RDW

Bursele „Ion Mincu”

Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având în vedere încurajarea absolvenţilor la nivel de doctorat în domeniile predilecte – arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric –, de a-şi perfecţiona studiile, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.

Se acordă anual două burse, în valoare de 3 000 EUR fiecare, pentru o perioadă de două luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 1 octombrie 2013.  

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric.

Durata bursei: 2 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):
– formularul de înscriere;
– CV;
– copie dupa actul de identitate/paşaport;
– descrierea proiectului de cercetare, care va conţine 3 pg. minimum (MS Office) – având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România,
– un portofoliu conţinând – DVD-uri conţinând – fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu)
– o scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al lucrării de doctorat;
– scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională)
Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Contact:
Dana Berdilă
Coordonator Program Burse
Centrul Național al Cărții
Direcția Generală a Promovării Creației
e-mail: or.rci@alidreb.anad
Tel (+4) 031 71 00 675

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog