, ATU promovează studiile și abordările inter și trans-disciplinare, având membri care provin din discipline diverse precum arhitectura, urbanismul, sociologia, dreptul urban, antropologia, economia.

 

Astfel, grupul s-a format în jurul unui obiect de studiu – ORAȘUL – care este cercetat prin punerea în comun a metodelor [i perspectivelor din discipline diferite, dar care au în comun preocuparea pentru fenomenele urbane.

Un alt principiu important al asocia]iei este legat de necesitatea dialogului în dezvoltarea urbană, prin urmare, multe din proiectele derulate în cei 10 ani de existență sunt pe teme legate de transparența decizională şi democrație participativă.

 

Echipa ATU a contribuit la elaborarea unor metodologii şi proiecte de cercetare aplicată pentru ameliorarea condițiilor de locuire, pentru îmbunătățirea calității spațiilor publice, pentru înțelegerea şi promovarea identității locale în spațiul urban (inclusiv prin protecția patrimoniului), pentru combaterea excluziunii sociale în cartierele aflate în sărăcie extremă. Metodele de lucru sunt cele specifice cercetării aplicate şi proiectelor culturale, dar şi serviciilor de consultanță profesională extinsă pe teme legate de dezvoltarea urbană înțeleasă ca fenomen complex și integrat.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog