RDW

Povestea unei idei. Regenerare Urbană Integrată în Ţesut Istoric Protejat – Cartier Traian

Premisa

Ideea unui proiect care să producă un caiet de concurs pentru regenerare urbană s-a născut încă din timpul Atelierului Interdisciplinar Buzeşti-Berzei, activitate la care majoritatea membrilor prezentei echipei au participat.

Cazul cartierului Matache, afectat profund de lucrările la Diametrala Buzeşti – Berzei – Uranus, ne-a convins pe toţi că transformarea unui proiect de drum într-un proiect de regenerare urbană este nespus de greu. Iar dacă vrem cu adevărat să creăm un model de regenerare urbană pentru cartierele istorice ale Bucureştiului atunci trebuie să pornim de la un caz în care intervenţia nu a fost începută. Această idee s-a cristalizat într-un proiect cultural: „Regenerare urbană integrată în zona Traian – Caiet de concurs”. Cartierul Traian se prezenta ca un caz ideal pentru scopul nostru, acela de a crea premisele unui proces de regenerare urbană înaintea unor intervenţii unidirec-ţionale de fluidizare a traficului.

Cartierul Traian se află pe lista viitoarelor interven-ţii pentru modificarea tramei stradale a Bucureştiului, lărgirea străzii Traian fiind propusă chiar prin planul zonal pentru zona construită protejată. În acelaşi timp, este un cartier reprezentativ pentru un anumit tip de locuire tradiţională bucureşteană, inclus aproape în totalitate în lista zonelor construite protejate, în care declinul şi rănile intervenţiilor din ultimii 50 de ani sunt evidente, dar în care există mult potenţial, atât social, cât şi economic, pentru o regenerare de succes.

Proiectul

Cu sprijinul financiar al OAR, prin Fondul Timbrului de Arhitectură, proiectul s-a dezvoltat pe două axe: schiţarea unei teme de concurs şi elaborarea unui studiu despre zonă care să servească drept su-port juriului și participanţilor la concurs.

Ne-am propus să pornim de la realitatea din teren, astfel încât am alocat primele trei luni ale proiectului realizării de in-terviuri cu actori urbani locali, evaluării stării fondului construit şi a spaţiilor publice, măsurătorilor de trafic auto şi pie-tonal. În etapa următoare am analizat datele şi le-am corelat cu alte surse, pla-nuri, strategii, surse istorice, rezultatul fiind un studiu detaliat şi multifaţetat al zonei propuse pentru concurs.

În acelaşi timp, am studiat exemple in-ternaţionale de regenerare urbană, ghi-duri de bune practici şi alte documen-te principale pentru a realiza tema de concurs (obiectivele, cerințele, criteriile de jurizare).

Propunerea – Tema de concurs

Caietul de concurs pentru regenerarea zonei Traian propune un concurs internaţional în două etape, la care să participe echipe interdisciplinare reprezentând cel puţin cinci dintre disciplinele preocupate de oraş (arhitecţi, urbanişti, sociologi/antropologi, economişti, specialişti în trafic).

Etapa I a concursului cere elaborarea unui plan de regenerare urbană cu următoarele trei componente:

  • O scurtă descriere a principiilor care animă propunerea şi a viziunii echipei privind regenerarea zonei.
  • O serie de instrumente de regenerare urbană, fie ele intervenţii punctuale asupra cadrului fizic, proiecte de reabilitare a fondului construit sau a spaţiilor publice, programe de dezvoltare economică sau comunitară.
  • Un cadru în care să se desfăsoare procesul de regenerare incluzând structura organizaţională, actorii implicaţi, o strategie de implicare cetăţenească, o etapizare a procesului, o analiză cost-beneficiu a propunerii şi o listă de riscuri.

Etapa a II-a merge mai departe, provocându-i pe participanţi să se gândească la:

  • felul în care instrumentele propuse interacţionează unele cu altele, prin realizarea unei machete conceptuale sau a unui model de instrumente specifice locale;
  • felul în care pot fi finanţate primele etape ale propunerii lor.

Caietul de concurs detaliază, de asemenea, şi modul în care propunerile vor fi evaluate, folosindu-se de criterii de evaluare a sustenabilităţii – fizice, ambientale, economice, sociale.

De la idee la realitate – Concursul de regenerare urbană

Ideea noastră de a deschide procesul planificării pentru regenerare urbană către o practică racordată la principii contemporane şi în acelaşi timp democratică – un concurs public – a trecut de prima etapă, poate cea mai simplă din perspectiva actorilor implicaţi şi a responsabilităţilor.
Etapa următoare presupune evaluarea propunerii pentru tema de concurs şi îmbunătăţirea ei. Proiectul este disponibil online la: http://www.scribd.com/doc/83163323/Regenerare-Urbana-Integrata-Cartier-Traian.
Însă până la realizarea concursului şi, mai ales, la implementarea unei soluţii rezultate prin concurs mai sunt destul de mulţi paşi de urmat. De aceea, acest articol este şi o chemare la dezbateri între profesionişti, reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor din România şi ai altor asociaţii profesionale şi reprezentanţi ai administraţiei (locale şi centrale), dezbateri care să ducă la alianţe şi să devină baza pe care să se organizeze concursul şi să se pună în aplicare soluţia rezultată.

Regenerarea urbană este o idee la modă în Bucureşti, mai ales în rândul specialiştilor în arhitectură şi urbanism. Riscul este ca ea să rămână doar o idee care se propagă într-un anumit mediu intelectual, dar nu reuşeşte să aibă un impact în lumea reală. Pentru a evita acest lucru este nevoie de colaborare, mai ales între profesionişti şi administraţie. Concursul pe care îl propune acest proiect cultural este o ocazie în acest sens, una care merită să fie fructificată.

Îndrumătorii proiectului: arh. Mario Kuibus, vicepreşedinte al OAR Bucureşti, asist. dr. arh. urb. Vera Marin, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană (ATU.)

Echipa de proiect: Gruia Bădescu (desig-ner urban), Oana Druţă (antropolog), Adrian Mihăescu (arhitect), Raluca Mun-teanu (arhitect), Georgiana Ologeanu (urbanist), Gabriela Anghel (masterand Antropologie) și voluntarii Cătălin Ivanov (student Arhitectură), Bogdan Moroşan (student Antro-pologie), Alexandru Pan-tazică (student Antropologie).

 

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog