112 pentru patrimoniu! Urgentă nevoie de Politici Publice

15.01.2013

dezbatere între militanți, decidenți și oameni din media Platforma pentru Orașe Durabile[1] vă invită la o dezbatere pe tema situației actuale a patrimoniului construit și a nevoilor urgente de măsuri pentru protecția și dezvoltarea acestuia. Evenimentul va avea loc miercuri, 16 ianuarie, la 12.00, la Casa Mincu - strada Pictor Verona, nr. 19 . Patrimoniul construit poartă o valoarea fundamentală de documentare istorică, precum și potențialul revitalizării economice a comunităților locale prin refuncționalizarea acestor construcții. În aceste condiții, organizațiile din cadrul Platformei pentru Orașe Durabile solicită decidenților o angajare concretă și coerentă de creionare a politicilor publice în acest domeniu. În cadrul conferinței de presă va fi prezentat raportul „Patrimoniul Bucureștiului 2008 – 2012”, realizat de Asociația pentru Protectia și Documentarea Patrimoniului din România - Pro.Do.Mo (http://Pro.Do.Mo) . Raportul prezintă, prin exemple grăitoare,situația actuală a patrimoniului construit din Municipiul București și face o sinteză a modului în care au acționat (sau nu) instituțiile publice și actorii privați în cazurile analizate. Asociatia Salvați Bucureștiul va prezenta un set de concluzii ale unei documentări minuțioase a modului în care se aplică legislația existentă în cazul clădirilor și zonelor de patrimoniu, și va pune în evidență câteva principii pe care ar trebui să se sprijine demersul de modificare a legislației naționale pentru a asigura un cadru normativ la eficient și mai adaptat realităților din România. Reabilitarea și refuncționalizarea clădirilor de patrimoniu reprezintă o potențială sursă de venit pentru proprietari și este, în mod evident, în beneficiul comunității locale. Importanța introducerii clădirilor în circuitul economic va fi ilustrată prin prezentarea a 4 mini-documentare realizate de Asociația pentru Tranziție Urbană în cadrul proiectului Dialog pentru Patrimoniu, finanțat de Ambasada Franței la București. Pentru mai multe informatii cu privire la eveniment, contactați Irina Zamfirescu / comunicare.platforma@bucurestiulmeu.ro / 0727 736 572, responsabil comunicare pentru Platforma pentru Orașe Durabile. Evenimentul este găzduit de Ordinul Arhitecților din România. Materialele prezentate au fost realizate cu sprijinul CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe și al Ambasadei Franței în Romania. ---------------------------------------------------------- 1] Platforma pentru Orașe Durabile este o coaliție de organizații non-guvernamentale care militează pentru dezvoltare urbană durabilă: www.platforma.org.ro http://www.platforma.org.ro