RDW

CLUJ / Tendințe actuale și valori locale

Dincolo de toate tensiunile inerente între generații, tinerii vor purta mereu speranțele unei epoci. Realiști sau idealiști, cu domeniul de referință în certitudinile contactului cu materia sau în dinamismul febril al virtualului, tinerii arhitecți exprimă cu fervoarea timpului de acum același vechi refren al condiției creatorului. În acest efort de definire în fața timpului, în raportul filial sau antagonic cu teritoriul de baștină, se afirmă personalitatea individuală sau personalitatea unui grup.

Ar fi greu să definim generația arhitecților clujeni aflați în plină ascensiune printr-un numitor comun. Tendința care îi animă pe toți este o echilibrată și benefică deschidere spre lume, deschidere de care generațiile anterioare nu s-au putut bucura. Trăsăturile de maximă mobilitate ale realității actuale, globalizarea, tehnologizarea, dependența de media și generalizarea suportului electronic pentru orice tip de comunicare creează, în mod evident, un tip uman nou. Conectarea tendințelor actuale – capabile să anuleze granițe în spațiu și în timp – cu valorile tradiției pare a fi o misiune imposibilă. Tocmai acesta este miracolul pe care tinerii arhitecți clujeni îl prezintă lumii.

Eco-friendly, low-tech, tehnici artizanale ridicate la măiestrie și performanță tehnică – iată numai câteva din reperele unei raportări locale la universalitate. Deseori minimaliști în expresia arhitecturală, mulți dintre ei sunt maximaliști în aspirații, în căutările mereu înnoite de adecvare ale regionalului la un cadru mai larg, european, în încercările de împăcare ale omului erei tehnologice cu natura.

La fel de activi în spațiul civic precum în aria rarefiată a concepției arhitecturale, unii dintre arhitecții clujeni propun atitudini percutante în fața indiferenței și delăsării, în fața mediocrității autohtone a calității vieții. Reconsiderarea vernacularului și integrarea valorilor lui specifice în domeniul actual al arhitecturii este o preocupare constantă.

Cu prezențe remarcabile pe tărâm cultural, marcând teritoriul demersului artistic uneori cu sensibilă discreție, alteori cu vervă inconfundabilă, clujenii încheie astfel un profil complex, clar definit.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog