RDW

Fotografia, instrument metodic de cunoaștere și investigare în planul imaginii urbane, mijloc de operare în procesul de concepție-proiectare

Lucrarea – prima de aceasta factură în peisajul academic şi editorial autohton propune abordarea metodică a studiului în planul imaginii oraşului, dezvoltând un instrument de lucru şi analizând mijloacele sale de utilizare în procesul de concepţie arhitectural-urbanistică. Sunt aprofundate metode de observare şi înţelegere a cadrului urban cu vocaţie publică, a modului său de funcţionare. Este dezvoltata o adevarata pledoarie pentru apropierea de oamenii (locuitorii) care conferă noi sensuri, prin percepţie, la nivelul comportamentului reflectat în utilizarea directă a dispozitivelor spaţiale ale cadrului urban. Întrucât produsul activităţii arhitecţilor şi urbaniştilor intră de la un moment dat într-o dimensiune care depăşeşte sfera proiecţiilor proprii obiectului de specialitate, locuitorii fiind aceia care creează noi sensuri şi “reinventează” în fiecare moment oraşul, este necesară cunoaşterea aprofundată a acestora şi a acţiunilor prin care se alterează continuu spaţiul acţiunilor cotidiene. Cunoaşterea obiectivă poate fi extinsă, prin complementaritate, cu o înţelegere sensibilă a cadrului urban, în plan subiectiv, ştiut fiind faptul că fiecare persoană are o percepţie proprie a realităţii.

Abordarea structurată a investigării evidenţiază resorturile observării metodice prin implicarea unui demers fotografic, capabil să ofere observatorului (fotografului) accesul concomitent la studiul Spaţiului, a Societăţii – cu posibilitatea de a focaliza până la nivelul Individului, a Utilizării şi Interacţiunii – specifice relaţiei sistemice a celor două dimensiuni majore şi a Timpului, factor cheie al evoluţiei societăţii şi puţin accesibil cu atâta dărnicie altor domenii, precum cel al Fotografiei.

Studiul introduce ca factor de noutate concepte precum imersiunea urbană – ca acţiune metodică de observare complexă şi portretul urban, ca sinteză a investigării fotografice sistematice.

Vlad EFTENIE este arhitect, doctor în urbanism, lector al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, titular al cursului “Fotografia, instrument de studiu şi cunoaştere în arhitectură”.

 

Cartea se găseşte la librăria UAUIM sau on-line, în contact cu a

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog