RDW

Brancusi – Éditions du Centre Pompidou, 2012 / Brancusi: au-delà de toutes les frontières, Fage, 2012

Instalarea mea în Franţa acum mai bine de douăzeci de ani a marcat o reîntâlnire cu un artist român care avea să mă fascineze şi pe care l-am adoptat în cercetările mele. Descoperirea arhivelor deţinute de Muzeul Naţional de Artă modernă din Paris – sursă inepuizabilă de informaţii -, cât şi apropierea de opere pe care a trebuit să le pregătim pentru a le instala în atelierul reconstituit în 1997, în faţa Centrului Pompidou, după proiectul arhitecţilor Renzo Piano şi Richard Rogers, m-au îmbogăţit. Depăşind emoţiile fireşti la contactul cu aceste opere şi cu notele de atelier, am înţeles că aveam obligaţia morală, dublată de o plăcere profundă, de a exploata această comoară.

 

Publicarea în colaborare a celor două cataloage despre conţinutul atelierului – opere şi arhive – L’Atelier Brancusi. La Collection (Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1997) şi La Dation Brancusi. Dessins et archives (Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2003), a fost pentru mine o eta-
pă importantă în lungul parcurs de cercetare a operei lui Brâncuşi.

Ca orice mare artist, el nu se dezvăluie dintr-o privire, ci lasă în umbră anumite aspecte care merită reflectare şi interpretare. Creația sa este extrem de bogată în idei în ciuda numărului relativ mic de opere, dacă ne raportăm la creaţia marilor artişti ai secolului al XX-lea. Scrierile sale – note de atelier într-o grafie neîngrijită – sunt pline de sugestii privind intenţiile, trăirile şi aspiraţiile pe care le avea. În 2004, am reuşit să public la Humanitas, în colaborare cu colegul meu Cristian-Robert Velescu, un volum conţinând toate aceste note de atelier, inclusiv cele în română, pe care doream să le pun la dispoziţia colegilor din România, care nu aveau posibilitatea să cerceteze direct acest fond. La un an după acest volum, am publicat un eseu monografic la Editura pariziană Oxus, în care exploatam cele mai recente informaţii culese din arhivele rămase în urmbră timp de circa cincizeci de ani. Eseul acesta venea, de asemenea, după mai multe publicaţii pe care le-am realizat în colaborare în cadrul colecţiei „Les Carnets de l’atelier Brancusi” (au apărut şapte numere din 1998 până în 2002), volume axate pe temele esenţiale ale creaţiei artistului.

Oricine îşi poate pune întrebarea ce mai aduc nou cele două volume pe care le-am publicat în iunie 2012, unul la Editura Centrului Pompidou, în cadrul unei colecţii „Monographies d’artistes du XXe siècle”, şi altul, la Editura Fage din Lyon, intitulat Brancusi au-delà de toutes les frontières. Primul, după cum am precizat, face parte dintr-o colecţie iniţiată de Editura Centrului Pompidou, în care au apărut până acum două monografii de artist – Matisse şi Picasso – şi două volume despre curente artistice din secolul al XX-lea: Cubismul şi Suprarealismul. Această monografie de format mic (18 x 18 cm, 96 pagini) este destinată, precum întreaga colecţie, marelui public doritor să pătrundă în universul unui artist major al secolului al XX-lea prin texte ştiinţifice concentrate. Luând în considerare cerinţele colecţiei, am rezumat parcursul artistic al lui Brâncuşi, presărând evenimente importante din viaţa sculptorului român, pe care le-am cules din mai sus-citatele arhive. O privire asupra sumarului dezvăluie intenţia mea de a „povesti” acest parcurs într-un limbaj alert şi plin de informaţii necesare înţelegerii capodoperelor artistului: „Un fils des Carpates”, „A pied, vers Paris”, „A l’ombre des grands arbres…”, „Le chemin de Damas”, „Le sculpteur « qui rabote les femmes »”, „Désir d’espace, rêve d’envol”, „La Colonne sans fin, du socle à l’œuvre”, „Tentation de la photographie, fascination du film”, „L’atelier: l’œuvre totale”. Pentru ilustrarea volumului, am beneficiat de o colaborare fructuoasă cu cei mai buni specialişti de la Editura Centrului Pompidou, cu care am lucrat atent fotogravura fiecărei ilustraţii. Din punct de vedere grafic, ilustraţiile, numeroase, sunt foarte apropiate de aspectul real al operelor pe care le avem la atelierul din faţa Centrului Pompidou.

Al doilea volum, apărut la Editura Fage, Brancusi : au-delà de toutes les frontières, este, aşa cum sugerează titlul, un eseu dezvoltat despre universalitatea operei brâncuşiene. Mi-am putut permite o astfel de analiză după ce am parcurs aproape toate documentele şi bibliografia artistului, după ce am văzut aproape toate operele şi după ce am putut să iau distanţa necesară unei interpretări de ansamblu. Am reluat o idee lansată mai de mult de mine, conform căreia Brâncuşi, angajat în căutarea „esenţei lucrurilor”, ne antrenează pe noi, spectatori, într-o lungă călătorie în care spaţiul şi timpul sunt depăşite. Ne propune astfel să transgresăm odată cu el hotarele geografice, istorice şi formale pentru a ajunge mai uşor a înţelege propria-i experienţă de unde au ieşit capodoperele râvnite de cele mai mari muzee ale lumii şi de cei mai mari colecţionari. Cartea este o demonstraţie a acestei idei de transgresiune a limitelor de tot felul, începând chiar cu dorinţa tânărului gorjean de a pleca în lume, purtat de vise şi însetat de cunoaştere. Argumentele utilizate sunt chiar operele, evenimentele din viaţa artistului care i-au permis să se adreseze unui public larg, internaţional, adus în faţa unor creaţii noi ce dau impresia unor opere deja văzute. Titlurile capitolelor, neexplicite, sunt mai degrabă evocatoare, ele venind din intenţia mea de a sugera cititorului încă de la prima pagină itinerariul acestei „aventuri”: „Retour aux arts premiers. Source de modernité / Înapoi spre artele primitive, sursă de modernitate”, „Du bloc au corps. La singularité de la sculpture / De la bloc la corp. Particularitatea sculpturii”, „Du Baiser à la Prière. Affronter les conventions / De la Rugăciune la Sărut. Înfruntând convenţiile”, „Des portraits sans modèle / Portrete fără model”, „L’Armory Show : le début d’une aventure internationale / Armory Show: începutul unei aventuri internaţionale”, „Du chant à l’envol. La magie à l’œuvre / De la cânt la zbor. Magia în plină creaţie”, „De la difficulté de franchir les barrières de l’art américain / Despre dificultatea de a trece barierele artei americane”, „De l’ambiguïté des sexes / Despre ambiguitatea sexelor”, „De l’Europe à l’Afrique. Le bois / De la Europa la Africa. Lemnul, material esenţial”, „De la Voulangis à Târgu Jiu et à Chicago. La Colonne sans fin / De la Voulangis la Târgu-Jiu şi la Chicago. Coloana fără sfârşit”,„Un rêve d’Orient : Indore / Indore, visând la Orient”, „Des notes d’atelier au dessin. À la frontière de l’écriture / De la note de atelier la desen. La hotarele scrisului”, „De l’art de sculpter sa propre image. L’autoportrait photographique / Despre arta de a-şi sculpta propria imagine. Autoportretul fotografic”, „Un lieu sous le feu des regards : l’atelier / Un loc în centrul atenţiei: atelierul”.

Am evocat deci, uneori în ordine cronologică – dacă se poate urmări o cronologie la Brâncuşi!, artistul lucra concomitent la mai multe teme – demersul lui pentru a capta „esenţa lucruilor”, chiar dacă pentru aceasta a trebuit să se întoarcă în timp, să preia metoda de lucru a primilor artişti. Trecerea de la sculptura academică la cioplirea pietrei sau a lemnului fără să mai treacă prin modelaj, simplificarea formelor şi renunţarea la detalii inutile, intenţia de a sugera o idee printr-o formă şi nu de a copia o figură, dorinţa de a impune prin fotografie o lectură personalizată, extinderea instalaţiei sculpturilor din atelier la spaţii urbane – acţiune în care el îşi pune la contribuţie intuiţia de arhitect şi urbanist – sunt toate acestea acte de transgresiune pe care artistul român le-a asumat curajos chiar în faţa instanţelor judecătoreşti internaţionale. Perspectiva discursului acestei cărţi mi se pare de un interes deosebit atât pentru publicul din spaţiul european şi american – sper ca o ediţie englezească să apară cât mai curând -, cât şi pentru publicul românesc căruia îi dedic traducerea acestei lucrări pe care mi-am asumat-o, rescriind anumite fragmente şi care va fi publicată la Editura NOI în noiembrie 2012.

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog