RDW

FORCOPAR 2 – Formarea Profesională la Distanţă în Arheologia Industrială (Conservare/Conversie)

Proiectul FORCOPAR 2 – Formarea Profesională la Distanţă în Arheologia Industrială (Conservare/Conversie) – de la fezabilitate la operaţionalitate, a fost generat de două constatări. Prima este aceea că pretutindeni, în toate ţările europene, patrimoniul industrial, reprezentând o parte considerabilă a patrimoniului construit a ultimelor două secole este afectat în mare măsură, prin intervenţii diverse mergând până la dispariţia completă a unor clădiri sau ansambluri de mare valoare culturală. Cea de-a doua constatare este aceea că nu există, la nivel european, o formă de pregătire a unor specialişti apţi să contribuie la salvarea acestui patrimoniu şi la punerea lui în valoare prin conversie. Acest proiect este continuarea proiectului FORCOPAR 1, derulat în perioada 2003 – 2006, proiect ce a avut ca scop demonstrarea  fezabilităţii unui asemenea demers de formare profesională la distanţă.

Arheologia industrială este un domeniu profesional relativ nou ce poate juca un rol important în dezvoltarea durabilă, iar formarea de specialişti este primul pas necesar în această direcţie. Proiectul îşi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor cu specializări diferite (arhitecți, urbaniști, restauratori, funcționari din instituții publice) precum şi persoanelor care doresc să obţină competenţe în acest domeniu, o platformă de formare continuă la distanţă adaptată constrângerilor de timp, acces la resurse, deplasări etc. Noua specializare se axează pe cunoaşterea construcţiilor şi zonelor industriale valoroase, analiza, diagnosticarea şi reutilizarea acestora. Proiectul utilizează o platformă educativă, materiale pedagogice şi o metodologie adaptate scopului. Se vor face demersuri pentru recunoaşterea şi validarea acestui tip de formare la distanţă ce răspunde necesităţilor de specializare în acest nou domeniu profesional.

Contractantul proiectului este Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, iar coordonatorul acestuia este „Eurocultures” – Observatoire du développement socioculturel de la ville (Bruxelles). Proiectul reuneşte 13 parteneri de origine geografică şi profesională diversă: universităţi, instituţii de formare continuă, organisme de experţi, instituţii publice, muzee.

Proiectul se desfăşoară pe parcursul a doi ani (2012-2013). Primul an este consacrat măsurilor pregatitoare pentru transferul platformei educative prin:

  • finalizarea modulelor de formare pentru transferabilitatea lor – 7 module autonome, împărţite în unităţi şi însoţite de texte ajutătoare, glosar, fotografii, bibliografie şi activităţi;
  • ghiduri pentru cursanţi şi pentru tutori;
  • elaborarea materialelor pedagogice – situri «repertoriu/ banca de date», bibliotecă, cataloage de fotografii;

Cel de-al doilea an este dedicat realizării transferului propriu-zis de informaţii şi pregătirii formării continue la distanţă prin:

  • constituirea echipelor de tutori / formatori şi a grupurilor de lucru;
  • luarea deciziilor privind validarea: recunoaşterea achiziţiilor formale şi informale;
  • Crearea în România, pe lângă UAUIM, a unui Centru de Excelenţă în formarea la distanţă în domeniul arheologiei industriale;
  • difuzarea proiectului către organismele de formare, către utilizatorii potențiali, către patronii având nevoie de aceşti noi profesionişti.

Difuzarea în reţelele europene va antrena adeziunea altor organisme specializate şi mobilitatea specialiştilor formaţi, acolo unde există astfel de necesităţi în ţările UE. Până în prezent au avut loc trei reuniuni de lucru: la Mulhouse (ianuarie), Timişoara (mai) şi Veneţia (noiembrie). Următoarea reuniune este prevăzută a avea loc la Strasbourg, în luna aprilie 2013, când va avea loc prima etapă de formare a tutorilor.

PARTENERI

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti  (RO) – http://www.uauim.ro, „Eurocultures” – Observatoire du développement socioculturel de la ville (BE), Universitatea „Politehnica” din Timişoara (RO) – http://www.upt.ro, UAR – Uniunea Arhitecţilor din România (RO) – http://www.uar.ro, Municipul Târgu Mureş (RO) – http://www.targu.mures.ro, Institutul Naţional al Patrimoniului (RO) – http://www.monumenteistorice.ro, Université de Haute Alsace – Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, Les Arts et les Techniques – CRESAT (FR) http://www.uha.fr, Université de Technologie Belfort Montbéliard- Laboratoire de Recherche et Etudes sur les Industries Technologiques et Scientifiques- RECITS (FR) – http://recits.utbm.fr, IRCOS – Institut Régional de Culture et Services (FR) – http://www.ircos-cezam.fr, CILAC – Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie l’étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel (FR) – http://www.cilac.com, Conseil Consultatif du patrimoine mulhousien (FR) – http://www.ccpm.asso.fr, Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin (FR) – http://www.cc-stamarin.fr, AUDIS – Associazone per le Aree Urbane Dismesse (IT) – http://www.audis.it

 

 

Detalii cu privire la FORCOPAR 2 www.forcopar2.net

 

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog