Moldova / Programe culturale. Diplome ale absolvenților Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din Iași

Programele culturale (centre culturale, muzee, mediateci etc.) sunt foarte agreate de studenți ca teme de diplomă, fapt explicabil prin libertatea de interpretare tematică, mai mare decât în cazul altor programe, și prin accentuata dimensiune spirituală a funcției de bază. Sunt, totodată, programe complexe care, pe lângă funcția definitorie, își asociază și componente complementare, de la spații de alimentație publică și comerț la cele de destindere și socializare. Prin natura lor, ele acoperă întreaga arie de probleme a căror rezolvare îi revine prioritar arhitectului: situarea în cadrul construit și natural al amplasamentului; ierarhizarea, definirea și compunerea spațiilor dependent de compatibilități, incompatibilități și diferențiere semantică a funcțiunilor; parcursul arhitectural; relația interior-exterior; conformarea structurală și modelarea volumetrică; expresivitatea. Dacă interesul studenților față de program este însoțit de o muncă de documentare și analiză susținute și de un potențial creativ real, rezultatele pot fi într-adevăr semnificative.