RDW

112 pentru patrimoniu! Urgentă nevoie de Politici Publice

dezbatere între militanţi, decidenţi şi oameni din media

Platforma pentru Orașe Durabile[1] vă invită la o dezbatere pe tema situaţiei actuale a patrimoniului construit şi a nevoilor urgente de măsuri pentru protecţia şi dezvoltarea acestuia. Evenimentul va avea loc

miercuri16 ianuarie, la 12.00, la Casa Mincu – strada Pictor Verona, nr. 19 .
Patrimoniul construit poartă o valoarea fundamentală de documentare istorică, precum și potențialul revitalizării economice a comunităților locale prin refuncționalizarea acestor construcții. În aceste condiții, organizațiile din cadrul Platformei pentru Orașe Durabile solicită decidenţilor  o angajare concretă şi coerentă de creionare a politicilor publice în acest domeniu.

În cadrul conferinței de presă va fi prezentat raportul „Patrimoniul Bucureștiului 2008 – 2012”, realizat de Asociaţia pentru Protectia și Documentarea Patrimoniului din România – Pro.Do.Mo  (http://Pro.Do.Mo) . Raportul prezintă, prin exemple grăitoare,situația actuală a patrimoniului construit din Municipiul București și face o sinteză a modului în care au acţionat (sau nu) instituţiile publice şi actorii privaţi în cazurile analizate.
Asociatia Salvaţi Bucureștiul va prezenta un set de concluzii ale unei documentări minuţioase a modului în care se aplică legislaţia existentă în cazul clădirilor şi zonelor de patrimoniu, şi va pune în evidenţă câteva principii pe care ar trebui să se sprijine demersul de  modificare a legislației naționale pentru a asigura un cadru normativ la eficient şi mai adaptat realităţilor din România.

Reabilitarea și refuncționalizarea clădirilor de patrimoniu reprezintă o potențială sursă de venit pentru proprietari și este, în mod evident, în beneficiul comunităţii locale. Importanța introducerii clădirilor în circuitul economic va fi ilustrată prin prezentarea a 4 mini-documentare realizate de Asociația pentru Tranziție Urbană în cadrul proiectului Dialog pentru Patrimoniu, finanţat de Ambasada Franţei la Bucureşti.

Pentru mai multe informatii cu privire la eveniment, contactaţi Irina Zamfirescu / comunicare.platforma@bucurestiulmeu.ro

0727 736 572, responsabil comunicare pentru Platforma pentru Orașe Durabile.

Evenimentul este găzduit de Ordinul Arhitecţilor din România. Materialele prezentate au fost realizate cu sprijinul CEE TRUST – Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe  şi al Ambasadei Franţei în Romania.

–––––––––––––––––––-
1]  Platforma pentru Orașe Durabile este o coaliție de organizații non-guvernamentale care militează pentru dezvoltare urbană durabilă: www.platforma.org.ro

http://www.platforma.org.ro

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog