RDW

Restaurare Şcoala Veche şi Repertoriu patrimoniu rural BUCIUM, ediţia a III-a sâmbătă, 20 iulie – duminică, 4 august, 2013

rper-posterA4-F 

în perioada 20 iulie – 4 august, 2013, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER – organizează la Bucium a treia ediție a „Universității de Vară de restaurare de monumente și situri”- UdV, sub înaltul patronaj al Academiei Române

iniţiat în 2011 pe fondul unei crize acute de preocupare în legătură cu moştenirea culturală, oglindită în absența unei legislaţii restrictive privind protejarea patrimoniului rural precum și a fondurilor de subvenționare a restaurărilor, proiectul, continuat în 2012 și 2013, îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti asupra importanţei prezervării patrimoniului rural încă existent şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri

conceptul proiectului este inspirat de Modelul european de restaurare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS – Salvarea spiritului locului – de la Québec, din 4 octombrie 2008, precum şi de obiectivele asociației Fondation du Patrimoine și se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din țară

comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba – Tara Moților – şi se compune din 30 de sate de tip răsfirat, pe dealuri şi de tip înşirat, de-a lungul cursurilor de apă. Atestată documentar în 1585, comuna prezintă urme de locuire datând încă din Epoca Bronzului

unul dintre obiectivele centrale de preocupare și studiu ale UdV este Școala Veche Bucium, edificiu construit în perioada 1884 – 1900 de către un arhitect italian necunoscut, și care a avut în timp multiple funcţiuni importante. Actualmente, datorită colaborării dintre RPER și Primăria Bucium, aceasta beneficiază de protecție climaterică temporară, de studiu de fezabilitate și de expertiză tehnică, în căutarea fondurilor necesare reabilitării în tehnici de restaurare şi reconceptualizării spațiilor sale. Se preconizează transformarea sa în Centru de studii de arheologie, arhitectură și agricultură montană, cu ateliere-şcoală de meserii tradiţionale și spatii de cazare aferente

continuare a ediţiilor  UdV 2011 și UdV 2012, UdV 2013 asigură cursanților, în majoritate studenți-arhitecți, absolvenți-arhitecți, dar și sociologi, politologi și antropologi, ca viitori actori ai politicii de patrimoniu, un program multidisciplinar de pregătire post-universitară, în contextul percepției și tratării patrimoniului rural neclasat românesc, aflat într-un decalaj de 68 de ani față de cel vest-european

programul UdV 2013 cuprinde activități practice, în vederea realizării inventarierii obiectelor de arhitectură vernaculară, laice și sacre: studiu fotografic, analize de caracteristici morfologice și constructive, localizare GPS, relevee, completarea fișelor analitice de inventariere (FAI-M) pentru obiectele selectate, dintre care unele – cu prioritate, cele cu valori memoriale – fac obiectul dosarelor de propunere de clasare ca monument istoric. În paralel, pe șantierul de reabilitare a Casei Colda, cursanții deprind procesele și procedurile de restaurare și reconceptualizare in situ a unei case tradiționale

activitățile didactice sunt susținute de specialiști și cadre universitare prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic pe toată perioada universității

în cadrul ediției UdV 2012 studiul arhitectural s-a extins și la studiul de peisaj cultural, prin repertorierea patrimoniului construit integrat în cadrul său natural. În cadrul ediției UdV 2013 se va realiza și un studiu de caz asupra patrimoniului construit cu statut de proprietate incert și, prin urmare, neglijat și supus degradării. Studiul ar putea sta la baza adoptării unor măsuri legislative privind facilități fiscale în măsură să stimuleze clarificarea succesiunii

documentele sintetizate în cadrul UdV 2011 au făcut obiectul tipăririi Caietului I –  Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, Ediţia I (ISBN 978-973-0-13019-5)

Documentele sintetizate în cadrul UdV 2012 fac obiectul Caietului II Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, Ediţia II, ce va fi lansat la Bucium în cadrul festivității de deschidere oficială a UdV 2013 și stau la baza întocmirii dosarelor de clasare ca monument istoric a 6 troițe și cruci de drum, de o mare valoare memorială și simbolică

Documentele sintetizate în cadrul UdV 2013 vor face obiectul Caietului III Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium, Ediţia III.

cu ocazia deschiderii oficiale, duminică, 21 iulie 2013, ora 16:00, ce va avea loc la Primăria Comunei Bucium, judeţul Alba, va fi prezentat conceptul Universităţii de Vară Bucium, vor fi lansate Caietul II Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium ediția II, concursul pentru localnici Casa cea mai dichisită  –  ediția a II-a, precum și un concurs de desene pentru copii

 

invitați de onoare sunt reprezentanţii partenerilor de proiect şi ai administraţiei locale şi judeţene, alături de locuitorii comunei

la festivitatea de închidere, sâmbătă, 3 august 2013, ora 16:00, se vor decerna certificate de participare cursanţilor și premii câștigătorilor concursului Casa cea mai dichisită – ediția a II-a și se vor prezenta concluziile primelor trei ediţii ale UdV Bucium. Festivitatea se va încheia cu un spectacol tradiţional buciuman și cu o masă câmpenească

 

organizarea și realizarea celei de-a treia ediții a UdV sunt posibile datorită:

 

Parteneriatelor și susținerii financiare oferite de:

 • Administrația Fondului Cultural National (A.F.C.N.)
 • Institutul Cultural Român (I.C.R.)
 • Uniunea Arhitecților din România (U.A.R.)
 • Ambasada Franței în România
 • §  Institutul Francez din România
 • Ordinul Arhitecților din România – OAR Alba
 • Renault România
Partenerilor logistici :

 • Primăria Comunei Bucium,
 • Asociația Operatorilor Culturali din România – AOCR,
 • Asociația Inceptum Aditus.

 

 

Partenerilor științifici:

 • Universitatea Lucian Blaga – Facultatea de Patrimoniu, Sibiu,
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – UAUIM, Facultatea de Arhitectura și Facultatea de Urbanism,
 • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Facultatea de Arhitectură G.M.Cantacuzino, Iași,
 • Facultatea de Științe Politice – Universitatea București,
 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice Cluj – Napoca
 • Institutul Național al Patrimoniului – INP
 • Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu,
 • Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca,
 • ICOMOS Internațional.
 

Partenerilor media :

S.C. Igloo Media SRL, editor al revistei Igloo

Uniunea Arhitecților din România, editor al revistei Arhitectura

Fundația Arhitext Design, editor al revistei Arhitext

Radio France Internationale Romania – RFI

 Arhimania, website www.arhimania.ro

 

www.patrimoniu-rper.com

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog